Start Intencje

Intencje 2021

KWIECIEŃ

1 kwietnia, WIELKI CZWARTEK, rocznica I Komunii św.

 • 18.00 
 1. w int. dzieci rocznicowych,
 2. int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów
 • ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY do godz. 21.00.

2 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 • ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 21.00.

3 kwietnia, WIELKA SOBOTA

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00 WIGILIA PASCHALNA: + Zofię, Stanisława i zm. z rodz. Walickich i Niedzińskich

4 kwietnia, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Honoratę, Halinę, Stanisława Szwarczewskich, dziadków Domańskich i Szwarczewskich

5 kwietnia, Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 • 9.00 + Józefa Chojnowskiego w 4. rocz. śm.
 • 11.30 + Janusza, Izabellę, Edmunda, Florentynę i Rocha Osówniaków oraz Zbigniewa Jasińskiego

6 kwietnia, Wtorek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 kwietnia, Środa w oktawie Wielkanocy, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Klemensa, Helenę i zm. z rodz. Reników
 2.  za duszę w czyśćcu cierpiącą
 3. intencje internautów (dodatkowa kartka)

8 kwietnia, Czwartek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Elżbietę Szwarczewską w 30. dz. po śm.

9 kwietnia, Piątek w oktawie Wielkanocy

 • 17.00 + Wacława, Janinę, Barbarę Szczypińskich i ich rodziców, Józefa, Józefę i Franciszka Soporowskich

10 kwietnia, Sobota w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Marię, Czesława i zm. dziadków Wasilewskich

11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich
 • 11.30 + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

12 kwietnia

 • 17.00 + Janusza Procha w 17. rocz. śm.

13 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

14 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

15 kwietnia

 • 8.00 + Adama Grzegorzaka w 3. rocz. śm.

16 kwietnia   

 • 17.00 + Wandę Mikołajczyk w 30. dz. po śm.

17 kwietnia

 • 8.00 + Małgorzatę Szumer i Mariana Kacprzaka

18 kwietnia, 3. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Franciszkę i Wacława Woźniaków oraz Mariusza Juszczala
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

19 kwietnia

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tobiasza i jego rodziny

20 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

21 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Zofię Kamińską w 5. rocz. śm.

22 kwietnia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sylwii i jej rodziny

23 kwietnia   

 • 17.00 + Jerzego z okazji urodzin i imienin, Stanisławę i Tadeusza Jankowskich, Zofię i Adama Lipińskich

24 kwietnia

 • 8.00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Mirki oraz opiekę Matki Najświętszej i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

25 kwietnia, 4. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Księdza Proboszcza z okazji imienin
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agaty i Wojciecha w rocz. ślubu

26 kwietnia

 • 17.00 + Piotra, Władysława, Helenę, Otylię, Czesława i Zygmunta Bargłów

27 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

28  kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

29 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

30 kwietnia

 • 17.00 + Aurelię, Mariannę i Karola Wojciechowskich, Hieronima i Florentynę Regulskich
MARZEC

1 marca

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 marca

 • 8.00 w int. parafian

3 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Helenę i Klemensa Reników, Helenę i Krystynę Sawickie

4 marca, święto św. Kazimierza, królewicza

 • 8.00 + s. Kazimierę Wojcieską, Kazimierę i Wacława Józefowiczów

5 marca, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Adriannę w dniu imienin i Aleksandra Sołdajów

6 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Henrykę Chojnowską w 2. rocz. śm.

7 marca, 3. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Kazimierza, Stanisławę i Jadwigę Barańskich
 • 11.30 + Dariusza Drożyńskiego w 2. rocz. śm.

8 marca

 • 8.00 wolna intencja

9 marca

 • 8.00 w int. parafian

10 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

11 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Franciszka Osadę
 • 18.00 wolna intencja

12 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Krystynę i Stanisława Skrzosów
 • 18.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

13 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Krystynę i Helenę Sawickie, Krystynę i Władysława Bubaczów
 • 18.00 + Czesława w rocz. śm., Henryka, Wiktorię i Stanisława Czajkowskich oraz ks. kan. Józefa Maleckiego

14 marca, 4. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Mariannę, Bolesława Rojków i Jadwigę Kutnik
 • 11.30 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę, Kazimierza i Teresę Szcześniaków

15 marca

 • 17.00 + Adama Grzegorzaka

16 marca   
 • 8.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Józefę Alterman

18 marca

 • 8.00 w int. parafian

19 marca, uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP

 • 17.00 + Józefa Wojcieskiego

20 marca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla KŻR im. św. Józefa z Bieniewa Parceli oraz o pokój wieczny dla zmarłych

21 marca, 5. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Patrycję i Krzysztofa Tysków, Krystynę Kowalską, Stanisławę i zm. z rodz. Miazgów i Rułków
 • 11.30 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów

22 marca

 • 17.00 + Zofię Kowalską w 30. dz. po śm.

23 marca   

 • 8.00 w int. parafian

24 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

 • 8.00 wolna intencja

26 marca

 • 17.00 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów

27 marca

 • 8.00 wolna intencja

28 marca, Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Stanisława Walickiego w 3. rocz. śm.

29 marca

 • 17.00 + Mirosławę Pietrzak w 14. rocz. śm.

30 marca

 • 8.00 w int. parafian

31 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja
LUTY

1 lutego

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

 • 8.00 wolna intencja
 • 18.00 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

3 lutego, św. Błażeja, biskupa i męczennika, Nowenna do MBNP

 • 8.00 wolna intencja

4 lutego

 • 8.00 w int. parafian

5 lutego

 • 8.00 wolna intencja

6 lutego

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji imienin

7 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 + Jana i Mieczysława Bancerzów, dziadków Jóźwików i Bancerzów
 • 11.30 + Edwarda Janiaka w 5 rocz. śm.

8 lutego

 • 8.00 wolna intencja

9 lutego

 • 8.00 w int. parafian

10 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

11 lutego

 • 8.00 + Krystynę Skrzos w 30. dz. po śm.

12 lutego

 • 8.00 + ks. Jana Sudoła

13 lutego

 • 8.00 + Aleksandra w 5. rocz. śm., Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

14 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla KŻR z Gawartowej Woli
 • 11.30 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Barbarę Miszczak

15 lutego

 • 8.00 + Adama Grzegorzaka

16 lutego

 • 8.00 w int. parafian

17 lutego, Środa Popielcowa

 • 9.00 + Lesława i Sławomira Wasilewskich oraz ich rodziców i dziadków
 • 18.00 + Henryka Juszczala

18 lutego

 • 8.00 w int. wypełnienia się Bożych pragnien w ks. Arkadiuszu, Markosie i Krzysztofie oraz o święte powołania kapłańskie

19 lutego, po Mszy św. Droga Krzyżowa

 • 17.00 wolna intencja

20 lutego

 • 8.00 + Henryka Majtykę w 1. rocz. śm.

21 lutego, 1. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Mieczysława Kietlińskiego w rocz. śm.
 • 11.30 + zm. z rodz. Obłąkowskich, Zawadzkich i Feliksę Czechowicz

22 lutego

 • 8.00 + Janinę Wyszpolską

23 lutego

 • 8.00 w int. parafian

24 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

25 lutego

 • 8.00 + Przemysława Skoczylasa w 9. rocz. śm.

26 lutego, po Mszy św. Droga Krzyżowa

 • 17.00 wolna intencja

27 lutego

 • 8.00 + Zofię Kadłubaj w 1. rocz. śm.

28 lutego, 2. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 o Boże błogosławienstwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii w 18. rocz. urodzin
 • 11.30 + Feliksę, Marysię i Czesława Błędowskich, Cecylię i Leonarda Olczaków
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.30 o triumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w Ojczyźnie naszej i na całym świecie

2 stycznia

 • 8.00 + Tadeusza Pawlaka (od przyjaciół)

3 stycznia, 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • 9.00 + Krystynę Wdowiak
 • 11.30 + Aleksandra Modelewskiego

4 stycznia

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 stycznia

 • 8.00 + Mariannę Kubiak w 20. rocz. śm.

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

 • 9.00 + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm.
 • 11.3  + Józefa Kowalskiego i Teresę Akonom

7 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

8 stycznia

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00 o duchowe owoce beatyfikacji Pauliny Jaricot

10 stycznia, święto Chrztu Pańskiego

 • 9.00 + Agnieszkę, Leona i Tadeusza Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich
 • 11.30 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

11 stycznia

 • 8.00 + Anielę w 9. rocz. śm., Stanisława, Jana, Zofię oraz zm. z rodz. Kędzierskich i Michalskich

12 stycznia

 • 10.00 pogrzeb: + Józef Kowalski

13 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00
  1) + Jana Cimaszewskiego w 40. rocz. śm.

14 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

15 stycznia

 • 17.00 + Janinę Bieguszewską w 30. dz. po śm.

16 stycznia

 • 8.00 + Sebastiana, Antoniego, Jaców, Konstantego, Czesławę, Czesława i Mariannę Zdanowskich

17 stycznia, 2. niedziela zwykła

 • 9.00 + zm. z rodz. Kalińskich oraz Mariannę w 23. rocz. śm. i zm. z rodz. Włodarczyków
 • 11.30 + Zofię, Tadeusza i Marka Wojciewskich oraz Sabinę Kotkowską

18 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

19 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza w dniu urodzin

20 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 w int. parafian

22 stycznia, Dzień Dziadka

 • 8.00 wolna intencja

23 stycznia

 • 8.00 + Stanisława Pietrzaka w 1. rocz. śm.

24 stycznia, 3. niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego

 • 9.00 + Mariana w 1. rocz. śm., Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Jerzego Jankowskiego w 1. rocz. śm.

25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła

 • 8.00 w intencji wypełnienia się Bożych pragnień w księdzu Arkadiuszu, Markosie i Krzysztofie i o święte powołania kapłańskie

26 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

27 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Czesława Matusza w 1. rocz. śm.

28 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

29 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Stanisława, Józefa, Wacławę, Włodzimierza Wasilewskich, Antoninę i Adama Gapskich
 • 11.30 + Zofię Walicką w 3. rocz. śm.

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.