Start Intencje

Intencje 2023

MAJ

1 maja, św. Józefa, rzemieślnika

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 maja

 • 8.00 w int. parafian

3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski

 • 9.00 w int. członków KZR z Bieniewa Parceli o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych
 • 11.30 + Władysławę, Karola, Jana, Marka, Michała i Stanisławę Felczaków

4 maja

 • 18.00 + Kazimierza Kwiatkowskiego (od sąsiadów i znajomych)

5 maja, pierwszy piątek miesiąca

 • 18.00 + Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

6 maja, pierwsza sobota miesiąca, święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

 • 8.00 o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Michała, Moniki, Piotra i Kamila

7 maja, V niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i św. Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniewa i Gawartowej Woli
 • 11.30 + Waldemara i Artura Pogruszewskich, Stanisławę i Eugeniusza Rączkowskich

8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa  i męczennika, głównego patrona Polski

 • 18.00 + Stanisława Czajkowskiego, jego rodziców, Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 maja

 • 8.00 w int. parafian

10 maja, środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Lilię, Henryka, Adama i Ryszarda Byschke
 2. + Stanisława, Zygmunta, Mariannę, Władysława, Feliksę Bernatów, Jana i Pelagię Motyczków
 3. + Eugeniusza i Mariannę Szewczyków, Helenę, Edmunda Tomaszewskich i Ewę Gawron
 4. + Stanisławę, Antoniego Słowińskich, Jadwigę Dymińską i Alicjanta Jasińskiego
 5. + Jerzego, Mirosława, Wacława i Genowefę Kowalczyków, Zofię i Antoniego Szymańskich
 6. + Władysława Cieślaka w 7. rocz. śm.
 7. + Stanisława Chorążewicza
 8. o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Justyny
 9. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia
 10. + Marię i Tadeusza Latoszewskich

11 maja

 • 18.00 + Halinę Pilarską, Tadeusza i Kazimierza Kwiatkowskich

12 maja

 • 18.00 + Adriannę w 35. rocz. śm. i Aleksandra Sołdajów

13 maja

 • 8.00 +  Zofię, Adama i zm. dziadków Lipińskich

14 maja, VI niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Karolinę i Stefana Gmurków, Tadeusza Słomkowskiego, Wincentego, Krzysztofa Stelmaszczyków, Gabrielę, Antoniego Wituskich i Urszulę Kowalczyk
 • 11.30  + Zofię z okazji imienin oraz Juliana i zm z rodz. Adamczyków i Kuśmirków

15 maja

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Zofii w dniu imienin

16 maja

 • 8.00 w int. parafian

17 maja, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Jana i Franciszkę Szkaradowskich, Leona Roszczyka i Kazimierę Masłowską
 2. + Emilię i Adama Bajurskich, Mariannę i Franciszka Florczaków
 3. + Bogdana Orzechowskiego w 30. dz. po śm.

18 maja

 • 18.00 + Mariannę i Stanisława oraz zm. z rodz. Szewczyków i Guzików

19 maja

 • 18.00 + Jerzego Włodarczyka w 7. rocz. śm.

20 maja

 • 8.00 + Andrzeja Jandzińskiego w 29. rocz. śm.

21 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • 9.00 + Zofię z okazji imienin, Adama i dziadków Lipińskich
 • 11.30 + Stanisławę, Kazimierza i Jadwigę Barańskich

22 maja

 • 18.00 + Emilię i Lucjana oraz zm. dziadków Biegańskich i Mitaków

23 maja

 • 8.00 w int. parafian

24 maja, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. w intencji naszych mam, dla żyjących o potrzebne łaski, dla zmarłych o radość życia wiecznego
 2. o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji urodzin
 3. + Genowefę, Jana Cimaszewskich, zm. z rodz. Kraśniewskich, Małgorzatę i Macieja Dopierałów
 4. + Karolinę Kłos, Franciszka, Tadeusza, Bogdana, Teklę, Hanię i Tereskę Goszczyńskich

25 maja

18.00 + Mariannę, Piotra Firchałów, Henrykę, Hannę i Elżbietę

26 maja

 • 18.00 + Magdalenę, Teofila i zm. z rodz. Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Jadwigę, Mariana i zm. z rodz. Baraniaków

27 maja

 • 8.00 + Mieczysława i zm. z rodz. Słowińskich i Kowalaków

28 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • 9.00 + Mariannę i Stefana Pietrzaków, Elżbietę i Wiesława Kaweckich
 • 11.30 + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów 

29 maja

 • 18.00 + Zofię, Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

30 maja

 • 8.00 w int. parafian

31 maja, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 • 18.00 wolna intencja
KWIECIEŃ

1 kwietnia, I sobota miesiąca

 • 8.00  intencja dziękczynna z okazji urodzin Anety oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Lipińskich i Konarzewskich

2 kwietnia, Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Janinę, Wacława, Zofię, Andrzeja, Barbarę Szczypińskich, Józefa, Józefę i Franciszka Soporowskich

3 kwietnia, Wielki Poniedziałek

 • 17.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

4 kwietnia, Wielki Wtorek

 • 8.00 w int. parafian

5 kwietnia, Wielka Środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

17.00
 1. + Janinę i Tadeusza Stangreciaków;
 2. + Bolesława Jończyka w 1. rocz. śm.;
 3. + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich;
 4. + Tadeusza Czajkowskiego w 30. dz. po śm.;
 5. + Adriannę i Aleksandra Sołdajów

6 kwietnia, WIELKI CZWARTEK, MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00 
 1. w int. dzieci rocznicowych
 2.  int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów
 • ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY do godz. 21.00

7 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 • ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 21.00

8 kwietnia,  WIELKA SOBOTA

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

19.00 WIGILIA PASCHALNA
 • + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

9 kwietnia

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Henryka Grzyba (int. od brata Kazimierza z rodziną)

10 kwietnia, poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 • 9.00 + Czesława, Mariannę, Rocha, Florentyną, Edmunda, Izabelę i Janusza Osówniaków oraz Jadwigę Jarońską
 • 11.30 + Stanisława Walickiego w 5. rocz. śm.

11 kwietnia, wtorek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 int. dziękczynna za otrzymane łaski za sprawą św. Walentego: dobre wyniki badań Marcina, z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny

12 kwietnia, środa w oktawie Wielkanocy, nowenna do MBNP

 • 17.00 + Sławomira Stelmaszczyka w 30. dz. po śm.

13 kwietnia, czwartek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Janusza Procha w 19. rocz. śm.

14 kwietnia, piątek w oktawie Wielkanocy, Święto Chrztu Polski

 • 17.00 + Leonarda, zm. z rodz. Bańkowskich, Władysława, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

15 kwietnia, sobota w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich

16 kwietnia, 2. niedziela Wielkanocy, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Barbarę Miszczak
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

17 kwietnia

 • 17.00 + Bohdana Liśkiewicza w 2. rocz. śm.

18 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

19 kwietnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Jerzego Krzyżanowskiego (od rodz. Pawłowskich z par. Leszno)
 2. + Leopolda Płażewskiego (od sąsiadów z Pawłowic)

20 kwietnia

 • 8.00 + Zygmunta, Czesławę i Marka Krzyżanowskich

21 kwietnia

 • 17.00 + Jadwigę w 1. rocz. śm., Zdzisława w 10. rocz. śm. i Sławomira w 7. rocz. śm. Wasilewskich

22 kwietnia

 • 8.00 + Marię, Stanisława Ciesielskich, Zofię i Jana Jaców

23 kwietnia, 3. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza z okazji imienin
 • 11.30 + Franciszkę, Wacława Woźniaków i Mariusza Juszczala

24 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

 • 17.00 + Zofię, Lecha i zm. z rodz. Kadłubajów

25 kwietnia

 • 8.00 w in. parafian

26 kwietnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Jana Błaszczyka w 37. rocz. śm.
 2. + Zofię Kamińską w 7. rocz. śm.

27 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

28 kwietnia

 • 17.00 + Zofię, Edwarda, Andrzeja Plutów, Helenę i Stanisława Popławskich

29 kwietnia

 • 8.00 + Marię, Czesława i zm. z rodziców Wasilewskich i Aleksandrowskich

30 kwietnia, 4. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agaty i Wojciecha w rocz. ślubu
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pauliny i Wojciecha w 1. rocz. ślubu
MARZEC

1 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Teresę w 1. rocz. śm., Mieczysława, Bolesława, Stanisławę, Julię Wasilewskich, Jana, Florentynę i Stanisława Wiśniewskich

2 marca

 • 8.00 wolna intencja

3 marca, I piątek miesiąca  

 • 17.00 + Kazimierza Kwiatkowskiego (od sąsiadów i znajomych)

4 marca, I sobota miesiąca, święto św. Kazimierza, królewicza

 • 8.00 + Władysława Cieślaka w 7. rocz. śm.

5 marca, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Kazimierza z okazji imienin, Walentego, Stanisławę, Mirosławę Pietrzaków, Jana, Helenę, Teresę i Witolda Ciurzyńskich
 • 11.30 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów

6 marca

 • 17.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 marca

 • 8.00 w int. parafian

8 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00     
 1. + Juliannę, Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorzaków;
 2. + Elżbietę Szwarczewską w 2. rocz. śm.;
 3. + Jerzego Krzyżanowskiego w 30. dz. po śm.;
 4. + Jana Kasztelana w 1. rocz. śm. i jego rodziców

9 marca

 • 8.00 wolna intencja

10 marca

 • 17.00 + Dariusza Drożyńskiego w 4. rocz. śm.

11 marca

 • 8.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

12 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Tadeusza w dniu urodzin oraz Janinę i Mariana Zimnych

13 marca

 • 17.00 + Zbigniewa Felczaka (od rodz. Kuśmirków)

14 marca

 • 8.00 w int. parafian

15 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

16 marca

 • 8.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Bronisławę Przygoda w 2. rocz. śm.
 • 18.00 + Józefę i ks. Bogdana Altermanów

18 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Mariannę i Bolesława Rojków, Jadwigę Kutnik i zm. z rodz. Płażewskich
 • 18.00 + Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Teresę i Jana Akonomów

19 marca, IV niedziela Wielkiego Postu, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Józefa Wojcieskiego
 • 11.30 + Zdzisława w 40. rocz. śm., Alinę w 1. rocz. śm. Mularczyków, dziadków Mularczyków i Karpińskich

20 marca

 • 17.00 + Lucynę Wojtyra w 30. dz. po śm.

21 marca

 • 8.00 w int. parafian

22 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Leopolda Płażewskiego w 30. dz. po śm.
 2. + ks. Piotra Pawlukiewicza w 3. rocz. śm.

23 marca

 • 8.00 wolna intencja

24 marca

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Mileny w 18. rocz. ur.

25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • 8.00 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów

26 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę i Teresę Szcześniaków
 • 11.30 + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego

27 marca

 • 17.00 wolna intencja

28 marca

 • 8.00 w int. parafian

29 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Henrykę, Józefa i zm. z rodz. Chojnowskich i Grzybów

30 marca

 • 8.00 + Mirosławę w 16. rocz. śm., Walentego i Stanisławę Pietrzaków

31 marca

 • 17.00 + Janinę, Władysława i zm. z rodz. Orzechowskich, Grabarków i Kosiów
LUTY

1 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego

 • 8.00 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców
 • 18.00 + Jana i Mieczysława Bancerzów, dziadków Jóźwików i Bancerzów

3 lutego, I piątek miesiąca

 • 8.00 wolna intencja

4 lutego, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Andrzeja Wójtowicza

5 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty w dniu imienin
 • 11.30 + Mieczysława Półkę w 1. rocz. śm.

6 lutego

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 lutego

 • 8.00 w int. parafian

8 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

9 lutego

 • 8.00 + Stanisława Jagiełło w 30. dz. po śm.

10 lutego

 • 8.00 + Zbigniewa Felczaka w 30. dz. po śm.

11 lutego

 • 8.00 + Henryka Majtykę w 3. rocz. śm.

12 lutego, 6. niedziela zwykła

 • 9.00 int. dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Hanny z okazji 70. rocz. urodzin
 • 11.30 + Krystynę i Aleksandra Modelewskich

13 lutego

 • 8.00 + Walentego z okazji imienin, Marianne Wasilewskich, Henryka i Krzysztofa Osińskich

14 lutego, ODPUST KU CZCI ŚW. WALENTEGO, PATRONA KOŚCIOŁA

 • 9.00 + Lucynę Orzechowską w 30. dz. po śm.
 • 18.00 + Edwarda Janiaka

15 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

16 lutego

 • 8.00 w int. parafian

17 lutego

 • 8.00 wolna intencja

18 lutego

 • 8.00 int. dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Niny i Tomasza Pietrzaków w 20. rocz. ślubu

19 lutego, 7. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariana, Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Stefana w 15. rocz. śm., Danielę, Janinę, Bolesława Obłąkowskich, Jana i Zbigniewa Zawadzkich

20 lutego

 • 8.00 + Lesję Stiepanową, Ludwikę, Edwarda i Anielę Grzejszczaków oraz Borysa Borysenko

21 lutego

 • 8.00 w int. parafian

22 lutego, ŚRODA POPIELCOWA

 • 8.00 + Jerzego Borowskiego
 • 18.00  + Zofię, Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

23 lutego

 • 8.00 + Krystynę w 1. rocz. śm., Andrzeja, Marcina, Ewę i Stanisława Gasików

24 lutego

 • 17.00 + Przemysława Skoczylasa w 11. rocz. śm.

25 lutego

 • 8.00 + Wacława i zm. z rodz. Szymaniaków

26 lutego, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Amelii i Tomasza z okazji urodzin
 • 11.30 + Stanisława, Zofię, Józefa, Wacławę, Włodzimierza Wasilewskich, Adama i Antoninę Gapskich

27 lutego

 • 8.00 o uzdrowienie Marcina Leśniaka z epilepsji za wstawiennictwem św. Walentego i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

28 lutego

 • 8.00 w int. parafian
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. dziękczynnej za pontyfikat i świadectwo wiary papieża Benedykta XVI z prośbą o jego rychłą beatyfikację
 • 11.30 + Jadwigę i Mieczysława Kietlińskich, Krystynę i Aleksandra Modelewskich

2 stycznia

 • 8.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

3 stycznia, wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

 • 8.00 w int. parafian

4 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Krystynę Wdowiak w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące

5 stycznia

 • 8.00 + Józefę, Franciszka, Bolesława i ks. Bogdana Altermanów

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

 • 9.00 + Jadwigę i Stefana Brzozowskich
 • 11.30 + Henryka Grzyba (int. od rodz. Muniaków z Mielca)

7 stycznia

 • 8.00 + Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Teresę i Jana Akonomów

8 stycznia, Święto Chrztu Pańskiego

 • 9.00 + Józefa w 2. rocz. śm., Halinę Kowalskich oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich
 • 11.30 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 stycznia

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

10 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

11 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

12 stycznia

 • 8.00 + Zofię Pietruszewską (int. od sąsiadów)

13 stycznia

 • 8.00 + Adama Wieczorka w 1. rocz. śm.

14 stycznia

 • 8.00 + Tadeusza Zimnego w 1. rocz. śm.

15 stycznia, 2. niedziela zwykła

 • 9.00  + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego
 • 11.30 + Tadeusza, Zofię, Marka Wojciewskich i Sabinę Kotkowską

16 stycznia

 • 8.00 + Zofię Pietruszewską w 30. dz. po śm.

17 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

18 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

19 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Jarosława w dniu 60. urodzin

20 stycznia

 • 8.00 + Wiesławę Rączkowską w 1. rocz. śm.

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 + zm. dziadków Reników, Wojcieskich, Sołdajów i Brzozowskich

22 stycznia, Dzień Dziadka, 3. niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo, opieke Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza z okazji 60. urodzin
 • 11.30 + Henryka Grzyba z okazji urodzin (int. od mamy)

23 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba, Kaliny i Hani

24 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

26 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

27 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

28 stycznia

 • 8.00 + Zofię Walicką w 5. rocz. śm.

29 stycznia, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Stanisława Pietrzaka w 3. rocz. śm.
 • 11.30 + Jerzego Jankowskiego w 3. rocz. śm.

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.