Start Wypominki

Wypominki 2017/2018

LISTOPAD, STYCZEŃ, MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ

+ zm. z rodz. Płażewskich i Szczepańskich

+ Jana, Wincentego, Krzysztofa i Witolda Odrakiewiczów, Mieczysława i Otylię Antczaków, Włodzimierza Wasilewskiego, Władysławę, Karola, Jana, Marka i Mariusza Felczaków, Janusza Poznańskiego, Adama i Antoninę Gapskich, Stanisława, Józefa i Władysławę Wasilewskich

+ Wiktora Wituskiego

+ Andrzeja, Antoniego i Jadwigę Majtyków, Elizę Tomczak, Zofię i Adama Lipińskich

+ Wiktorię, Czesława i Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

+ Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

+ Stefana Włodarczyka, Mariannę, Franciszka, Wojciecha i Cezarego Florczaków, Adama, Emilię, Piotra i Władysława Bajurskich

+ Leonarda Bańkowskiego, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

+ Sławomira i Zdzisława Wasilewskich, Lecha Lewandowskiego

+ Zofię, Henryka i zm. z rodz. Kawków i Jarzynów

+ Alinę, Cecylię, Stanisława i Stefana Sobierajów

+ Zofię i Stanisława Jakubowskich, Waldemara Nowickiego, Józefę i Andrzeja Albinowskich

+ Janinę, Jana, Konstantego i Ryszarda Kołaczyńskich

+ Emilię, Stanisława, Pawła i Grzegorza Wituskich, Mikołaja Pietryczko, zm. z rodz. Walendziaków i Wituskich

+ Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów

+ Kazimierza Misiaka, Józefę i Andrzeja Obłąkowskich oraz Zygmunta Florczaka

+ Janinę, Wacława, Bogdana i zm. z rodz. Szymaniaków

+ Stanisławę i Feliksa Jakubczaków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków, ks. Stanisława Drajczyka

i ks. Józefa Wojciechowskiego

+ Walentego i Mariannę Wasilewskich, Mikołaja i Ewę Chruścińskich

+ Józefa Okurowskiego, Onufrego, Stanisławę, Władysława i Anielę Betkier

+ Genowefę, Stanisława i Mariana Dudkiewiczów, Zofię i Stefana Pindorów, Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów oraz zm. z rodz. Kamińskich i Serafinów

+ Waldemara i Edmunda Stępniewskich

+ Feliksa, Marysię i Czesława Błędowskich

+ Helenę, Czesława, Mirosława i Sławomira Zdanowskich

+ Mariannę, Stanisława i zm. z rodz. Szewczyków

+ Wacława Aleksandrowicza

+ Genowefę i Edwarda Bednarków

+ Zofię i Stanisława Klimczaków

+ Irenę i Stefana Nowaków

+ Edwarda Jasińskiego

+ zm. z rodz. Antczaków

+ Magdalenę i Józefa Pietrzaków

+ Henryka Gruszczyńskiego

+ Karolinę Świetlicką, Wandę Kaczmarek, Irenę i Józefa Zientalów, Julię Gospodarczyk

+ Aleksandrę i Andrzeja Sikorskich oraz Tadeusza Kotowicza

+ Jerzego, Wacława i Genowefę Kowalczyków, Antoniego i Zofię Szymańskich

+ Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę i Wacława Kamińskich

+ Jerzego i Mariusza Bartczaków

+ Lucjana i Henryka Pietruszewskich

+ Zygmunta, Cecylię, Kazimierza i Mieczysława Wewiórów

+ Bolesława i Helenę Woźniaków

+ Teresę Dutkiewicz

+ Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich

+ Jana i Mieczysława Bancerzów

+ Joannę, Adama oraz rodziców Waśkiewiczów

+ Katarzynę, Antoniego,  Genowefę i Władysława Jeznachów

+ Genowefę i Stanisława Izydorzaków

+ Wacława i Helenę Kozyrów

+ Stanisławę, Jana, Rozalię, Zofię i Bartłomieja Maciejewskich

+ Franciszka Leszczyńskiego

+ Jadwigę i Władysława Piotrowskich

+ Janinę Kiryłło

+ Szczepana Pietruszewskiego

+ Wincentego i Mariannę Czarnieckich

+ Mariannę i Łukasza Grabskich

+ Mariana i Zygmunta Wójcików

+ Józefa, Mariana i Jana Wasiaków

+ zm. z rodz. Etmanowiczów

+ Mariannę i Mariana Sabaków

+ Leona Pietruszewskiego oraz dziadków Pietruszewskich

+  Jadwigę Dymińską

+ Stanisławę i Antoniego Słowińskich

+ Halinę i Jana Pawłowskich

+ Krystiana Dąbrowskiego

+ Mariannę i Stanisława Chojnowskich

+ Józefa, Franciszka i Anielę Antczaków

+ Adama, Tadeusza i Mariannę Krzyżanowskich

+ Irenę i Zygmunta Stępniewskich

+ Małgorzatę Blicharską

+ Ireneusza Jaworskiego

+ Mariannę, Wacława, Stanisławę, zm. z rodz. Adamczyków, Józefa, Annę, Krystynę, Mariana, Sylwestra Kołodziejczaków

+ Władysława i Marię oraz zm. z rodz. Ogrodowczyków i Wiśniewskich

+ zm. z rodz. Słomków i Regulskich

+ Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich, Irenę i Ryszarda Kwiatkowskich, Mariannę Matusiak

+ Tadeusza, Henryka i Janinę Gapskich, Aleksego i Annę Pawłowskich

+ Zygmunta, Eleonorę i Stanisława Sieczkowskich, Henrykę i Stefana Łukasików, Bogumiłę Ziółkowską, Mariana Chłystka, Janusza Wojciechowskiego, Barbarę Szymańczak

+ Jana, Walerię, Tadeusza, Władysława, Helenę i Waldemara Wojcieskich oraz Sabinę Kotowską

+ zm. z rodz. Skórów, Roszaków, Sroków, Annę Nurzyńską, Józefa Zębrowskiego, Irenę Jandzińską oraz dusze w czyśćcu cierpiące

+ Annę i Kazimierza Knytów

+ Adama Smolarka, Józefa i zm. z rodz. Wiśniewskich i Aleksandrowskich, Natalię i Mieczysława Sieklickich

+ Zofię, Jana, Stanisława i Tadeusza Grabskich

+ Marcelego, Józefę Ciurzyńskich, Jerzego Wyszpolskiego Tadeusza Kopcia

GRUDZIEŃ, LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK

+ Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich oraz Andrzeja Wójtowicza

+ Anielę, Wacława i Zygmunta Goszczów oraz Helenę Skrzypkowską

+ Krystynę i Wacława Trzcińskich oraz Rafała Smolarka

+ Alfredę i Stanisława Umiastowskich

+ Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińsich, Jadwigę i Iwonę Elert

+ Agnieszkę i Leona Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich, Anielę i Jana Pietrzaków oraz Franciszkę Pałkiewicz

+ zm. z rodz. Soporowskich i Szczypińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

+ Klemensa, Jadwigę, Feliksa, Mariannę i Wacława Szwarczewskich, Genowefę i Ryszarda Zielińskich, dziadków Suwałów oraz Janusza Miedzińskiego

+ Jerzego, Stefana i Leokadię Włodarczyków, Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

+ Henryka i Mariannę-Genowefę Pietrzaków

+ Annę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Jadwigę i Mariana oraz zm. z rodz. Baraniaków i Ciurzyńskich

+ Franciszka, Małgorzatę, Stanisława, Mariannę, Walentego i Teresę Zdanowskich

+ Walentego i Marię Wasilewskich oraz Janinę Wesołowską

+ Alinę, Józefa i Jerzego Brzywczych oraz Pawła i Mariannę Wójcików

+ Ryszarda, Wiesława i Kazimierę Gaworów oraz Zofię Kryza

+ Alfredę, Józefa, Stanisławę, Antoniego i zm. z rodz. Kucharskich oraz Mariannę, Józefa i zm. z rodz. Pobiedzińskich

+ Marka Krzyżanowskiego

+ Rocha, Florentynę, Edmunda i Izabelę Osówniaków

+ Wacława i Józefę Łażewskich

+ Ewę Kitlińską

+ Franciszkę i Wacława Woźniaków

 + Zofię i Stefana Miedzińskich

+ Mariannę i Eugeniusza Szewczyków

+ Helenę i Edmunda Tomaszewskich

+ Ewę Gawron

+ zm. z rodz. Waszkiewiczów

+ Franciszkę, Wacława, Piotra, Andrzeja, Włodzimierza i Kazimierę Wójcikowskich

+ Bartosza, Pawła i Zofię Sadowskich

+ Krzysztofa Szybkę

+ Bronisława, Stanisławę i Barbarę Antczaków

+ Andrzeja Umiastowskiego

+ Juliannę i Franciszka Kurków

+ Klarę Kitlińską oraz zm. z rodz. Kitlińskich, Teofilaków i Szubów

+ Mariannę, Ignacego, Waldemara, Franciszka i Edwarda Skalskich

+ Teresę i Stefana Zdanowskich

+ Tadeusza i Jadwigę Okurowskich

+ zm. z rodz. Reglinów i Barbarę Domagalską

+ Józefa, Jadwigę, Wacława, Cecylię i Mariana Okurowskich

+ zm. z rodz. Kitlińskich i Kubisiaków

+ Władysława i Mariannę Kazikiewiczów

+ Aleksandra Olszewskiego

+ Zdzisława Popławskiego

+ Zofię Kacprzak

+ Barbarę Antczak

+ Janinę i Adama Miecznikowskich

+ Czesława i Hannę Raczyńskich

+ Sabinę i Stanisława Kopców

+ Helenę i Mariana Ćwieków

+ Franciszka i Magdalenę Rytków

+ rodziców Rudnickich i Szymańskich

+ Franciszka, Annę i Zdzisława Kowalaków

+ Stanisława i Jadwigę Lipców

 + Ludwika i Walerię Michałowskich

+ Stanisława i Klementynę Runowieckich

+ Teodozję i Jadwigę Piotrowskie

+ Marcjannę i Stefana Sasów

+ Stanisława Bieńka

+ Teresę i Witolda Kazimierczaków

+ Janinę i Stanisława Jankowskich

+ Witolda Odrakiewicza

+ Halinę Włodarczyk z Zalewskich, Zofię, Leona i Karola Zalewskich

+ Wiesię, Helenę i Juliana Zdanowskich

+ Adelę i Aleksandra Ostrowskich

+ Natalię, Franciszka, Józefa, Alinę i Zbigniewa Turskich

+ Teodozję Bolesławską

+ Zofię, Stanisława, Jana i Ignacego Zawadzkich

+ Helenę i Franciszka Prochów

+ ks. Bogdana, Bolesława i Józefę Altermanów oraz Tadeusza Zycha i Franciszka Osadę

+ Teresę, Andrzeja, Franciszkę i Wacława Woźniaków oraz Henryka Klimka

+ Urszulę, Andrzeja, Jerzego, Stanisławę i Franciszka Bargłów

+ Karolinę Kłos, Teklę, Hanię, Tereskę, Franciszka, Tadeusza i Bogdana Goszczyńskich

+ Zbigniewa, Ignacego i Stanisławę Zawadzkich oraz Feliksę Czechowicz

+ Janinę, Bolesława i Stefana Obłąkowskich, Józefę Paluch oraz zm. z rodz. Łączów

+ Piotra, Mariannę i zm. z rodz. Więców, Jerzego Arskiego, Kazimierę i Jana Rachwałów

+ Karolinę, Karola, Kazimierza, Eugenię i Ignacego Mostków oraz zm. dziadków Sołtysiaków i Mostków

+  Józefa, s. Kazimierę i zm. z rodz. Wojcieskich,  Helenę,  Klemensa,  Jadwigę, Ludwika i zm. z rodz. Reników, Borkowskich i Szymańskich, Stychlerzów, Apolonię Zając

+ Edwarda i Czesławę Gosiów, Eugeniusza Stanickiego, Piotra i Anielę Kucharków, Władysława i Władysławę Pełków, Gabriela i Marię Regulskich, Sylwestra i Zbigniewa Białkowskich, Edwarda i Stanisławę Nosarzewskich, Wacława i Kazimierę Józefowiczów, Karolinę i Piotra Przybylskich, Czesława Misiaka, Jana Kafla, Henryka-Leopolda Voight, Małgorzatę Brzozowską, Marię Cichecką, Władysława i Adriana Bubaczów, Zdzisława Mordakę, Wiesława Klimiuka, Ludmiłę Kania, Helenę Matuszkiewicz, Zofię Jasińską, Gabriela Szymańskiego

+ ks. Kazimierza Szklarczyka, ks. Mieczysława Nowaka, ks. Witolda Świebodę, ks. Czesława Miętka, ks. Józefa Gromka, ks. Ryszarda Rumianka, ks. Dariusza Leszczyńskiego,  ks. Jerzego Siedleckiego, ks. Romualda Kołakowskiego, ks. Tadeusza Lisa, ks. Władysława Żochowskiego, ks. Henryka Rokickiego, o. Jana Górę, ks. Janusza Sajnóga, ks. Stanisława Warzeszaka

+ s. Almę Skrzydlewską, zmarłe siostry franciszkanki z Lasek

+ Tomasza Górskiego, Marka Krusińskiego, Bogdana Cieślaka, Piotra Gorczycę

+ Adriannę, Aleksandra, Antoninę, Jana i zm. z rodz. Sołdajów i Kolków, Jadwigę, Stefana i zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich

+  Kazimierza Krawczyka, Teodozję, Mariana i Krzysztofa Arndt, Teresę i Jana Rogowskich, Zofię, Teofila i Dominikę Gębalów, Jerzego Kosmulskiego, Ewę, Annę, Adama i Leszka Solskich

+ zmarłych z rodziny Zdziechowskich i Wilkoszewskich


Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.