Start Intencje

Intencje 2020

KWIECIEŃ

1 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00  + Janinę Nurzyńską

2 kwietnia

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 kwietnia, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Wacława, Barbarę, Andrzeja i Zofię Szczypińskich, Józefa i Józefę Soporowskich

4 kwietnia, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Mariana Kacprzaka i Małgorzatę Szumer

5 kwietnia, Niedziela Palmowa Meki Pańskiej

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Bolesława i Leokadię Nitek, Edmunda, Izabellę i Janusza Osówniaków

6 kwietnia

 • 17.00 + Włodzimierza w 6. rocz. śm., Andrzeja, Jerzego, Janinę, Tadeusza i zm. z rodz. Szulców i Mielczarków

7 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

8 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

9 kwietnia, WIELKI CZWARTEK

 • 18.00 w int. dzieci rocznicowych int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów

10 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 7.30 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

11 kwietnia, WIELKA SOBOTA

 • 7.30 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00 WIGILIA PASCHALNA + Zofię Ciura w 30. dz. po śm.

12 kwietnia, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich

13 kwietnia

 • 9.00 + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty i Wojciecha w rocznicę ślubu

14 kwietnia, Święto Chrztu Polski

 • 8.00 + Janusza Procha w 16. rocz. śm.

15 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

16 kwietnia   

 • 8.00 + Sławomira  Stępniewskiego w 30. dz. po śm.

17 kwietnia

 • 17.00 + Krystynę i Edmunda Korolewskich, Irenę Kozera, Józefę, Józefa, Witolda i Helenę Kapuścińskich

18 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

19 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Franciszkę i Wacława Woźniaków oraz Mariusza Juszczala
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

20 kwietnia

 • 17.00 wolna intencja

21 kwietnia

 • 8.00 + ks. Piotra Pawlukiewicza

22 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Jerzego, Tadeusza i Stanisławę Jankowskich, Zofię i Adama Lipińskich oraz Dariusza Drożyńskiego

23 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski   

 • 8.00 w int. parafian

24 kwietnia

 • 17.00 + Aurelię w 10. rocz. śm., Mariannę, Karola Wojciechowskich, Florentynę i Hieronima Regulskich

25 kwietnia, święto św. Marka, ewangelisty

 • 8.00 w int. Księdza Proboszcza, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z okazji imienin

26 kwietnia, 3 niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Jerzego, Leokadię, Stefana i Jacka Włodarczyków
 • 11.30 + Julię Gospodarczyk, Irenę i Józefa Zientalów, Wandę Kaczmarek, Karolinę Świetlicką i Grzegorza Kucharskiego

27 kwietnia

 • 17.00 + Annę Manowiecką w 30. dz. po śm.

28 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

29 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktor Kościoła, patronki Europy

 • 17.00 wolna intencja

30 kwietnia

 • 8.00 + Jana i zm. z rodz. Błaszczyków
MARZEC

1 marca, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Przemysława Skoczylasa w 8. rocz. śm.
 • 11.30 + Alfredę, Józefa, Stanisławę, Antoniego i zm. z rodz. Kucharskich oraz Mariannę, Józefa i zm. z rodz. Pobiedzińskich

2 marca

 • 17.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 marca

 • 8.00 w int. parafian

4 marca, święto św. Kazimierza, królewicza, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00   
 1. + s. Kazimierę Wojcieską, Kazimierę i Wacława Józefowiczów
 2. + Henryka Majtykę w 30. dz. po śm. 
 3. + Mariusza Tandeckiego w 6. rocz. śm.
 4. + Wiesławę Przygoda w 1. rocz. śm.

5 marca

 • 8.00 + Adriannę i Aleksandra Sołdajów

6 marca, I piątek miesiąca (po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA)

 • 17.00 + Jerzego Jankowskiego w 30. dz. po śm.

7 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Stanisława Ciurę w 1. rocz. śm.

8 marca, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Rozalię, Andrzeja i zm. z rodz. Kitlińskich
 • 11.30 + Dariusza Drożyńskiego w 1. rocz. śm.

9 marca

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła (Szułczyńskiego)

10 marca

 • 8.00 w int. parafian

11 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00
 1. Michalinę Koszelak w 30. dz. po śm.
 2. Mariannę Grys w 30. dz. po śm.

12 marca

 • 8.00 wolna intencja

13 marca (po Mszy św. Droga Krzyżowa)

 • 17.00 + Juliannę i Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorczaków

14 marca

 • 8.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

15 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów
 • 11.30 + Henrykę w 1. rocz. śm. i Józefa w 3. rocz. śm. Chojnowskich

16 marca   

 • 17.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca

 • 8.00 w int. parafian

18 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

19 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Józefa Wojcieskiego
 • 18.00 + Stanisława, Włodzimierza, Józefa, Wacławę Wasilewskich, Antoninę i Adama Gapskich

20 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Mariannę i Łukasza Gapskich
 • 18.00 + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowskich

21 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Annę Wlazińską
 • 18.00 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

22 marca, IV niedz. Wielkiego Postu, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich oraz zm. z rodz. Szcześniaków
 • 11.30 + Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów

23 marca   

 • 17.00 + Józefa, Stanisława i Lucjana

24 marca

 • 8.00 w int. parafian

25 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00
  1) + Mieczysława Kietlińskiegoo w rocz. śm.
  2) int. dziekczynna w 45 rocz. ślubu Bogusławy i Kazimierza Kwiatkowskich z prosbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

26 marca

 • 8.00 wolna intencja

27 marca (po Mszy św. Droga Krzyżowa)

 • 17.00 + Zofię Kadłubaj w 30. dz. po śm.

28 marca

 • 8.00 + Stanisława, Zofię Walickch i zm. z rodz. Nidzińskich i Walickich

29 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Patrycję i Krzysztofa Tyska, Krystynę Kowalską i zm. z rodz. Rułków i Miazgów

30 marca

 • 17.00 + Mirosławę w 12. rocz. śm., Walentego i Stanisławę Pietrzaków

31 marca

 • 8.00 w int. parafian

LUTY

1 lutego

 • 8.00 + Zofię i Stanisława Walickich, Sabinę i Edmunda Niedzińskich

2 lutego, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława i Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

3 lutego

 • 8.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

4 lutego

 • 8.00 wolna intencja

5 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

 • 8.00 wolna intencja  

6 lutego

 • 8.00 + Annę Berent w 30. dz. po śm.

7 lutego

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji imienin

8 lutego  

 • 8.00 + o. Jana Górę w dniu urodzin

9 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 + Edwarda Janiaka w 4. rocz. śm.
 • 11.30 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Renatę Szymańską

10 lutego

 • 8.00 + Waldemara i zm. z rodz. Kuźnickich i Cyganów

11 lutego

 • 8.00  w int. parafian

12 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mateusza

13 lutego

 • 8.00 o Boże bogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzymy Matusz z okazji 40. urodzin i imienin

14 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00 + zm. z rodz. Fudów i Kowalskich
 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiktorii z okazji 18. rocz. urodzin

15 lutego

 • 8.00 + Aleksandra w 4. rocz. śm., Janinę, Genowefę i Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

16 lutego, 6. niedziela zwykła

 • 9.00 + Wacława, Janinę, Bogdana i zm. z rodz. Szymaniaków
 • 11.30 + Danielę w 1. rocz. śm., Stefana, Janinę, Bolesława Obłąkowskich oraz zm. z rodz. Zawadzkich

17 lutego

 • 8.00 wolna intencja

18 lutego

 • 8.00 w int. parafian

19 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

20 lutego

 • 8.00 wolna intencja

21 lutego

 • 8.00 wolna intencja 

22 lutego

 • 8.00 + Stanisława Pietrzaka w 30. dz. po śmierci

23 lutego, 7. niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii z okazji urodzin
 • 11.30 + Waldemara i Artura Pogruszewskich

24 lutego

 • 8.00 wolna intencja

25 lutego

 • 8.00 w int. parafian

26 lutego, Środa Popielcowa

 • 9.00 wolna intencja
 • 18.00 + Mariana Dymińskiego w 30. dz. po śm.

27 lutego 

 • 8.00 wolna intencja

28 lutego

 • 17.00 wolna intencja

29 lutego

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i Mieczysława w 60. rocz. ślubu
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.30 + Aleksandra Modelewskiego

2 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodzin Kanabusów i Górskch

3 stycznia, wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus, pierwszy piątek miesiąca

 • 8.00 + Mariannę Kubiak w 19. rocz. śm.

4 stycznia, pierwsza sobota miesiąca

 • 8.00 + Zofię Korolewską i zm. członków Koła Żywego Różańca z Gawartowej Woli

5 stycznia, 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • 9.00 + Genowefę, Jana Zdanowskich, Agnieszkę i Leona Latoszewskich
 • 11.30 + Ireneusza w 1. rocz. śm. i Zofię Korolewskich

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Gawartowej Woli oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych
 • 11.30 + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm.

7 stycznia

 • 8.00 + w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

8 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

10 stycznia

 • 8.00 + Krystynę Wdowiak w 1. rpcz. śm.

11 stycznia

 • 8.00 o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

12 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Piotra
 • 11.30 + Helenę Baczyńską

13 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

14 stycznia

 • 8.00 w in. parafian

15 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

16 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

17 stycznia

 • 8.00 + Aleksandra i Adriannę Sołdajów

18 stycznia

8.00 + Tadeusza i Zofię w 1. rocz. śm. Wojciewskich

19 stycznia, II niedziela zwykła

 • 9.00 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Stanisławę, Józefa i dziadków Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich i Tadeusza Zdanowskiego

20 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 w int. parafian

22 stycznia, Dzień Dziadka, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

23 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

24 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

25 stycznia

 • 8.00 + Adama Króla

26 stycznia, III niedziela zwykła

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Józefa, Aurelię i Piotra Stępniewskich oraz Antoniego Puczyńskiego

27 stycznia

 • 8.00 + Anielę, Stanisława, Jana, Zofię i zm. z rodz. Kędzierskich, Michalskich i Grabowskich

28 stycznia

 • 8.00  w int. parafian

29 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Czesława Matusza

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia

 • 8.00 wolna intencja
 

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.