Start Intencje

Intencje 2021

PAŹDZIERNIK

1 października, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Irenę, Ryszarda Kwiatkowskich i Mariannę Matusiak

2 października, I sobota miesiąca, wspomnienie św. Aniołów Stróżów

 • 8.00 + Hannę i Czesława Raczyńskich, Zofię Burakowską, Krystynę, Leokadię i Stanisława Szkaradowskich

3 października, XXVII niedziela zwykła

 •  9.00 + Mieczysława Kłosa i Mariana Rączkowskiego
 • 11.30 + Honoratę, Halinę, Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich

4 października, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

 • 17.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 października, wspomnienie s. Faustyny Kowalskiej

 • 8.00  w int. parafian

6 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Łukasza Kuryatę w 30. dz. po śm.

7 października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Gabriela i Wiktorii Jandzińskich w 5. rocz. ur., dla Ewy w 40. rocz. ur. i Roberta w 50. rocz. ur.

8 października

 • 17.00 + Stanisława, Józefa, Stanisławę i zm. z rodz. Reglinów

9 października

 • 8.00 + Janusza Knyta w 2. rocz. śm.

10 października, XXVIII niedziela zwykła, DZIEŃ PAPIESKI

 • 9.00 + Walentego, Stanisławę, Mirosława Pietrzaków, Jana i Helenę Ciurzyńskich
 • 11.30 + Edwarda Janiaka z okazji imienin

11 października

 • 17.00 + Jacka i Kazimierza Guzików

12 października

 • 8.00 + Krzysztofa, Mariannę, Antoniego Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

13 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Jadwigę Jarońską z okazji imienin

14 października

 • 17.00 w int. parafian

15 października

 • 17.00 + Teresę Szwarczewską w dniu imienin

16 października

 • 8.00 int. dziękczynna w 40. rocz. ślubu Jolanty i Piotra Modelewskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

17 października, XXIX niedziela zwykła

 • 9.00 + Wiktora Wituskiego, Franciszkę, Wacława i Konrada Włodarczyków
 • 11.30 + Edwarda Smolińskiego

18 października, święto św. Łukasza, ewangelisty

 • 17.00 + zm. z rodz. Szewczyków, Tomaszewskich i Ewę Gawron

19 października, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana

 • 8.00  w int. parafian

20 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Lidię Jakubik w 30. dz. po śm.

21 października

 • 17.00 WOLNA INTENCJA

22 października, wspomnienie św. Jana Pawła II

 • 17.00 + Aleksandra, Zofię, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

23 października

 • 8.00 WOLNA INTENCJA

24 października, XXX niedziela zwykła, Dzień Misyjny

 • 9.00 + Józefa w 9. rocz. śm., Michała i Juliannę Kuźmińskich oraz zm. z rodz. Szcześniaków
 • 11.30 + Magdalenę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę Zientara i Jadwigę Baraniak w 8. rocz. śm., Teodora Zientarę i Mariana Baraniaka w 6. rocz. śm., zm. z rodz. Ciurzyńskich i Baraniaków

25 października

 • 17.00 + Karola Wojciechowskiego (od syna Romana z rodziną)

26 października

 • 8.00 w int. parafian

27 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 WOLNA INTENCJA

28 października, święto św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 • 17.00 + Przemysława, Stanisława i zm. z rodz. Skoczylasów, Tomczaków, Ciesielskich i Proczków

29 października

 • 17.00 + Piotra, Józefę i Feliksa Jakóbczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków oraz Mariannę Firchał

30 października

 • 8.00 + Jadwigę i Aleksandra Słowińskich

31 października, XXXI niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów
 • 11.30 + Jana, Krzysztofa, Wincentego, Witolda Odrakiewiczów, Otylię, Mieczysława Antczaków i Włodzimierza Wasilewskiego
WRZESIEŃ

1 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00          
 1. o powrót do zdrowia dla doktora Z. Arciucha
 2. + w int. poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej, szczególnie za spoczywających na naszym cmentarzu
 3. + Krystynę i Zdzisława Wdowiaków oraz Krystynę Majsterek
 4. + Reginę Aleksandrowicz

2 września

 • 8.00 wolna intencja

3 września

 • 18.00 + Stefana (ojca) i Stefana (syna) Fudalów

4 września

 • 8.00 o opiekę Bożej Opatrzności i świętych Aniołów Stróżów dla Hani, Haliny i Jakuba oraz o dary Ducha Świętego dla ich nauczycieli i katechetów

5 września, XXIII niedziela zwykła

 • 9.00 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich
 • 11.30 + Natalię i Mieczysława Sieklickich oraz zm. z rodz. Wiśniewskich i Aleksandrowskich

6 września

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 września REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE  (nie będzie Mszy św. w naszym kościele)

8 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, święto Narodzenia NMP

 • 18.00 + Alfredę Dudkiewicz (od koleżanek ze starych bloków)

9 września

 • 8.00 + Anielę i Władysława Maszkowiczów w rocz. śm. i Andrzeja Skórę w 10. rocz. śm.

10 września

 • 18.00 + Józefa Kubiaka w 20. rocz. śm.

11 września

 • 8.00 + bp. Mariana Dusia i ks. Dariusza Leszczyńskiego w rocz. śm.

12 września, XXIV niedziela zwykła

 • 9.00 int. dziękczynna w 4. rocz. ślubu Krzysi i Adriana z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
 • 11.30 int. dziękczynna za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

13 września

 • 18.00 + Krystynę Fudala (od koleżanek i kolegów z pracy syna Marka)

14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 • 8.00 w int. parafian

15 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

16 września

 • 8.00 wolna intencja

17 września

 • 18.00 + Henryka Szymańskiego w 12. rocz. śm., jego rodziców i Grażynę Dorodzińską

18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży

 • 8.00 + Feliksa, Władysławę, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

19 września, XXV niedziela zwykła, DOŻYNKI

 • 9.00 + Stanisława Czajkowskiego w rocz. śm., jego rodziców, Czesława, Henryka,  Wiktorię Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30        
 1. + Zofię w 10. rocz. śm., Adama i dziadków Lipińskich
 2. int. dziękczynna za tegoroczne plony i zbiory oraz o błogosławieństwo Boże dla rolników i sadowników

20 września

 • 18.00 + Krystynę Fudala w 30. dz. po śm.

21 września, święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

 • 8.00 w int. parafian

22 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę, Wacława Kamińskich, Janinę, Lucjana, Henryka Pietruszewskich, Jerzego i Mariusza Bartczaków

23 września

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świetego dla Piotra Sołdaja w rocznice chrztu świętego

24 września

 • 18.00 wolna intencja

25 września

 • 8.00 wolna intencja

26 września, XXVI niedziela zwykła

 • 9.00 + Tomasza w 1. rocz. śm. oraz Janinę i Stanisława Ostrowskich
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

27 września

 • 18.00 wolna intencja

28 września

 • 8.00 + Reginę Aleksandrowicz

29 września, święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

30 września

 • 8.00 w int. parafian
SIERPIEŃ

1 sierpnia, 18. niedziela zwykła, 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla KŻR im. św. Józefa z Bieniewa Parceli oraz o pokój wieczny dla zmarłych
 • 11.30 + Szczepana i Zofię Pietruszewskich

2 sierpnia, odpust Porcjunkuli

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 sierpnia

 • 8.00 w int. parafian

4 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 w intencjach poleconych za pośrednictwem mediów społecznościowych

5 sierpnia

 • 8.00 ks. Norberta Kondeja

6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Walentego, Stanisławę i Mirosławę Pietrzaków

7 sierpnia, I sobota miesiąca

 • 8.00 wolna intencja (ks.)

8 sierpnia, 19. niedziela zwykła

 • 9.00 + Wiktora Wituskiego w 8. rocz. śm.
 • 11.30 + Wiktorię i Hanryka w rocz. śm. oraz Czesława Kurków, Stanisława Czajkowskigeo i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

 • ...

10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 • ...

11 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  1) + Piotra Bargła w 3. rocz. śm.
  2) + Karola Jasińskiego
  3) + Annę Zielińską w 9. rocz. śm.

12 sierpnia

 • ...

13 sierpnia

 • 18.00 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuczków Piotra, Franciszka, Katarzyny i Bartłomieja oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla Michałka i Kacperka

14 sierpnia

 • 8.00 + Antonię Słowińską i zm. z rodz. Kowalaków

15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 • 9.00 + Irenę, Jana, Andrzeja, Stanisława Borków
 • 11.30 + Rozalię, Stanisława Roszaków i Andrzeja Skórę

16 sierpnia

 • 18.00 + Teresę Szwarczewską w 1. rocz. śm.

17 sierpnia

 • 8.00 w int. parafian

18 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  1) + Władysławę Pietrzak
  2) + Janusza Zalewskiego w 30. dz. po śm.
  3) + Alfredę Dudkiewicz (od kolezanek z Pawłowic)

19 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 8.00 + Stanisławę Mikulską w 30 dz. po śm.

20 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 18.00 + Karola Wojciechowskiego (od rodziny Owczarków)

21 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 8.00 + Marię Latoszewską z okazji imienin

22 sierpnia, ODPUST ŚW. BARTŁOMIEJA  

 • 9.00 + Helenę, Stanisława, Romana Jarzynów, Urszulę Pawłowską, Aleksandrę i Andrzeja Sikorskich
 • 11.30 w int. parafian

23 sierpnia

 • 18.00 + Aleksandra, Zofię, Janinę, Genowefę i Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

24 sierpnia

 • 8.00 wolna intencja

25 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Zenobię Szwarczewską i Janusza Zalewskiego (od p. Sołtys)

26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 • 8.00 w int. wszystkich darczyńców i naszą wspaniałą młodzież zaangażowaną w akcję zbiórki ofiar na krzyż

27 sierpnia

 • 18.00 + Zygmunta Krzyżanowskiego (od rodz. Pawłowskich z parafii Leszno)

28 sierpnia

 • 8.00 + Zenobię i Kazimierza Szwarczewskich

29 sierpnia, 22. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariana , Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Juliannę i Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorczaków i ich zmarłych rodziców.

30 sierpnia

 • 18.00 + Zofię i Stanisława Walickich

31 sierpnia

 • 8.00 w int. parafia
LIPIEC

1 lipca

 • 8.00 + Halinę i Józefa Wituskich

2 lipca, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Tadeusza Wasilewskiego w 30. dz. po śm.

3 lipca, I sobota miesiąca, święto św. Tomasza, apostoła

 • 8.00 + Tadeusza w 15. rocz. śm. oraz zm. z rodz. Modzelewskich i Wojdzińskich
 • 12.00 ŚLUB: Anna Bańkowska i Paweł Winczewski

4 lipca, 14. niedziela zwykła

 • 9.00 + Halinę z okazji imienin i Józefa Kowalskich oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich
 • 11.30 + Krystynę i Józefa Wiśniewskich oraz Adama Smolarka

5 lipca

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

6 lipca

 • 8.00 w int. parafian 

7 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. int. dziękczynna w 70 rocz. ur. Tadeusza z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. O jak najszybszy powrót do zdrowia Kacperka i Boże błogosławieństwo dla jego rodziny
 3. O uzdrowienie Ewy i opiekę Matki Najświętszej dla jej dzieci
 4. + Krystynę Modelewską i Marię Latoszewską (int. KŻR z Lisic)
 5. we wszystkich intencjach powierzonych nam za pośrednictwem mediów społecznościowych
   

8 lipca

 • 8.00 + Tadeusza, Halinę i Stanisława Zychów

9 lipca

 • 18.00 + Wacławę Jarzyna (od kolegów i koleżanek z pracy córki Małgorzaty)

10 lipca

 • 8.00 + Tadeusza Wasilewskiego w podziękowaniu za długoletnią posługę sołtysa i w radzie sołeckiej

11 lipca, 15. niedziela zwykła

 • 9.00 + Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

12 lipca

 • 18.00 + Danutę i Eugeniusza Jasińskich, Władysławę i Józefa Kucharskich

13 lipca

 • 8.00 w int. parafian

14 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. + Karola Wojciechowskiego w 30. dz. po śm.
 2. + Jana Zawadzkiego w 30. dz. po śm.
 3. + Tadeusza Pawlaka i Tadeusza Wasilewskiego (od Rady Parafialnej)

15 lipca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Artura i Mariusza w rocz. ur.

16 lipca   

 • 18.00 wolna intencja

17 lipca

 • 17.00 ŚLUB: Justyna Ciurzyńska i Krystian Antoniak

18 lipca, 16. niedziela zwykła

 • 9.00 + Włodzimierza Wasilewskiego i zm. z rodz. Felczaków
 • 11.30 + Czesława i Janinę Przygodów

19 lipca

 • 18.00 + Jadwigę Jarońską w 30. dz. po śm.

20 lipca

 • 8.00 w int. parafian

21 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Sławomira Siemińskiego w 30. dz. po śm.
 2. + Władysławę Pietrzak w 30. dz. po śm.

22 lipca, święto św. Marii Magdaleny   

 • 8.00 wolna intencja

23 lipca, święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

 • 18.00 + Zygmunta Krzyżanowskiego w 30. dz. po śm.

24 lipca, święto św. Jakuba, apostoła

 • 17.00 ŚLUB: Klaudia Regulska i Adrian Wigier

25 lipca, 17. niedziela zwykła

 • 9.00 + Krzysztofa Gmurka
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława i Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

26 lipca

 • 18.00 + Mirosławę Pietrzak

27 lipca

 • 8.00 w int. parafian

28 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  1) o błogosławione owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej
  2) + Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę, Wacława Kamińskich, Janinę, Lucjana, Henryka Pietruszewskich, Jerzego i Mariusza Bartczaków
  3) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny Piotrowskiej
  4) o szczęśliwą operację dla Kacpra i powrót do zdrowia
  5) w int. przekazanych nam za pośrednictwem mediów społecznościowych
  6) o łaskę zdrowia dla p. Krzysztofa Zdanowskiego

29 lipca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Kamila i Olgi na nowa droge życia małżeńskiego

30 lipca

 • 18.00 + Zenobię Szwarczewską w 30. dz. po śm.

31 lipca

 • 8.00 + Eugeniusza Stanickiego i Helenę Sawicką

CZERWIEC

1 czerwca

 • 8.00 wolna intencja

2 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00   
  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla osób gromadzących się na nabożeństwach majowych przy kapliczce na Serokach
  + Andrzeja Podsiadłowskiego w 30. dz. po śm.
  + Władysława Pietraszkiewicza w 29. rocz. śm. i Irenę Jandzińską w 11. rocz. śm.

3 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • 9.00 + Zbigniewa w 38. rocz. śm., zmarłych z rodz. Zawadzkich i Obłąkowskich
 • 11.00  w int. parafian

4 czerwca, I piątek miesiąca

 • 18.00  o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Marii i Bogdana w 40. rocz. ślubu

5 czerwca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Alfredę w 11. rocz. śm. i Stanisława w 6. rocz. śm. Umiastowskich

6 czerwca, 10. niedziela zwykła

 • 9.00  + Włodzimierza Wasilewskiego
 • 11.30  + Edwarda Janiaka z okazji urodzin

7 czerwca

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

8 czerwca

 • 8.00  w int. parafian

9 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Andrzeja z okazji urodzin
  + Eugenię Dąbrowską w 30. dz. po śm.
  + Wacławę Jarzyna (od chrzestnej z rodz. Majewskich z Lubic)

10 czerwca

 • 18.00 + Marię Latoszewską w 30. dz. po śm.

11 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • 18.00 + Zdzisława Majtykę w 2. rocz. śm., Jana Wańkiewicza i Władysława Wasilewskiego

12 czerwca

 • 8.00 + zm. z rodz. Płażewskich i Szczepańskich

13 czerwca, 11. niedziela zwykła

 • 9.00 + Marię i Tadeusza Latoszewskich
 • 11.30 + Edwarda i Zbigniewa Tomczaków w 2. rocz. śm.

14 czerwca

 • 18.00 + Adama Grzegorzaka

15 czerwca

 • 8.00  w int. parafian

16 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  intencja dziękczynna za sakrament chrztu świętego Anny
  + Macieja Zucharę w 30. dz. po śm.

17 czerwca

 • 8.00 + Tymoteusza, Zbigniewę, Mariolę, Jacka, Sylwestra, Waldemara i Hanię Wituskich

18 czerwca

 • 18.00 + Alinę, Cecylię, Stanisława i Stefana Sobierajów

19 czerwca

 • 8.00 + Lesława i zm. z rodz. Wasilewskich

20 czerwca, 12. niedziela zwykła

 • 9.00 + Genowefę i Jana Zdanowskich, Agnieszkę i Leona Latoszewskich
 • 11.30 + Mariannę, Stanisława oraz zm. z rodz. Szewczyków i Guzików

21 czerwca

 • 18.00 + Jana i zm. z rodz. Dymińskich i Paciorków

22 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

23 czerwca, Dzień Ojca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy     

 • 18.00
  + Wacławę Jarzyna w 30. dz. po śm.
  + Aleksandra, Zofię, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich
  + Izabelę, Jana i Andrzeja Antczaków
  + Jana Olczaka z okazji imienin

24 czerwca, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 • 8.00 + Genowefę i Jana Cimaszewskich oraz Danutę Ciba

25 czerwca

 • 18.00 + Piotra, Józefę i Feliksa Jakóbczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków oraz Mariannę Firchał

26 czerwca

 • 8.00 + Małgorzatę Szumer i Mariana Kacprzaka

27 czerwca, 13. niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa Juszczala w 50. rocz. ur.
 • 11.30  + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę, Kazimierza i Teresę Szcześniaków, zm. z rodz. Barygów i Heleniaków

28 czerwca

 • 18.00 + Klemensa Szwarczewskiego w 7. rocz. śm.

29 czerwca, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 • 8.00 w int. parafian

30 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Marię i Tadeusza Latoszewskich

MAJ

1 maja, I sobota miesiąca, św. Józefa Rzemieślnika

 • 8.00 + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów

2 maja, V niedziela Wielkanocy, Dzień Flagi RP

 • 9.00 + Zofię, Stanisława, Rozalię Roszaków i Andrzeja Skórę
 • 11.30 + Feliksa, Stanisaława, Mariannę, Władysława i Zygmunta Bernatów, Pelagię i Jana Motyczków

3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski

 • 9.00 + Magdalenę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę Zientara i Jadwigę Baraniak w 8. rocz. śm., Teodora Zientarę i Mariana Baraniaka w 6. rocz. śm. oraz zm. z rodz. Ciurzyńskich i Baraniaków
 • 11.30 + Mariana Dudkiewicza w 4. rocz. śm.

4 maja, wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Irenę Jandzinską w dniu imienin
 2. + Kazimierę, Stanisława Wąsikowskich i Krystynę Wdowiak
 3. + Stanisławę, Antoniego Słowińskich, Jadwigę Dymińską i Alicjanta Jasińskiego
 4. + Janinę i Tadeusza Stangreciaków
 5. + Stanisławę i Leona Dymińskich oraz Jacka Włodarczyka
 6. za duszę w czyśccu cierpiącą

6 maja

 • 18.00 w int. parafian

7 maja, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

 • 8.00 + Jana, Helenę Ciurzyńskich, Walentego, Stanisławę i Mirosława Pietrzaków

9 maja, VI niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Floriana  dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniewa i Gawartowej Woli
 • 11.30  + Alfredę, Józefa, Stanisławę i Antoniego Kucharskich oraz Mariannę i Józefa Pobiedzińskich

10 maja

 • 18.00 + Stanisława Czajkowskiego i jego rodziców, Czesława, Henryka i Wiktorię Kurków oraz ks. kan. Józefa Maleckiego

11 maja

 • 8.00 w int. parafian

12 maja, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Adriannę Sołdaj w 33. rocz. śm.
 2. + Pawła Buczko
 3. + Adama Grzegorzaka
 4. + Jana Szkaradowskiego w 13. rocz. śm.
 5. + zm. z rodz. Szewczyków, Tomaszewskich i Ewę Gawron
 6. + Barbarę Niedzińską w 30. dz. po śm.
 7. + Bohdana Liskiewicza w 30. dz. po śm.  
 8. o szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Najświętszej dla Moniki

13 maja, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla KŻR pw. Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego z Pawłowic

14 maja, święto św. Macieja, apostoła

 • 18.00 + Mariusza Juszczala

15 maja

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Zofii Wojcieskiej w dniu imienin

16 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego   

 • 9.00 + Zofię i Stanisława Ciura
 • 11.30 + Lucjana, Emilię Biegańskich i ich rodziców

17 maja

 • 18.00 + Zofię i Romualda Makowskich

18 maja

 • 8.00 w int. parafian

19 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Pauliny
 2. o Boże błogosławieństo i opiekę Matki Najświętszej dla Krzysztofa z okazji urodzin
 3. + Barbarę Niedzińską (od rodziny Kołodziejczyków)
 4. + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka
 5. + Jana Olczaka (od pracowników ZUS)
 6. w int. powierzonych za posrednictwem mediów społecznościowych

20 maja

 • 18.00 + Władysława, Walentego, Józefa, Henryka, Stanisławę Sułeckich, Eugeniusza, Henryka, Helenę Jaźwieców, Władysława Jagiełło, Barbarę Rzepka i zm. z rodz. Żaczkowskich

21 maja

 • 18.00 + Jerzego Włodarczyka w 5. rocz. śm.

22 maja

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agaty z okazji urodzin

23 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego   

 • 9.00 + Stanisławę i Kazimierza Barańskich oraz Zofię i Stanisława Ciura
 • 11. 30  + Mariannę i Piotra Firchałów, Henrykę, Hannę, Elżbietę, Józefę i Piotra Jakóbczaków

24 maja

 • 18.00 + Jacka i Kazimierza Guzików

25 maja

 • 8.00 w int. parafian

26 maja, Dzień Matki, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Genowefę i Jana Cimaszewskich oraz zm. z rodz. Kraśniewskich
 2. + Jana Olczaka w 30. dz. po śm.
 3. + Elżbietę i zm. z rodz. Szwarczewskich

27 maja

 • 18.00 + Karolinę Kłos, Franciszka, Tereskę, Hanię, Teklę, Tadeusza i Bogdana Goszczyńskich

28 maja

 • 18.00 + Mariannę, Stefana Pietrzaków, Elżbietę i Wiesława Kaweckich

29 maja

 • 8.00 + Mieczysława, Michalinę i Stanisława Słowińskich

30 maja, uroczystość Najświętszej Trójcy

 • 9.00 + Karolinę, Stefana Gmurków, Tadeusza Słomkowskiego, Wincentego, Krzysztofa Stelmaszczyków, Gabrielę, Antoniego Wituskich i Urszulę Kowalczyk
 • 11.00 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

31 maja

 • 18.00 + Łukasza w 1. rocz. śm. i Józefa Makuchowskich
KWIECIEŃ

1 kwietnia, WIELKI CZWARTEK, rocznica I Komunii św.

 • 18.00 
 1. w int. dzieci rocznicowych,
 2. int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów
 • ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY do godz. 21.00.

2 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 • ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 21.00.

3 kwietnia, WIELKA SOBOTA

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00 WIGILIA PASCHALNA: + Zofię, Stanisława i zm. z rodz. Walickich i Niedzińskich

4 kwietnia, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Honoratę, Halinę, Stanisława Szwarczewskich, dziadków Domańskich i Szwarczewskich

5 kwietnia, Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 • 9.00 + Józefa Chojnowskiego w 4. rocz. śm.
 • 11.30 + Janusza, Izabellę, Edmunda, Florentynę i Rocha Osówniaków oraz Zbigniewa Jasińskiego

6 kwietnia, Wtorek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 kwietnia, Środa w oktawie Wielkanocy, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Klemensa, Helenę i zm. z rodz. Reników
 2.  za duszę w czyśćcu cierpiącą
 3. intencje internautów (dodatkowa kartka)

8 kwietnia, Czwartek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Elżbietę Szwarczewską w 30. dz. po śm.

9 kwietnia, Piątek w oktawie Wielkanocy

 • 17.00 + Wacława, Janinę, Barbarę Szczypińskich i ich rodziców, Józefa, Józefę i Franciszka Soporowskich

10 kwietnia, Sobota w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Marię, Czesława i zm. dziadków Wasilewskich

11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich
 • 11.30 + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

12 kwietnia

 • 17.00 + Janusza Procha w 17. rocz. śm.

13 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

14 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

15 kwietnia

 • 8.00 + Adama Grzegorzaka w 3. rocz. śm.

16 kwietnia   

 • 17.00 + Wandę Mikołajczyk w 30. dz. po śm.

17 kwietnia

 • 8.00 + Małgorzatę Szumer i Mariana Kacprzaka

18 kwietnia, 3. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Franciszkę i Wacława Woźniaków oraz Mariusza Juszczala
 • 11.30 o zdrowie i potrzebne łaski dla Jacka za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

19 kwietnia

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tobiasza i jego rodziny

20 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

21 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Zofię Kamińską w 5. rocz. śm.

22 kwietnia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Sylwii i jej rodziny

23 kwietnia   

 • 17.00 + Jerzego z okazji urodzin i imienin, Stanisławę i Tadeusza Jankowskich, Zofię i Adama Lipińskich

24 kwietnia

 • 8.00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Mirki oraz opiekę Matki Najświętszej i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

25 kwietnia, 4. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Księdza Proboszcza z okazji imienin
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agaty i Wojciecha w rocz. ślubu

26 kwietnia

 • 17.00 + Piotra, Władysława, Helenę, Otylię, Czesława i Zygmunta Bargłów

27 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

28  kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Jana Olczaka (od przyjaciół syna Artura)

29 kwietnia

 • 8.00 o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Mieczysława Remuszko i jego Rodziny

30 kwietnia

 • 17.00 + Aurelię, Mariannę i Karola Wojciechowskich, Hieronima i Florentynę Regulskich
MARZEC

1 marca

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 marca

 • 8.00 w int. parafian

3 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Helenę i Klemensa Reników, Helenę i Krystynę Sawickie

4 marca, święto św. Kazimierza, królewicza

 • 8.00 + s. Kazimierę Wojcieską, Kazimierę i Wacława Józefowiczów

5 marca, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Adriannę w dniu imienin i Aleksandra Sołdajów

6 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Henrykę Chojnowską w 2. rocz. śm.

7 marca, 3. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Kazimierza, Stanisławę i Jadwigę Barańskich
 • 11.30 + Dariusza Drożyńskiego w 2. rocz. śm.

8 marca

 • 8.00 wolna intencja

9 marca

 • 8.00 w int. parafian

10 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

11 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Franciszka Osadę
 • 18.00 wolna intencja

12 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Krystynę i Stanisława Skrzosów
 • 18.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

13 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Krystynę i Helenę Sawickie, Krystynę i Władysława Bubaczów
 • 18.00 + Czesława w rocz. śm., Henryka, Wiktorię i Stanisława Czajkowskich oraz ks. kan. Józefa Maleckiego

14 marca, 4. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Mariannę, Bolesława Rojków i Jadwigę Kutnik
 • 11.30 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę, Kazimierza i Teresę Szcześniaków

15 marca

 • 17.00 + Adama Grzegorzaka

16 marca   
 • 8.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Józefę Alterman

18 marca

 • 8.00 w int. parafian

19 marca, uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP

 • 17.00 + Józefa Wojcieskiego

20 marca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla KŻR im. św. Józefa z Bieniewa Parceli oraz o pokój wieczny dla zmarłych

21 marca, 5. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Patrycję i Krzysztofa Tysków, Krystynę Kowalską, Stanisławę i zm. z rodz. Miazgów i Rułków
 • 11.30 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów

22 marca

 • 17.00 + Zofię Kowalską w 30. dz. po śm.

23 marca   

 • 8.00 w int. parafian

24 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia

 • 8.00 wolna intencja

26 marca

 • 17.00 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów

27 marca

 • 8.00 wolna intencja

28 marca, Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Stanisława Walickiego w 3. rocz. śm.

29 marca

 • 17.00 + Mirosławę Pietrzak w 14. rocz. śm.

30 marca

 • 8.00 w int. parafian

31 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja
LUTY

1 lutego

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

 • 8.00 wolna intencja
 • 18.00 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

3 lutego, św. Błażeja, biskupa i męczennika, Nowenna do MBNP

 • 8.00 wolna intencja

4 lutego

 • 8.00 w int. parafian

5 lutego

 • 8.00 wolna intencja

6 lutego

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji imienin

7 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 + Jana i Mieczysława Bancerzów, dziadków Jóźwików i Bancerzów
 • 11.30 + Edwarda Janiaka w 5 rocz. śm.

8 lutego

 • 8.00 wolna intencja

9 lutego

 • 8.00 w int. parafian

10 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

11 lutego

 • 8.00 + Krystynę Skrzos w 30. dz. po śm.

12 lutego

 • 8.00 + ks. Jana Sudoła

13 lutego

 • 8.00 + Aleksandra w 5. rocz. śm., Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

14 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla KŻR z Gawartowej Woli
 • 11.30 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Barbarę Miszczak

15 lutego

 • 8.00 + Adama Grzegorzaka

16 lutego

 • 8.00 w int. parafian

17 lutego, Środa Popielcowa

 • 9.00 + Lesława i Sławomira Wasilewskich oraz ich rodziców i dziadków
 • 18.00 + Henryka Juszczala

18 lutego

 • 8.00 w int. wypełnienia się Bożych pragnien w ks. Arkadiuszu, Markosie i Krzysztofie oraz o święte powołania kapłańskie

19 lutego, po Mszy św. Droga Krzyżowa

 • 17.00 wolna intencja

20 lutego

 • 8.00 + Henryka Majtykę w 1. rocz. śm.

21 lutego, 1. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Mieczysława Kietlińskiego w rocz. śm.
 • 11.30 + zm. z rodz. Obłąkowskich, Zawadzkich i Feliksę Czechowicz

22 lutego

 • 8.00 + Janinę Wyszpolską

23 lutego

 • 8.00 w int. parafian

24 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

25 lutego

 • 8.00 + Przemysława Skoczylasa w 9. rocz. śm.

26 lutego, po Mszy św. Droga Krzyżowa

 • 17.00 wolna intencja

27 lutego

 • 8.00 + Zofię Kadłubaj w 1. rocz. śm.

28 lutego, 2. niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 o Boże błogosławienstwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii w 18. rocz. urodzin
 • 11.30 + Feliksę, Marysię i Czesława Błędowskich, Cecylię i Leonarda Olczaków
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.30 o triumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, w Ojczyźnie naszej i na całym świecie

2 stycznia

 • 8.00 + Tadeusza Pawlaka (od przyjaciół)

3 stycznia, 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • 9.00 + Krystynę Wdowiak
 • 11.30 + Aleksandra Modelewskiego

4 stycznia

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 stycznia

 • 8.00 + Mariannę Kubiak w 20. rocz. śm.

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

 • 9.00 + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm.
 • 11.3  + Józefa Kowalskiego i Teresę Akonom

7 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

8 stycznia

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00 o duchowe owoce beatyfikacji Pauliny Jaricot

10 stycznia, święto Chrztu Pańskiego

 • 9.00 + Agnieszkę, Leona i Tadeusza Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich
 • 11.30 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

11 stycznia

 • 8.00 + Anielę w 9. rocz. śm., Stanisława, Jana, Zofię oraz zm. z rodz. Kędzierskich i Michalskich

12 stycznia

 • 10.00 pogrzeb: + Józef Kowalski

13 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00
  1) + Jana Cimaszewskiego w 40. rocz. śm.

14 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

15 stycznia

 • 17.00 + Janinę Bieguszewską w 30. dz. po śm.

16 stycznia

 • 8.00 + Sebastiana, Antoniego, Jaców, Konstantego, Czesławę, Czesława i Mariannę Zdanowskich

17 stycznia, 2. niedziela zwykła

 • 9.00 + zm. z rodz. Kalińskich oraz Mariannę w 23. rocz. śm. i zm. z rodz. Włodarczyków
 • 11.30 + Zofię, Tadeusza i Marka Wojciewskich oraz Sabinę Kotkowską

18 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

19 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza w dniu urodzin

20 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 w int. parafian

22 stycznia, Dzień Dziadka

 • 8.00 wolna intencja

23 stycznia

 • 8.00 + Stanisława Pietrzaka w 1. rocz. śm.

24 stycznia, 3. niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego

 • 9.00 + Mariana w 1. rocz. śm., Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Jerzego Jankowskiego w 1. rocz. śm.

25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła

 • 8.00 w intencji wypełnienia się Bożych pragnień w księdzu Arkadiuszu, Markosie i Krzysztofie i o święte powołania kapłańskie

26 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

27 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Czesława Matusza w 1. rocz. śm.

28 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

29 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Stanisława, Józefa, Wacławę, Włodzimierza Wasilewskich, Antoninę i Adama Gapskich
 • 11.30 + Zofię Walicką w 3. rocz. śm.

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.