Start Wypominki

Wypominki 2016/2017

LISTOPAD, STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ

+ Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

+ zm. z rodz. Szumaniaków i Babańczyków

+ Jerzego, Leokadię i Stefana Włodarczyków, Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

+ Wiktora Wituskiego, Franciszkę, Wacława i Konrada Włodarczyków

+ Alfredę i Stanisława Umiastowskich

+ Józefa, Jadwigę, Józefa, Cecylię, Wacława i Mariana Okurowskich, Henryka i Mariannę Sierocińskich

+ Jadwigę i Władysława Bojdzińskich, Tadeusza, Ewę , Andrzeja i Julię Modzelewskich

+ Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

+ Mieczysława, Stanisławę i Bolesława Wasilewskich i Jana Skrzypkowskiego

+ Zofię, Jana, Stanisławę i Ignacego Zawadzkich

+ Zbigniewa Zawadzkiego i Feliksę Czechowicz

+ Janinę, Bolesława, Stefana Obłąkowskich, Józefę Paluch oraz zm. z rodz. Łączów

+ Mariannę, Waldemara, Franciszkę, Ignacego i Edwarda Skalskich

+ Stanisławę, Feliksa Jakubczyków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków

+ Krystynę i Wacława Trzcińskich oraz Rafała Smolarka

+ Jana, Wincentego, Krzysztofa Odrakiewiczów, Mieczysława, Otylię Antczaków, Stanisława, Włodzimierza, Józefa, Władysławę Wasilewskich, Adama i Antoninę Gapskich, Władysławę, Karola, Jana, Marka, Mariusza Felczaków i Janusza Poznańskiego

+ zm. z rodz. Sobierajów

+ Anielę, Wacława i Zygmunta Goszczów oraz Helenę Skrzypkowską

+ Krzysztofa Szybkę

+ zm. z rodz. Siwków, Wąsikowskich, Kwiatkowskich i Matusiaków

+ Annę i Kazimierza Knyt

+ Genowefę, Jana i Kazimierza Gołębiewskich

+ Różę i Jacka Szporko

+ Jadwigę Dymińską

+ Stanisławę i Antoniego Słowińskich

+ Konstantego, Zofię, Leona, Zofię i Karola Zalewskich oraz Halinę Włodarczyk z domu Zalewską

+ Karolinę Świetlicką, Wandę Kaczmarek, Irenę i Józefa Zientalów oraz Julię Gospodarczyk

+ Karolinę, Karola, Kazimierza, Eugenię i Ignacego Mostków oraz dziadków Sołtysiaków i Mostków

+ Jana i Genowefę Zdanowskich, Leona i Agnieszkę Latoszewskich, Jana i Anielę Pietrzaków oraz Franciszkę Pałkiewicz

+ Klemensa, Marcjannę, Wacława Szwarczewskich, Genowefę i Ryszarda Zielińskich, dziadków Suwałów oraz Janusza Miedzińskiego

+ zmarłych księży i braci spoczywających na naszym cmentarzu, Konstantego, Czesławę, Mariana Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich i zm. z rodz. Kąpińskich

+ ks. Zdzisława Kniołka i ks. Józefa Maleckiego

+ Józefa, Franciszka i Anielę Antczaków

+ Henryka, Janinę i Tadeusza Gapskich, Aleksego i Annę Pawłowskich

+ Tadeusza Kotowicza

+ Andrzeja, Mariannę i Franciszka Kowalskich, Wacława, Stanisława i Agnieszkę Bondlów oraz Władysława i Stanisławę Krupów i ich zmarłych dzieci

+ Marię i Władysława Ogrodowczyków, zm. z rodziny Wiśniewskich i Ogrodowczyków

+ Zygmunta, Eleonorę, Stanisława Sieczkowskich, Henrykę i Stefana Łukasików

+ Walerię, Jana, Tadeusza, Władysława, Helenę, Waldemara Wojcieskich i Sabinę Kotkowską

+ Piotra i Józefę Jakubczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków oraz Marię Firchał

+ Rozalię, Stanisława, Henryka, Mariannę Przygodów, Annę Radlińską, Czesławę i Edwarda Stępniów

+ Andrzeja, Jadwigę, Antoniego Majtyków, Elizę Tomczak, Zofię i Adama Lipińskich

+ Stefanię Kuczmirowską i Jadwigę Dymińską

+ Marka Krzyżanowskiego

+ Zofię, Jerzego i zmarłych z rodziny Felczaków

+ Władysława, Stefanię, Zofię Lipińskich i Tadeusza Zdanowskiego

+ Alinę, Józefa, Jerzego Brzywczych, Hannę Kamińską i Pawła Wójcika

+ Stanisławę, Józefa i rodziców Sieklickich

+ Jana, Anielę, Henryka, Marię-Genowefę i Kazimierza Pietrzaków

+ Mateusza, Ksawerego, Zofię i zmarłych z rodziny Koszalaków

+ Mieczysława i Antoninę Słowińskch, Stanisława i Adama Kowalaków

+ Emilię i Stanisława Wituskich, Mikołaja Pietryczko i zmarłych z rodziny Walendziaków

+ Józefa, Stanisławę, Wojciecha, Jerzego, Wiesława, Czesława Reglinów oraz Barbarę Domagalską

+ zm. z rodziny Młynarczyków

+ Ryszarda Gawora, Wiesława, Kazimierę, Wacława, Wojciecha i Zofię Kryza

+ Stanisława, Halinę i Honoratę Szwarczewskich, Jana i Mieczysława Bancerzów

+ Edmunda i Henryka Sobczaków oraz Wiesława Sieklickiego

+ Tadeusza, Juliannę Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorczaków, Grażynę Rudnicką, Mirosława, Jakuba i Zofię Wróblewskich, Józefa, Helenę i Wacława Dmochów

+ Stanisławę i Bronisława Antczaków

+Katarzynę, Krystynę, Szczepana, Czesława, Tadeusza Jagiełłów, Janinę Pawlak, Mariannę Krzemińską, Aleksandrę Gibek, Edwarda i Józefę Kuzon

+ Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę i Wacława Kamińskich

+ Lucjana i Henryka Pietruszewskich, Jerzego, Mariusza Bartczaków

+ Andrzeja, Krystynę i Piotra Kamińskich

+ Annę Janiak, Stanisława, Józefę i Władysława  Pietruszewskich

+ Franciszka Dąbrowskiego

+ zm. z rodziny Kitlińskich i Kubisiaków

+ Danutę i Eugeniusza Jasińskich

+ ks. Bogdana i Bolesława Altermanów, Józefę i Franciszka Osadów oraz Tadeusza Zycha

+ Zdzisława Niedzińskiego i jego zm. rodziców

+ Renatę Szymańską i Marka Pawlickiego

+ Mariannę i Stanisława Szewczyków

GRUDZIEŃ, LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK

+ Leonarda Bańkowskiego

+ Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

+ Stefana Włodarczyka, Adama, Emilię Bajurskich, Franciszka, Mariannę, Wojciecha i Cezarego Florczaków

+ zm. z rodz. Szczepańskich i Płażewskich

+ zm. z rodz. Szczypińskich i Soporowskich

+ Adama Smolarka, Józefa i zm. z rodz. Wiśniewskich, Natalię i Mieczysława Sieklickich oraz zm. z rodz. Aleksandrowskich

+ Weronikę Kolasa, Stanisławę Rutkowską i zm. z rodz. Niziołków

+ Leszka Bajurskiego, Pawełka Ryglewicza, zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

+ Teresę Dutkiewicz

+ Magdalenę, Teofila i zm. z rodz. Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Mariana i Jadwigę Baraniaków

+ Zofię, Mariannę i Jana Milczarków oraz Władysława Stanucha

+ Sławomira, Zdzisława Wasilewskich, Zofię, Marcina Kowalskich, Sabinę i Stanisława Kamińskich

+ Mieczysława i Romualda Wojtyrów

+ Edwarda Jasińskiego i Zofię Raczyńską

+ Andrzeja Umiastowskiego, Juliannę i Franciszka Kurków

+ Cecylię i Jana Szymańskich

+ Katarzynę,  Antoniego, Genowefę i Władysława  Jeznachów

+ Magdalenę, Józefa, Henryka, Zofię i Piotra

+ Grzegorza i Pawła Wituskich

+ Klarę Kitlińską i zm. z rodz. Kitlińskich, Teofilaków i Szubów

+ Urszulę, Andrzeja, Jerzego, Stanisławę i Franciszka Bargłów, Annę i Stanisława Jarzynów

+ Florentynę, Rocha, Edmunda i Izabelę Osówniaków

+ Karolinę Kłos, Franciszka, Hanię, Teresę, Teklę, Tadeusza i Bogdana Goszczyńskich

+ Waldemara Nowickiego, Zofię i Stanisława Jakubowskich, Józefę i Andrzeja Albinowskich

+ Józefę, Wacława Łażewskich i Ewę Kitlińską

+ Walentego, Marię Wasilewskich, Janinę Wesołowską

+ Eugeniusza, Mariannę, Stefana Jóźwików, Józefę, Jana, Agnieszkę i Kajetana Gomołów, Helenę i Edmunda Tomaszewskich

+ Helenę, Czesława i Mirosława Zdanowskich

+ Kazimierza Trzcińskiego

+ Franciszkę i Hieronima Zalewskich

+ Zdzisława i Romana Popławskich

+ Wacława, Franciszkę, Piotra i Andrzeja Wójcikowskich

+ za zm. z rodz. Reglinów

+ za zm. rodziców Rytków, zm. z rodz. Szymańskich i Rudnickich

+ Stanisławę i Genowefę Izydorzak, Helenę i Wacława Kozyrów

+ Wacława Aleksandrowicza, Edwarda i Genowefę Bednarków

+ za zm. z rodz. Waszkiewiczów

+ Genowefę, Stefana, Stanisława Jeżów, Michalinę Kowalską i Mariana Musiała

+ Władysława Wasilewskiego i Jana Wankiewicza

+ Franciszka Leszczyńskiego, Stanisławę, Jana, Rozalię, Bartłomieja i Józefę  Maciejewskich

+ Jerzego, Wacława, Genowefę Kowalczyków, Antoniego i Zofię Szymańskich

+ Teresę i Stefana Zdanowskich

+ Jadwigę i Władysława Piotrowskich

+ Andrzeja i zm. z rodz. Skórów, Roszaków i Sroków

+ Mariannę i Eugeniusza Szewczyków oraz Helenę i Edmunda Tomaszewskich

+ Kazimierę i Wacława Gaworów

+ Alfredę, Józefa, Stanisława i Antoniego Kucharskich, Marię i Józefa Pobiedzińskich oraz zm. z rodz. Kucharskich i Pobiedzińskich

+ Józefa, Mariannę i Piotra Szymaniaków

+ Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich oraz Andrzeja Wójtowicza

+ Franciszka, Małgorzatę, Stanisława, Mariannę i Walentego Zdanowskich

+ zm. z rodz. Słomków i Regulskich

+  Józefa, s. Kazimierę i zm. z rodz. Wojcieskich,  Helenę,  Klemensa,  Jadwigę, Ludwika i zm. z rodz. Reników, Borkowskich i Szymańskich, Stychlerzów, Regulskich, Apolonię Zając

+ Edwarda i Czesławę Gosiów, Eugeniusza Stanickiego, Piotra i Anielę Kucharków, Władysława i Władysławę Pełków, Sylwestra i Zbigniewa Białkowskich, Edwarda i Stanisławę Nosarzewskich, Wacława i Kazimierę Józefowiczów, Karolinę i Piotra Przybylskich, Czesława Misiaka, Jana Kafla, Henryka-Leopolda Voight, Małgorzatę Brzozowską, Marię Cichecką, Władysława i Adriana Bubaczów, Zdzisława Mordakę, Wiesława Klimiuka, Ludmiłę Kania, Helenę Matuszkiewicz, Zofię Jasińską,

+ ks. Józefa Gromka, ks. Ryszarda Rumianka, ks. Dariusza Leszczyńskiego,  ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Tadeusza Lisa, ks. Władysława Żochowskiego, ks. Henryka Rokickiego, o. Jana Górę

+ Tomasza Górskiego, Marka Krusińskiego, Bogdana Cieślaka, Piotra Gorczycę

+ Adriannę, Antoninę, Jana i zm. z rodz. Sołdajów i Kolków, Jadwigę, Stefana i zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich

+  Kazimierza Krawczyka, Teodozję, Mariana i Krzysztofa Arndt, Teresę i Jana Rogowskich, Zofię, Teofila i Dominikę Gębalów, Jerzego Kosmulskiego, Ewę, Adama i Leszka Solskich

+ zmarłych z rodziny Zdziechowskich i Wilkoszewskich

+ Jana Zaklika

+ Zofię, Marcina, Edwarda Kowalskich i Elżbietę Ignaczuk

+ Henryka Jaźwieca i Genowefę Siemińską

+ Zofię Kacprzak

+ Sabinę, Józefa Aleksandrowskich i Filipa Szegdę

+ Janinę Szwarczewską

+ Leona i rodziców Pietruszewskich

+ Mariannę i Kazimierza Orzechowskich

+ Mariana, Jana i Mariannę Wasilewskich

+ Zenobię i Wiesława Chmielewskich

+ Helenę i Juliana Zdanowskich

+ Aleksandra i Adelę Ostrowskich

+ Franciszka i Bronisławę Kucharskich

+ Barbarę Szymańczak

+ Janinę, Jana, Konstantego i Ryszarda Kołaczyńskich

+ Józefa, Alfredę i Czesława Mikulskich

+ Jana i Jadwigę Dymińskich

+ Bolesława i Helenę Paciorek oraz rodziców Paciorków i Dymińskich

+ zmarłych z rodz. Paciorków i Dymińskich

+ Piotra i Mariannę Więc

+ Jerzego Arskiego

+ Kazimierę i Jana Rachwałów

+ Alfredę, Bolesława i Bogumiłę Podsiadłowskich

+ Józefa Okurowskiego

+ Onufrego, Stanisławę i Władysława Betkier

+ Mariannę i Wacława Adamczyków i zmarłych z całej rodziny

+ Helenę, Franciszka i Karolinę Prochów

+ Stanisławę, Feliksa i Mieczysława Samulewiczów

+ za zm. z rodz. Olenderków i Tadeusza Szulca

+ Edmunda Niedzińskiego i jego zmarłych rodziców

+ Adama, Tadeusza i Mariannę Krzyżanowskich


Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.