Start Intencje

Intencje 2018

MARZEC

1 marca

 • 8.00 + Adriannę Sołdaj

2 marca, I piątek miesiąca

 • 17.00  + Łukasza, Mariannę, Kazimierza i Genowefę Gapskich,  Adama i Halinę Filipiaków

3 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00  + s. Kazimierę Wojcieską

4 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Aleksandrę w 1. rocz. śm. i Andrzeja Sikorskich
 • 11.30  + Annę, Sabinę, Kazimierza i Roberta Szymańskich

5 marca

 • 17.00 + Eugenię, Jana, Huberta Granisów, Mariannę Pliszka, Helenę, Stanisława i Katarzynę Kurków

6 marca

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach

7 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. w int. parafian;
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot;
 3. int. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi

8 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  int. dziękczynna za szczęśliwy 2017 rok z prośba o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na rok 2018 dla rodzin Kucharskich i Dolotów
 • 18.00  + Helenę, Mariana i Zdzisława Niedzińskich

9 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  + Ludwikę, Edwarda i Anielę Grzejszczaków
 • 18.00  + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowskich oraz Genowefę Siemińską

10 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Renaty z okazji urodzin
 • 18.00  + Czesława w rocz. śm., Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

11 marca, IV niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Rozalię, Andrzeja i zm. z rodz. Kitlińskich
 • 11.30 + Aleksandrę w 1. rocz. śm.  i Andrzeja Sikorskich

12 marca

 • 17.00  wolna intencja

13 marca

 • 8.00 + Aleksandra Sołdaja

14 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00  wolna intencja

15 marca

 • 8.00  w int. parafia

16 marca   

 • 17.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca

 • 8.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę i Teresę Szcześniaków

18 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich
 • 11.30  + Franciszka i Piotra Stychlerzów

19 marca

 • 17.00 + Józefa Wojcieskiego

20 marca

 • 8.00 w int. parafian

21 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Józefa Chojnowskiego

22 marca

 • 8.00 + Jacka, Czesława i Czesławę Wawrów oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty Wawer, Hanny i Kazimierza Wikłów

23 marca   

 • 17.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

24 marca

 • 8.00  Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów

25 marca, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 • 9.00  + Wiktora, Mariannę, Jana Wituskich i Irenę Stępniewską
 • 11.30  + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

26 marca

 • 17.00 + Władysława Cieślaka

27 marca

 • 8.00  w int. parafian

28 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 
 1. o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego;
 2. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Gawartowej Woli i łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych;
 3. + Edmunda Korolewskiego, Irenę Kozera i zm. dziadków Kapuścińsich

29 marca, WIEKI CZWARTEK

 • 18.00  int. dziękczynna za dar kapłaństwa

30 marca, WIEKI PIĄTEK

 • 7.30  Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00  LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, adoracja do godz. 22.00

31 marca, WIELKA SOBOTA

 • 7.30  Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00  WIGILIA PASCHALNA
  + Jana Komara, Czesława, Adama Królów, Jadwigę Miałkos-Kietlińską i Zbigniewa Wojciechowskiego

 
LUTY

1 lutego

 • 8.00  wolna intencja

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 

 • 9.00  + Jana, Mieczysława i zm. z rodz. Jóźwików i Bancerzów
 • 18.00  + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława i Mariannę Zdanowskich oraz ks. kan. Józefa Maleckiego

3 lutego

8.00  + Tadeusza i Halinę Zychów

4 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00  + Jadwigę Dymińską w 3. rocz. śm., Stanisławę i Antoniego Słowińskich
 • 11.30  + Mieczysława Kietlińskiego w 14. rocz. śm.

5 lutego

 • 10.00 pogrzeb
 • 12.00 pogrzeb

6 lutego

 • 8.00  w int. parafian

7 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00
 1. + w int. dzieci objętych Duchową Adopcją Dziecka Poczętego oraz za osoby, które się tej adopcji podjęły;
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

8 lutego

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo dla Agaty z okazji imienin

9 lutego

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

10 lutego

 • 8.00  + Krzysztofa Szybkę w 8. rocz. śm.
 • 16.00  ślub: Rafał Wylot i Aleksandra Bloch

11 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00  + Stefana i zm. z rodz. Włodarczyków i Florczaków
 • 11.30  + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów

12 lutego

 • 8.00  wolna intencja

13 lutego

 • 8.00 + Aleksandra, Janinę, Genowefę i Franciszka Kowalskich oraz Genowefę  i Janusza Miedzińskich

14 lutego, ŚRODA POPIELCOWA

 • 9.00 + Mariannę i Walentego Wasilewskich
 • 18.00 + Edwarda Janiaka

15 lutego

 • 8.00  w int. parafian

16 lutego   

 • 8.00  + Mariannę w 3. rocz. śm. i Eugeniusza Szewczyków

17 lutego

 • 8.00  + Wacława, Janinę i Bogdana oraz zm. z rodz. Szymaniaków

18 lutego, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Stanisława, Włodzimierza, Józefa i Władysławę Wasilewskich oraz Adama i Antoninę Gapskich
 • 11.30  + Stefana w 10. rocz. śm. i zm. z rodz. Obłąkowskich i Łączów

19 lutego

 • 8.00  wolna intencja

20 lutego

 • 8.00  w int. parafian

21 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  wolna intencja

22 lutego

 • 8.00  wolna intencja

23 lutego   

 • 8.00  w int. parafian

24 lutego

 • 8.00  wolna intencja

25 lutego, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii z okazji urodzin
 • 11.30  + Waldemara Stępniewskiego w 1. rocz. śm.

26 lutego

 • 8.00  wolna intencja

27 lutego

 • 8.00  w int. parafian

28 lutego

 • 8.00  o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
 
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

9.00      w int. parafian
11.30  + Jadwigę w 2. rocz. śm. i Mieczysława w dniu imienin Kietlińskich

2 stycznia 

 • 8.00  w int. poleconych w wypominkach rocznych

3 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) + Mariannę Kubiak w 17. rocz. śm.

4 stycznia

 • 8.00  int. dziękczynna za przeżyty rok 2017 oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę świętych Pańskich w roku 2018

5 stycznia, I piątek miesiąca

 • 8.00  wolna intencja

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego

 • 9.00  + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm. oraz zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich
 • 11.30  + Aleksandra Modelewskiego w 50. rocz. śm.

7 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego

 • 9.00  + Wiktora Wituskiego, Helenę Wróblewską, Wacława, Franciszkę, Konrada i Ryszarda Włodarczyków
 • 11.30  + Antoniego w 17. rocz. śm., Jana, Krzysztofa i Stanisławę Wielgomasów, Józefa i Helenę Kalwarczyków

8 stycznia

 • 8.00  + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00  + Józefę i Bolesława Altermanów

10 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

11 stycznia

 • 8.00  w int. parafian

12 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

13 stycznia

 • 8.00  + Aleksandra Sołdaja w 30. dz. po śm.

14 stycznia

 • 9.00   o Boże błogosławieństwo i piekę Matki Bożej dla Anny i Antosia z okazji ur.
 • 11.30  + Agnieszkę i Leona Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich

15 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

16 stycznia   

 • 8.00  w int. parafian

17 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) + Eugenię, Jana, Huberta Granisów, Teresę Kwiecińską, Helenę, Stanisława i Katarzynę Kurków

18 stycznia

 • 8.00  + Jadwigę Olszewską w 30 dz. po śm.

19 stycznia

 • 8.00  + Henryka Rączkowskiego w 30. dz. po śm.

20 stycznia

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Jarosława z okazji urodzin

21 stycznia

 • 9.00  + Wandę w 1. rocz. śm. i Stanisława Słowińskich
 • 11.30  + Tadeusza, Henryka i Janinę Gapskich

22 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

23 stycznia   

 • 8.00  w int. parafian

24 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  wolna intencja

25 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

26 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

27 stycznia

 • 8.00  + Adama Króla w 30. dz. po śm.

28 stycznia

 • 9.00  + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego  i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30  + Stanisławę i Józefa oraz zm. z rodz. Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich, Tadeusza Zdanowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

29 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

30 stycznia

 • 8.00   w int. parafian

31 stycznia

 • 8.00  wolna intencj

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.