Start Intencje

Intencje 2023

GRUDZIEŃ

1 grudnia, pierwszy piątek miesiąca

 • 17.00 + Jadwigę Latoszewską w 30. dz. po śm.

2 grudnia, pierwsza sobota miesiąca

 • 8.00 + Alinę, Stefana, Cecylię, Stanisława Sobierajów,  Jadwigę i Wacława Danielewiczów, Halinę i Henryka Wiśniewskich

3 grudnia, I niedziela Adwentu

 • 9.00 + Waldemara, Edmunda Górczyńskich, Roberta Tomaszewskiego, Daniela Janowskiego
 • 11.30 + Edmunda Niedzińskiego w 9. rocz. śm. i jego rodziców oraz Wacława i Anielę Goszczów

4 grudnia

 • 17.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 grudnia

 • 8.00 w int. parafian

6 grudnia, nowenna do MBNP, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

 • 17.00 + Apolonię, Jana i Mieczysława Bancerzów (od chrześnicy Elżbiety z rodziną)

7 grudnia

 • 8.00 wolna intencja

8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, REKOLEKCJE ADWENTOWE

 • 9.00 + Janusza Królaka
 • 18.00 + Teresę, Mieczysława, Bolesława, Stanisławę i Julię Wasilewskich, Jana, Florentynę i Stanisława Wiśniewskich

9 grudnia, REKOLEKCJE ADWENTOWE

 • 9.00 + Rozalie, Stanisława, Henryka, Bronisławę i Mariannę Przygodów, Annę Radlińską, Czesławę i Edwarda Stępniów
 • 18.00 + Wiesławę, Eugeniusza, Henryka, Ryszarda, Mariannę i Franciszka Rączkowskich

10 grudnia, II niedziela Adwentu, REKOLEKCJE ADWENTOWE

 • 9.00 + Zofię, Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich
 • 11.30 + Kazimierza, Barbarę, Józefa i Franciszkę Sobolewskich, Józefa i Irenę Tymińskich

11 grudnia

 • 17.00 + Apolonię Bancerz (od rodz. Biaduniów z Ksępy)

12 grudnia

 • 8.00 w int. parafian

13 grudnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Adriannę i Aleksandra Sołdajów

14 grudnia

 • 8.00 wolna intencja

15 grudnia

 • 17.00 + Apolonię, Jana, Mieczysław Bancerzów (od Haliny Zdunek)

16 grudnia

 • 8.00 + Zofię i Romualda Makowskich

17 grudnia, III niedziela Adwentu

 • 9.00 + Wiktorię, Czesława, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Halinę w 9. rocz. śm. i Józefa Kowalskich oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich

18 grudnia

 • 17.00 wolna intencja

19 grudnia

 • 8.00 w int. parafian

20 grudnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

21 grudnia

 • 8.00 + Apolonię Bancerz w 30. dz. po śm.

22 grudnia

 • 17.00 wolna intencja

23 grudnia

 • 8.00 + Jolantę Okurowską w 30. dz. po śm.

24 grudnia, Wigilia

 • 9.00 + Lilię, Henryka, Adama i Ryszarda Bysche
 • 11.30 + Sebastiana, Antoniego Jaców, Konstantego, Czesławę, Czesława Zdanowskich, Helenę i Józefa Kowalskich oraz ks. Józefa Maleckiego

25 grudnia, uroczystość Narodzenia Pańskiego

 • 24.00 PASTERKA w int. parafian
 • 9.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów
 • 11.30 + Jana Racinowskiego, Władysławę i Stanisława Kamińskich

26 grudnia, Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Anny w 20. rocz. urodzin
 • 11.30 + Zofię, Stanisława, Marka, Michalinę i  Aleksandra Walickich oraz Sabinę, Edmunda i Zygmunta Niedzińskich

27 grudnia, święto św. Jana, apostoła i ewangelisty, nowenna do MBNP

 • 17.00 + Jadwigę w rocz. śm. i Mieczysława Kietlińskich

28 grudnia, święto św. Młodzianków, męczenników

 • 8.00 wolna intencja

29 grudnia

 • 17.00 + Genowefę i Jana Cimaszewskich oraz zm. z rodz. Kraśniewskich i Dopierałów

30 grudnia

 • 8.00 + Aleksandra i Jadwigę Olszewskich, Marianne i Władysława Kadzikiewiczów

31 grudnia, Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 • 9.00 + Romualdę Pietraszkiewicz w rocz. śm.
 • 11.30 + Szczepana i Zofię Pietruszewskich, Łukasza i Mariannę Gapskich
LISTOPAD

1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych

 • 9.00 + ks. Bogdana, Józefę i Bolesława Altermanów
 • 11.00 w int. zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i za dusze w czyśćcu cierpiące

2 listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

 • 8.00 + Jana, Mieczysława Bancerzów, dziadków Jóźwików i Bancerzów
 • 18.00 w int. wszystkich wiernych zmarłych

3 listopada, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Helenę, Wojciecha i zm. z rodz. Wiesiołków

4 listopada, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Zuzannę i zm. z rodz. Nurzyńskich, Podgórskich i Skokuniów

5 listopada, XXXI niedziela zwykła, niedziela adoracyjna

 • 9.00 + Józefa Wojcieskiego w rocz. śm.
 • 11.30 + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

6 listopada

 • 17.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

7 listopada

 • 8.00 w int. parafian

8 listopada, nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Irenę Żokowską w 30. dz. po śm.
 2. + Jana Zdzisława Żakowskiego w 30. dz. po śm.
 3. + Stanisławę Kolczyńską w 1. rocz. śm.
 4. + Elżbietę Kubiak (int. od Małgorzaty z rodziną)
  o powrót do zdrowia Jasia i Nikosia

9 listopada

 • 8.00 wolna intencja

10 listopada

 • 17.00 + Zygmunta, Eleonorę, Stanisława Sieczkowskich, Henrykę i Stefana Łukasików

11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości

 • 9.00 + Teresę, Andrzeja, Franciszkę, Wacława Woźniaków i Henryka Klimka
 • 11.30 w int. Ojczyzny

12 listopada, XXXIII niedziela zwykła

 • 9.00 + Andrzeja, Jadwigę, Antoniego Majtyków, Elizę Tomczak oraz Barbarę Chudzyńską
 • 11.30 + Tomasza w 3. rocz. śm., Franciszkę, Wacława, Piotra, Andrzeja, Kazimierę i Włodzimierza Wójcikowskich

13 listopada

 • 17.00 + Antoniego, Mariannę, Krzysztofa i Sylwestra Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

14 listopada

 • 8.00 w int. parafian

15 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 o powrót do zdrowia Jasia, Nikosia i ks. Piotra

16 listopada

 • 8.00 za duszę w czyśćcu cierpiacą

17 listopada

 • 17.00 wolna intencja

18 listopada

 • 8.00 o zdrowie i szczęśliwa operację dla o. Stanisława Piętki oraz o zdrowie dla Mieczysława Remuszki

19 listopada, XXXIII niedziela zwykła

 • 9.00 + Henryka Juszczala w 4. rocz. śm.
 • 11.30 + Pawła Klimczaka w 2. rocz. śm.

20 listopada

 • 17.00 + Jana Zdzisława Żakowskiego (od rodziny Pałków i Siwców)

21 listopada

 • 8.00 w int. parafian

22 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

23 listopada

 • 8.00 wolna intencja

24 listopada

 • 17.00 + Edmunda Niedzińskiego i jego rodziców

25 listopada

 • 8.00 wolna intencja

26 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 • 9.00 + Klemensa Szwarczewskiego z okazji imienin
 • 11.30 + Władysława w 15. rocz. śm. i zm. z rodz. Bojdzińskich i Modzelewskich

27 listopada

 • 17.00 + Jana Ciurzyńskiego w 60 rocz. śm.

28 listopada

 • 8.00 w int. parafian

29 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

30 listopada

 • 8.00 + Andrzeja Skórę w dniu imienin
PAŹDZIERNIK

1 października, XXVI niedziela zwykła

 • 9.00 + Kazimierza Kwiatkowskiego (od sąsiadów i znajomych)
 • 11.30 w int. członków KŻR z Bieniewa Parceli o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych

2 października

 • 17.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

3 października

 • 8.00 w int. parafian

4 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Hannę i Czesława Raczyńskich, Zofię Burakowską, Krystynę, Leokadię, Stanisława i Ewę Szkaradowskich

5 października, wspomnienie s. Faustyny Kowalskiej, WPROWADZENIE RELIKWII

 • 17.00 + Honoratę, Halinę, Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich

6 października, pierwszy piątek miesiąca

 • 17.00 + Stanisławę, Józefa i Stanisława Reglinów

7 października, pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie NMP Różańcowej

 • 8.00 + Józefa Kubiaka w 23. rocz. śm.

8 października, XXVII niedziela zwykła

 • 9.00 + Kazimierza, Walentego, Stanisławę, Mirosławę Pietrzaków, Jana, Helenę, Teresę i Witolda Ciurzyńskich
 • 11.30 + Wiktora Wituskiego, Franciszkę, Wacława i Konrada Włodarczyków

9 października

 • 17.00 + Mariannę i Eugeniusza Szewczyków, Helenę, Edmunda Tomaszewskich i Ewę Gawron

10 października

 • 8.00 w int. parafian

11 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Kazimierza Kwiatkowskiego w 1. rocz. śm.
 2. + Mirosława Maszkowicza (od sąsiadów z bloków)

12 października

 • 17.00 + Krzysztofa, Mariannę, Antoniego i Sylwestra Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

13 października

 • 17.00 + Teresę Szwarczewską z okazji imienin

14 października

 • 8.00 + Edwarda Janiaka

15 października, XXVIII niedziela zwykła, DZIEŃ PAPIESKI

 • 9.00 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów
 • 11.30 + Jadwigę Jarońską, Aleksandra i Stanisławę Miklinów

16 października

 • 17.00 + Irenę, Ryszarda Kwiatkowskich i Mariannę Matusiak

17 października

 • 8.00 w int. parafian

18 października, święto św. Łukasza, ewangelisty, nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Stanisława Chorążewicza w 2. rocz. śm.

19 października, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana

 • 17.00 + Anielę, Aleksandra Trojanowskich i dziadków oraz zm. z rodz. Sawickich

20 października

 • 17.00 + Magdalenę i Teofila oraz zm. z rodz. Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Jadwigę, Mariana i zm z rodz. Baraniaków

21 października

 • 8.00 int. dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Anety i Dariusza z okazji 25. rocz. ślubu

22 października, XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, Dzień Misyjny, wspomnienie św. Jana Pawła II

 • 9.00 + Józefa, Michała, Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę i Teresę Szcześniaków
 • 11.30 + Stefana, Leokadię, Jerzego Włodarczyków i Tadeusza Zimnego   

23 października

 • 17.00 + Marię i Władysława oraz zm. z rodz. Ogrodowczyków i Wiśniewskich

24 października

 • 8.00 w int. parafian

25 października, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Tadeusza, Stanisława, Bolesława i Mariannę Wróblewskich
 2. + Jadwigę, Janinę i Wacława Bondlów

26 października

 • 17.00 + Piotra, Józefę, Feliksa Jakóbczaków i Marię Firchał

27 października

 • 17.00 + Tadeusza z okazji imienin oraz Janinę i Mariana Zimnych

28 października, święto św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 • 8.00 + Jadwigę i Aleksandra Słowińskich

29 października, XXX niedziela zwykła

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla członków Wspólnoty Żywego Różańca z Gawartowej Woli oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych
 • 11.30 + Jana, Krzysztofa, Witolda, Wincentego Odrakiewiczów, Otylię i Mieczysława Antczaków, Stanisława, Zofię i Włodzimierza Wasilewskich

30 października

17.00 + Przemysława w dniu imienin, Dariusza i Stanisława Skoczylasów

31 października

8.00  w int. parafian
 
WRZESIEŃ

1 września, I piątek miesiąca

 • 18.00 w intencji poległych w obronie ojczyzny

2 września, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Stefana, Mariannę, Stanisława Pietrzaków, Elżbietę i Wiesława Kaweckich

3 września, XXII niedziela zwykła

 • 9.00 
 1. + zm. z rodz. Bargłów i Frączkiewiczów
 2. + Kazimierza Szwarczewskiego w 19. rocz. śm.
 • 11.30 + Sylwestra Gmurka

4 września

 • 8.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

5 września

 • 18.00 w int. parafian

6 września, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

7 września

 • 8.00 wolna intencja

8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 • 18.00 + Stanisława Czajkowskiego w rocz. śm., jego rodziców, Wiktorię, Henryka, Czesława Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 września

 • 16.00 ŚLUB: Agnieszka Konopka i Artur Klimczewski

10 września, XXIII niedziela zwykła

 • 9.00 + Zofię w 12. rocz. śm., Adama i dziadków Lipińskich
 • 11.30 int. dziękczynna za tegoroczne plony i zbiory oraz o błogosławieństwo Boże dla rolników i sadowników

12 września

 •  w intencji parafian

15 września

 • 18.00 + Henryka Szymańskiego w 14. rocz. śm., jego rodziców i Grażynę Dorodzińską

16 września

 • 8.00 int. dziękczynna w 45. rocz. ślubu Barbary i Kazimierza Kietlińskich z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej 

17 września, XXIV niedziela zwykła

 • 9.00 w int. Krzysi i Adriana w rocz. ślubu
 • 11.30 + Krystynę, Józefa i zm. z rodz. Wiśniewskich, Natalię i Mieczysława Sieklickich

19 września

 • 8.00 + Feliksa, Władysławę, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę, Antoniego i Sylwestra Gmurków

20 września, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Józefa Kanię, Aleksandra, Stanisławę, Jana, Mieczysława, Krystynę i Elżbietę Dawidziuków

21 września, święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

 • wolna intencja

22 września

 • 18.00 + Tomasza w 3. rocz. śm., Stanisława w 22. rocz. śm., Janinę w 12. rocz. śm. oraz zm. z rodz. Ostrowskich i Jacka Księżopolskiego

23 września

 • 8.00 + Marka w 8. rocz. śm. i zm. z rodz. Górniaków

24 września, XXV niedziela zwykła

 • 9.00 + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

25 września

 • 18.00 + Janinę, Władysława i zm. z rodz. Orzechowskich, Kosiów, Grabarczyków i Zacharczuków

26 września

 • 8.00 w int. parafian

27 września, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Andrzeja Skórę w rocz. śm.
 2. + Stefana Franiaka w 30. dz. po śm.

28 września

 • 8.00 + Sylwestra Gmurka w 30. dz. po śm.

29 września, święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 • 18.00 + Mirosława Maszkowicza w 30. dz. po śm.

30 września

 • 8.00 + Mieczysława Kłosa, Teresę i Mariana Rączkowskich
SIERPIEŃ

1 sierpnia

 • 8.00 w int. żyjących i zmarłych Powstańców Warszawskich

2 sierpnia, odpust Porcjunkuli, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. w int. dziękczynnej za otrzymane łaski z prosbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
 2. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia

3 sierpnia

 • 8.00 w int. parafian

4 sierpnia, I piątek miesiąca

 • 18.00 wolna intencja

5 sierpnia, I sobota miesiąca

 • 8.00 wolna intencja

6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego

 • 9.00 + Bohdana i zm. z rodz. Liśkiewiczów i Kacprzaków
 • 11.30 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich

7 sierpnia

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych 

8-10 sierpnia

 • Nie będzie Mszy św. w naszym kościele

11 sierpnia

 • 18.00 + Piotra Bargła w 5. rocz. śm.

12 sierpnia

 • 8.00 + Antoninę i zm. z rodz. Słowińskich i Kowalaków

13 sierpnia, XIX niedziela zwykła

 • 9.00 + Irenę, Jana, Andrzeja, Stanisława Borków, zm.  z rodz. Płażewskich i Leokadię Szymańską
 • 11.30 + Wiktora Wituskiego w 10. rocz. śm.

14 sierpnia, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

 • 18.00 + Tadeusza, Stanisława, Bolesława i Mariannę Wróblewskich

15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 • 9.00 + Wiktorię, Henryka w rocz. śm., Czesława Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Tadeusza, Janinę i Mariana Zimnych

16 sierpnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. + Teresę w 3. rocz. śm., Ryszarda Zielińskiego, Józefę i Wojciecha Suwałów
 2. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia

17 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 8.00 w int. parafian

18 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 18.00 + Józefę Błaszczyk w 37. rocz. śm.

19 sierpnia, NABOŻENSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE

 • 8.00 + Krystynę Jasińską w 30. dz. po śm.

20 sierpnia, ODPUST ŚW. BARTŁOMIEJA 

 • 9.00 + Stanisława, Helenę, Romana, Wacławę Jarzynów, Aleksandrę, Andrzeja Sikorskich i Urszulę Pawłowską
 • 11.30 w int. parafian

21 sierpnia

 • 18.00 + Krystynę i Zdzisława Wdowiaków

22 sierpnia

 • 8.00 wolna intencja

23 sierpnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. int. dziękczynna w 10. rocz. ślubu Magdaleny i Huberta z prosba o dalsze Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie
 2. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia

24 sierpnia

 • 8.00 + Marka w 5. rocz. śm. i Zofię Wojcieskich

25 sierpnia

 • 18.00 + Krzysztofa Kierzkowskiego w 30. dz. po śm.

26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 • 8.00 + Adama i zm. z rodz. Lipińskich

27 sierpnia, XXI niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariana, Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Wiesława Konarzewskiego z okazji urodzin

28 sierpnia

 • 18.00 + Elżbietę Zagrajek w 30. dz. po śm.

29 sierpnia

 • 8.00 wolna intencja

30 sierpnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. + Stefana Włodarczyka, Mariannę, Franciszka i Wojciecha Florczaków
 2. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia

31 sierpnia

 • 8.00 wolna intencja
LIPIEC

1 lipca, pierwsza sobota miesiąca

 • 8.00 + Krzysztofa Klimkiewicza, Jana i Halinę Pawłowskich

2 lipca, XIII niedziela zwykła

 • 9.00 + Halinę z okazji imienin i Józefa Kowalskich oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich
 • 11.30 
 1. + zm.  z rodz. Bargłów i Frączkiewiczów
 2. + Zenobię Szwarczewską w 2. rocz. śm.

3 lipca, święto św. Tomasza, apostoła

 • 18.00  w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

4 lipca

 • 8.00 w int. parafian

5 lipca, środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki i Boże błogosławieństwo dla całej jej rodziny
 2. o zdrowie dla Zofii, Teresy, Marii, Jasia i Nikosia
 3. w int. poleconych za pośrednictwem mediów społecznościowych
 4. + Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich
 5. + Jarosława Kołpaczyńskiego

6 lipca

 • 8.00 + Elżbietę Kołodziejczyk

7 lipca, pierwszy piątek miesiąca

 • 18.00 + Czesława i zm. z rodz. Nużyńskich  

8 lipca

 • 8.00 + Tadeusza, Halinę i Stanisława Zychów

9 lipca, XIV niedziela zwykła

 • 9.00 + Roberta, Kazimierza, Annę, Sabinę Szymańskich, Izabelę i Stanisława Kowalskich
 • 11.30 + Krystynę, Józefa Wiśniewskich, Adama Smolarka i zm. z rodz. Aleksandrowskich

10 lipca

 • 18.00 o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Mirosława

11-15 lipca

 •   nie będzie Mszy św. w naszym kościele

16 lipca, XV niedziela zwykła

 • 9.00 + Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego  i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

17-18 lipca

 •   nie będzie Mszy św. w naszym kościele

19 lipca, środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

20 lipca

 • 8.00 + Waldemara i rodziców Kuźnickich i Cyganów

21 lipca

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Ryszarda Puczyńskich w 50. rocz. ślubu

22 lipca, święto św. Marii Magdaleny

 • 8.00 + Stanisława w 30. rocz. śm., Krystynę, dziadków Skrzosów i Duplickich

23 lipca, XVI niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Kingi z okazji 18. rocz. urodzin
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

24 lipca

 • 18.00 + Tadeusza Zimnego

25 lipca, święto św. Jakuba, apostoła

 • 8.00 + Krzysztofa Gmurka

26 lipca, środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Rozalię, Andrzeja i zm. z rodz. Kietlińskich

27 lipca

 • 8.00 w int. parafian

28 lipca

 • 18.00 wolna intencja 

29 lipca

 • 8.00 wolna intencja

30 lipca, XVII niedziela zwykła

 • 9.00 + Leopolda Płażewskiego (od sąsiadów z Pawłowic)
 • 11.30 + Waleriana Szułczyńskiego w 1. rocz. śm.

31 lipca

 • 18.00 + Wiesława Konarzewskiego
CZERWIEC

1 czerwca, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Helenki i Marcina

2 czerwca, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Alinę, Cecylię, Stanisława, Stefana Sobierajów, Halinę i Henryka Wiśniewskich, Jadwigę i Wacława Danielewiczów

3 czerwca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Stanisława i Alfredę Umiastowskich

4 czerwca, uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 • 9.00 + Włodzimierza Wasilewskiego
 • 11.00 uroczystość I Komunii Świętej, w intencji dzieci komunijnych

5 czerwca

 • 18.00 w intencji zm. poleconych w wypominkach rocznych

6 czerwca

 • 8.00 wolna intencja

7 czerwca, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Zofię, Marka Wojciewskich i Tadeusza Wojcieskiego

8 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • 9.00 + Władysławę Pietrzak w 2. rocz. śm.
 • 11.00 w int. parafian

9 czerwca

 • 18.00 + Jadwigę Jarońską, Czesława i Mariannę Osówniaków

10 czerwca

 • 8.00 + Władysława Pietraszkiewicza i Irenę Jandzińską
 • 17.00 ŚLUB: Amelia Jarzyna i Piotr Szewczyk

11 czerwca, X niedziela zwykła

 • 9.00  + Jadwigę w 11. rocz. śm. i zm. z rodz. Bojdzińskich i Modzelewskich
 • 11.30  + Jana w 2. rocz. śm., Zbigniewa Zawadzkich, zm. z rodz. Obłąkowskich i Czechowiczów

12 czerwca

 • 18.00 + Tadeusza Pawlaka

13 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

14 czerwca, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Sabinę i Stanisława Kopców, Helenę i Mariana Ćwieków

15 czerwca

 • 8.00 + Genowefę Połeć w 30. dz. po śm.

16 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • 18.00 + Weronikę Kolasa w 25. rocz. śm.

17 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

 • 7.00 + Janinę i zm. z rodz. Szymaniaków

18 czerwca, XI niedziela zwykła

 • 9.00 + zm. z rodz. Płażewskich i Szczepańskich
 • 11.30 + Józefa, Michała, Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę, Teresę Szcześniaków, Jadwigę Baryga, Halinę i Janusza Ochmanów

19 czerwca

 • 18.00 + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego

20 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

21 czerwca, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. w intencji naszych ojców, dla żyjących o potrzebne łaski, dla zmarłych o radość życia wiecznego
 2. o zdrowie dla Zofii, Teresy, Marii, Jasia i Nikosia
 3. + Jana i zm. z rodz. Dymińskich i Paciorków
 4. + Edwarda Janiaka
 5. + zm. z rodz. Wieczorków, Kucharskich, Umiastowskich, Domańskich i dusze w czyśćcu cierpiące

22 czerwca

 • 8.00 + Zygmunta, Czesławę i Marka Krzyżanowskich

23 czerwca

 • 18.00 + Genowefę i Jana Cimaszewskich, Danutę Ciba, zm. z rodz. Kraśniewskich i Dopierałów

24 czerwca

 • 8.00 + Leokadię, Stefana, Jerzego Włodarczyków i Tadeusza Zimnego

25 czerwca, XII niedziela zwykła

 • 9.00  int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Renaty, Tomasza, Amelii i Piotra
 • 11.30 + Alfredę i Mariana Dudkiewiczów

26 czerwca

 • 18.00 + Jana, Cecylię, Leonarda Olczaków, Feliksę, Czesława i Marię Błędowskich

27 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

28 czerwca, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. o zdrowie dla Zofii, Teresy, Marii, Jasia i Nikosia
 2. o zdowie i potrzebne łaski dla ks. Piotra Celejewskiego i ks. Piotra Bartnika z okazji imienin
 3. + Stefanię Pietrzak w 30. dz. po śm.
 4. + Piotra, Józefę, Feliksa Jakubczaków, Józefa i Jadwigę Franiaków

29 czerwca, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 • 8.00 + Mariana Wójcika, Alinę, Józefa i Jerzego Brzywczych

30 czerwca

 • 18.00 + Klemensa w 9. rocz. śm., Marcjannę i Wacława Szwarczewskich
MAJ

1 maja, św. Józefa, rzemieślnika

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

2 maja

 • 8.00 w int. parafian

3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski

 • 9.00 w int. członków KZR z Bieniewa Parceli o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych
 • 11.30 + Władysławę, Karola, Jana, Marka, Michała i Stanisławę Felczaków

4 maja

 • 18.00 + Kazimierza Kwiatkowskiego (od sąsiadów i znajomych)

5 maja, pierwszy piątek miesiąca

 • 18.00 + Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

6 maja, pierwsza sobota miesiąca, święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

 • 8.00 o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla Michała, Moniki, Piotra i Kamila

7 maja, V niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej i św. Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniewa i Gawartowej Woli
 • 11.30 + Waldemara i Artura Pogruszewskich, Stanisławę i Eugeniusza Rączkowskich

8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa  i męczennika, głównego patrona Polski

 • 18.00 + Stanisława Czajkowskiego, jego rodziców, Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 maja

 • 8.00 w int. parafian

10 maja, środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Lilię, Henryka, Adama i Ryszarda Byschke
 2. + Stanisława, Zygmunta, Mariannę, Władysława, Feliksę Bernatów, Jana i Pelagię Motyczków
 3. + Eugeniusza i Mariannę Szewczyków, Helenę, Edmunda Tomaszewskich i Ewę Gawron
 4. + Stanisławę, Antoniego Słowińskich, Jadwigę Dymińską i Alicjanta Jasińskiego
 5. + Jerzego, Mirosława, Wacława i Genowefę Kowalczyków, Zofię i Antoniego Szymańskich
 6. + Władysława Cieślaka w 7. rocz. śm.
 7. + Stanisława Chorążewicza
 8. o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Justyny
 9. o pełny powrót do zdrowia dla Jasia i Nikosia
 10. + Marię i Tadeusza Latoszewskich

11 maja

 • 18.00 + Halinę Pilarską, Tadeusza i Kazimierza Kwiatkowskich

12 maja

 • 18.00 + Adriannę w 35. rocz. śm. i Aleksandra Sołdajów

13 maja

 • 8.00 +  Zofię, Adama i zm. dziadków Lipińskich

14 maja, VI niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Karolinę i Stefana Gmurków, Tadeusza Słomkowskiego, Wincentego, Krzysztofa Stelmaszczyków, Gabrielę, Antoniego Wituskich i Urszulę Kowalczyk
 • 11.30  + Zofię z okazji imienin oraz Juliana i zm z rodz. Adamczyków i Kuśmirków

15 maja

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Zofii w dniu imienin

16 maja

 • 8.00 w int. parafian

17 maja, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Jana i Franciszkę Szkaradowskich, Leona Roszczyka i Kazimierę Masłowską
 2. + Emilię i Adama Bajurskich, Mariannę i Franciszka Florczaków
 3. + Bogdana Orzechowskiego w 30. dz. po śm.

18 maja

 • 18.00 + Mariannę i Stanisława oraz zm. z rodz. Szewczyków i Guzików

19 maja

 • 18.00 + Jerzego Włodarczyka w 7. rocz. śm.

20 maja

 • 8.00 + Andrzeja Jandzińskiego w 29. rocz. śm.

21 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • 9.00 + Zofię z okazji imienin, Adama i dziadków Lipińskich
 • 11.30 + Stanisławę, Kazimierza i Jadwigę Barańskich

22 maja

 • 18.00 + Emilię i Lucjana oraz zm. dziadków Biegańskich i Mitaków

23 maja

 • 8.00 w int. parafian

24 maja, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. w intencji naszych mam, dla żyjących o potrzebne łaski, dla zmarłych o radość życia wiecznego
 2. o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji urodzin
 3. + Genowefę, Jana Cimaszewskich, zm. z rodz. Kraśniewskich, Małgorzatę i Macieja Dopierałów
 4. + Karolinę Kłos, Franciszka, Tadeusza, Bogdana, Teklę, Hanię i Tereskę Goszczyńskich

25 maja

18.00 + Mariannę, Piotra Firchałów, Henrykę, Hannę i Elżbietę

26 maja

 • 18.00 + Magdalenę, Teofila i zm. z rodz. Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Jadwigę, Mariana i zm. z rodz. Baraniaków

27 maja

 • 8.00 + Mieczysława i zm. z rodz. Słowińskich i Kowalaków

28 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • 9.00 + Mariannę i Stefana Pietrzaków, Elżbietę i Wiesława Kaweckich
 • 11.30 + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów 

29 maja

 • 18.00 + Zofię, Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

30 maja

 • 8.00 w int. parafian

31 maja, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

 • 18.00 wolna intencja
KWIECIEŃ

1 kwietnia, I sobota miesiąca

 • 8.00  intencja dziękczynna z okazji urodzin Anety oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Lipińskich i Konarzewskich

2 kwietnia, Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Janinę, Wacława, Zofię, Andrzeja, Barbarę Szczypińskich, Józefa, Józefę i Franciszka Soporowskich

3 kwietnia, Wielki Poniedziałek

 • 17.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

4 kwietnia, Wielki Wtorek

 • 8.00 w int. parafian

5 kwietnia, Wielka Środa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

17.00
 1. + Janinę i Tadeusza Stangreciaków;
 2. + Bolesława Jończyka w 1. rocz. śm.;
 3. + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich;
 4. + Tadeusza Czajkowskiego w 30. dz. po śm.;
 5. + Adriannę i Aleksandra Sołdajów

6 kwietnia, WIELKI CZWARTEK, MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

18.00 
 1. w int. dzieci rocznicowych
 2.  int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów
 • ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY do godz. 21.00

7 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
 • ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE do godz. 21.00

8 kwietnia,  WIELKA SOBOTA

 • 8.00 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

19.00 WIGILIA PASCHALNA
 • + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

9 kwietnia

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Henryka Grzyba (int. od brata Kazimierza z rodziną)

10 kwietnia, poniedziałek w oktawie Wielkanocy

 • 9.00 + Czesława, Mariannę, Rocha, Florentyną, Edmunda, Izabelę i Janusza Osówniaków oraz Jadwigę Jarońską
 • 11.30 + Stanisława Walickiego w 5. rocz. śm.

11 kwietnia, wtorek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 int. dziękczynna za otrzymane łaski za sprawą św. Walentego: dobre wyniki badań Marcina, z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny

12 kwietnia, środa w oktawie Wielkanocy, nowenna do MBNP

 • 17.00 + Sławomira Stelmaszczyka w 30. dz. po śm.

13 kwietnia, czwartek w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Janusza Procha w 19. rocz. śm.

14 kwietnia, piątek w oktawie Wielkanocy, Święto Chrztu Polski

 • 17.00 + Leonarda, zm. z rodz. Bańkowskich, Władysława, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

15 kwietnia, sobota w oktawie Wielkanocy

 • 8.00 + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich

16 kwietnia, 2. niedziela Wielkanocy, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Barbarę Miszczak
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców

17 kwietnia

 • 17.00 + Bohdana Liśkiewicza w 2. rocz. śm.

18 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

19 kwietnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Jerzego Krzyżanowskiego (od rodz. Pawłowskich z par. Leszno)
 2. + Leopolda Płażewskiego (od sąsiadów z Pawłowic)

20 kwietnia

 • 8.00 + Zygmunta, Czesławę i Marka Krzyżanowskich

21 kwietnia

 • 17.00 + Jadwigę w 1. rocz. śm., Zdzisława w 10. rocz. śm. i Sławomira w 7. rocz. śm. Wasilewskich

22 kwietnia

 • 8.00 + Marię, Stanisława Ciesielskich, Zofię i Jana Jaców

23 kwietnia, 3. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza z okazji imienin
 • 11.30 + Franciszkę, Wacława Woźniaków i Mariusza Juszczala

24 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

 • 17.00 + Zofię, Lecha i zm. z rodz. Kadłubajów

25 kwietnia

 • 8.00 w in. parafian

26 kwietnia, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Jana Błaszczyka w 37. rocz. śm.
 2. + Zofię Kamińską w 7. rocz. śm.

27 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

28 kwietnia

 • 17.00 + Zofię, Edwarda, Andrzeja Plutów, Helenę i Stanisława Popławskich

29 kwietnia

 • 8.00 + Marię, Czesława i zm. z rodziców Wasilewskich i Aleksandrowskich

30 kwietnia, 4. niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Agaty i Wojciecha w rocz. ślubu
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pauliny i Wojciecha w 1. rocz. ślubu
MARZEC

1 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Teresę w 1. rocz. śm., Mieczysława, Bolesława, Stanisławę, Julię Wasilewskich, Jana, Florentynę i Stanisława Wiśniewskich

2 marca

 • 8.00 wolna intencja

3 marca, I piątek miesiąca  

 • 17.00 + Kazimierza Kwiatkowskiego (od sąsiadów i znajomych)

4 marca, I sobota miesiąca, święto św. Kazimierza, królewicza

 • 8.00 + Władysława Cieślaka w 7. rocz. śm.

5 marca, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Kazimierza z okazji imienin, Walentego, Stanisławę, Mirosławę Pietrzaków, Jana, Helenę, Teresę i Witolda Ciurzyńskich
 • 11.30 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów

6 marca

 • 17.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 marca

 • 8.00 w int. parafian

8 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00     
 1. + Juliannę, Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorzaków;
 2. + Elżbietę Szwarczewską w 2. rocz. śm.;
 3. + Jerzego Krzyżanowskiego w 30. dz. po śm.;
 4. + Jana Kasztelana w 1. rocz. śm. i jego rodziców

9 marca

 • 8.00 wolna intencja

10 marca

 • 17.00 + Dariusza Drożyńskiego w 4. rocz. śm.

11 marca

 • 8.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

12 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Tadeusza w dniu urodzin oraz Janinę i Mariana Zimnych

13 marca

 • 17.00 + Zbigniewa Felczaka (od rodz. Kuśmirków)

14 marca

 • 8.00 w int. parafian

15 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

16 marca

 • 8.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Bronisławę Przygoda w 2. rocz. śm.
 • 18.00 + Józefę i ks. Bogdana Altermanów

18 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Mariannę i Bolesława Rojków, Jadwigę Kutnik i zm. z rodz. Płażewskich
 • 18.00 + Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Teresę i Jana Akonomów

19 marca, IV niedziela Wielkiego Postu, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00 + Józefa Wojcieskiego
 • 11.30 + Zdzisława w 40. rocz. śm., Alinę w 1. rocz. śm. Mularczyków, dziadków Mularczyków i Karpińskich

20 marca

 • 17.00 + Lucynę Wojtyra w 30. dz. po śm.

21 marca

 • 8.00 w int. parafian

22 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Leopolda Płażewskiego w 30. dz. po śm.
 2. + ks. Piotra Pawlukiewicza w 3. rocz. śm.

23 marca

 • 8.00 wolna intencja

24 marca

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Mileny w 18. rocz. ur.

25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 • 8.00 + Mariannę, Józefa, Mariusza i Henryka Juszczalów

26 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę i Teresę Szcześniaków
 • 11.30 + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego

27 marca

 • 17.00 wolna intencja

28 marca

 • 8.00 w int. parafian

29 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Henrykę, Józefa i zm. z rodz. Chojnowskich i Grzybów

30 marca

 • 8.00 + Mirosławę w 16. rocz. śm., Walentego i Stanisławę Pietrzaków

31 marca

 • 17.00 + Janinę, Władysława i zm. z rodz. Orzechowskich, Grabarków i Kosiów
LUTY

1 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego

 • 8.00 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego, ks. prał. Zdzisława Kniołka, Antoniego i Sebastiana Jaców
 • 18.00 + Jana i Mieczysława Bancerzów, dziadków Jóźwików i Bancerzów

3 lutego, I piątek miesiąca

 • 8.00 wolna intencja

4 lutego, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Andrzeja Wójtowicza

5 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty w dniu imienin
 • 11.30 + Mieczysława Półkę w 1. rocz. śm.

6 lutego

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 lutego

 • 8.00 w int. parafian

8 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

9 lutego

 • 8.00 + Stanisława Jagiełło w 30. dz. po śm.

10 lutego

 • 8.00 + Zbigniewa Felczaka w 30. dz. po śm.

11 lutego

 • 8.00 + Henryka Majtykę w 3. rocz. śm.

12 lutego, 6. niedziela zwykła

 • 9.00 int. dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Hanny z okazji 70. rocz. urodzin
 • 11.30 + Krystynę i Aleksandra Modelewskich

13 lutego

 • 8.00 + Walentego z okazji imienin, Marianne Wasilewskich, Henryka i Krzysztofa Osińskich

14 lutego, ODPUST KU CZCI ŚW. WALENTEGO, PATRONA KOŚCIOŁA

 • 9.00 + Lucynę Orzechowską w 30. dz. po śm.
 • 18.00 + Edwarda Janiaka

15 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

16 lutego

 • 8.00 w int. parafian

17 lutego

 • 8.00 wolna intencja

18 lutego

 • 8.00 int. dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Niny i Tomasza Pietrzaków w 20. rocz. ślubu

19 lutego, 7. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariana, Jarosława, Cecylię i Jana Dymińskich
 • 11.30 + Stefana w 15. rocz. śm., Danielę, Janinę, Bolesława Obłąkowskich, Jana i Zbigniewa Zawadzkich

20 lutego

 • 8.00 + Lesję Stiepanową, Ludwikę, Edwarda i Anielę Grzejszczaków oraz Borysa Borysenko

21 lutego

 • 8.00 w int. parafian

22 lutego, ŚRODA POPIELCOWA

 • 8.00 + Jerzego Borowskiego
 • 18.00  + Zofię, Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

23 lutego

 • 8.00 + Krystynę w 1. rocz. śm., Andrzeja, Marcina, Ewę i Stanisława Gasików

24 lutego

 • 17.00 + Przemysława Skoczylasa w 11. rocz. śm.

25 lutego

 • 8.00 + Wacława i zm. z rodz. Szymaniaków

26 lutego, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Amelii i Tomasza z okazji urodzin
 • 11.30 + Stanisława, Zofię, Józefa, Wacławę, Włodzimierza Wasilewskich, Adama i Antoninę Gapskich

27 lutego

 • 8.00 o uzdrowienie Marcina Leśniaka z epilepsji za wstawiennictwem św. Walentego i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

28 lutego

 • 8.00 w int. parafian
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. dziękczynnej za pontyfikat i świadectwo wiary papieża Benedykta XVI z prośbą o jego rychłą beatyfikację
 • 11.30 + Jadwigę i Mieczysława Kietlińskich, Krystynę i Aleksandra Modelewskich

2 stycznia

 • 8.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

3 stycznia, wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

 • 8.00 w int. parafian

4 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Krystynę Wdowiak w rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące

5 stycznia

 • 8.00 + Józefę, Franciszka, Bolesława i ks. Bogdana Altermanów

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

 • 9.00 + Jadwigę i Stefana Brzozowskich
 • 11.30 + Henryka Grzyba (int. od rodz. Muniaków z Mielca)

7 stycznia

 • 8.00 + Józefa, Helenę Kowalskich i ich rodziców, Teresę i Jana Akonomów

8 stycznia, Święto Chrztu Pańskiego

 • 9.00 + Józefa w 2. rocz. śm., Halinę Kowalskich oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich
 • 11.30 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

9 stycznia

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

10 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

11 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

12 stycznia

 • 8.00 + Zofię Pietruszewską (int. od sąsiadów)

13 stycznia

 • 8.00 + Adama Wieczorka w 1. rocz. śm.

14 stycznia

 • 8.00 + Tadeusza Zimnego w 1. rocz. śm.

15 stycznia, 2. niedziela zwykła

 • 9.00  + Genowefę, Romana, Sławomira Siemińskich, Stefanię, Karola Smolińskich i Włodzimierza Karczewskiego
 • 11.30 + Tadeusza, Zofię, Marka Wojciewskich i Sabinę Kotkowską

16 stycznia

 • 8.00 + Zofię Pietruszewską w 30. dz. po śm.

17 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

18 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

19 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Jarosława w dniu 60. urodzin

20 stycznia

 • 8.00 + Wiesławę Rączkowską w 1. rocz. śm.

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 + zm. dziadków Reników, Wojcieskich, Sołdajów i Brzozowskich

22 stycznia, Dzień Dziadka, 3. niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo, opieke Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza z okazji 60. urodzin
 • 11.30 + Henryka Grzyba z okazji urodzin (int. od mamy)

23 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jakuba, Kaliny i Hani

24 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

25 stycznia, święto Nawrócenia św. Pawła, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

26 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

27 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

28 stycznia

 • 8.00 + Zofię Walicką w 5. rocz. śm.

29 stycznia, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Stanisława Pietrzaka w 3. rocz. śm.
 • 11.30 + Jerzego Jankowskiego w 3. rocz. śm.

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.