Start Intencje

Intencje 2020

LIPIEC

1 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Emilię i Adama Bajurskich, Mariannę, Franciszka i Wojciecha Florczaków oraz Stefana Włodarczyka

2 lipca

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 lipca, I piątek miesiąca, święto św. Tomasza, apostoła

 • 18.00 + Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

4 lipca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Krzysztofa Klimkiewicza w 2. rocz. śm.

5 lipca, XIV niedziela zwykła

 • 9.00 + Leokadię, Stefana, Jerzego i Jacka Włodarczyków
 • 11.30 + Halinę Kowalską z okazji imienin oraz zm. z rodz. Bartosiaków i Kowalskich

6 lipca

 • 18.00 + Witolda Jerzaka w 30. dz. po śm.

7 lipca

 • 8.00 w int. parafian 

8 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Przemysława Nurzyńskiego w 15. rocz. śm.
 2. + Tadeusza, Halinę i Stanisława Zychów
 3. + Halinę Kierzkowską w 30. dz. po śm.
 4. + Helene i Klemensa oraz zm. z rodz. Reników i Borkowskich
 5. + Ryszardę Pietrzak

9 lipca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Honoraty i Ireny

10 lipca

 • 18.00 + Janinę i Stanisława, dziadków Soporowskich, dziadków Łuczaków i Wróblewskich

11 lipca, święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

 • 8.00 + Karolinę Kozłowską i Henryka Niemyjskiego

12 lipca, XV niedziela zwykła

 • 9.00 + Włodzimierza Wasilewskiego i zm. z rodz. Felczaków
 • 11.30 + Sabinę w 8. rocz. śm., Ryszarda, Mariannę, Henryka Kamińskich, Klementynę i Władysława Tempczyków

13 lipca

 • 18.00 ks. Tadeusza Aleksandrowicza w dniu urodzin

14 lipca

 • 8.00 w int. parafian

15 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Artura i Mariusza w dniu urodzin

16 lipca   

 • 8.00 + Emilię Machnik w 35. rocz. śm.

17 lipca

 • 18.00 + Zuzannę i Czesława Nurzyńskich

18 lipca

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki i Michała w 5. rocz. ślubu oraz Bożą opiekę dla ich całej rodziny

19 lipca, XVI niedziela zwykła

 • 9.00 + Jana, Mariannę, Zofię Milczarków i Władysława Stanucha
 • 11.30 + Mariannę, Stanisława i zm. z rodz. Szewczyków

20 lipca

 • 18.00 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

21 lipca

 • 8.00 w int. parafian

22 lipca, święto św. Marii Magdaleny, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

23 lipca, święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy   

 • 18.00 wolna intencja

24 lipca

 • 18.00 + Czesława i Janinę Przygodów

25 lipca, święto św. Jakuba, apostoła

 • 8.00 + Krzysztofa Gmurka

26 lipca, XVII niedziela zwykła

 • 9.00 + Henryka i Zofię Kawków
 • 11.30 + Wiktorię i Władysława Kłosów

27 lipca

 • 18.00 + Irenę Pietrzak w 30. dz. po śm.

28 lipca

 • 8.00 w int. parafian

29 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Janinę i Wacława Bondlów
 2. + Krystynę, Andrzeja, Piotra, Wandę, Wacława Kamińskich, Jerzego, Mariusza Bartczaków, Janinę, Lucjana i Henryka Pietruszewskich

30 lipca

 • 8.00 wolna intencja

31 lipca

 • 18.00 + Mieczysława i zm. z rodz. Wojtyrów, Aleksandrę i Mariannę Gzyra

CZERWIEC

1 czerwca, święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Miłosza, Antosia i Stasia oraz ich rodziców

2 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

3 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Zdzisława Majtykę, Jana Wańkiewicza i Władysława Wasilewskiego

4 czerwca, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Juszczalów

5 czerwca, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Irenę Jandzińską w 10. rocz. śm., Władysława i Romualda Pietraszkiewiczów

6 czerwca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Alfredę w 10. rocz. śm. i Stanisława w 5. rocz. śm. Umiastowskich

7 czerwca, uroczystość Trójcy Najświętszej

 • 9.00 + Agnieszkę i Leona Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich
 • 11.30 + Włodzimierza Wasilewskiego w 8. rocz. śm.

8 czerwca

 • 18.00 + Magdalenę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę Zientara i Jadwigę Baraniak w 7. rocz. śm., Teodora Zientarę i Mariana Baraniaka w 5. rocz. śm. oraz zm. z rodz. Ciurzyńskich i Baraniaków

9 czerwca

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

10 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

11 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • 9.00 + Zbigniewa w rocz. śm. i zm. z rodz. Zawadzkich i Obłąkowskich
 • 11.00 w int. parafian

12 czerwca

 • 18.00 + Mieczysława, Michalinę i Stanisława Słowińskich

13 czerwca

 • 8.00 + Tymoteusza, Zbigniewę, Mariolę, Jacka, Waldemara, Sylwestra i Hanię Wituskich

14 czerwca, XI niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla KŻR z Lisic
 • 11.30 + Edwarda Janiaka z okazji urodzin

15 czerwca

 • 18.00 + Alinę, Cecylię, Stanisława, Stefana Sobierajów, Halinę i Henryka Wiśniewskich

16 czerwca   

 • 8.00 w int. parafian

17 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
 1. + Janinę i Czesława Przygodów
 2. o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla p. Bożeny Skóra w 75. rocz. urodzin

18 czerwca

 • 18.00 + Genowefę, Bogumiłę, Janinę, Aleksandra i Franciszka Kowalskich, Juliannę i Feliksa Siragów

19 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • 18.00 + Mariana Wójcika, Alinę, Józefa i Jerzego Brzywczych

20 czerwca, wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 • 8.00 + zm. dziadków Dudkiewiczów i Pindorów

21 czerwca, XII niedziela zwykła

 • 9.00 + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowksich
 • 11.30 + Irenę, Jana, Andrzeja, Stanisława Borków, Janinę, Józefa, Mariana Płażewskich

22 czerwca

 • 18.00 + Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

23 czerwca, Dzień Ojca   

 • 8.00 w int. parafian

24 czerwca, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Genowefę, Jana Cimaszewskich oraz zm. z rodz. Kraśniewskich i Danutę Ciba
 2. + Jana, Jadwigę  zm. z rodz. Dymińskich

25 czerwca

 • 18.00 int. dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie i pomyślne zdanie matury przez Mateusza

26 czerwca

 • 18.00 + Klemensa Szwarczewskiego w 6. rocz. śm.

27 czerwca

 • 8.00 + Mariana Kacprzaka i Małgorzatę Szumer

28 czerwca, XIII niedziela zwykła

 • 9.00 int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę dla rodz. Jarzynów
 • 11.30 + za zm. z rodz. Kuźmińskich, Szcześniaków, Barygów i Heleniaków

29 czerwca, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 • 18.00 + Piotra, Józefę, Feliksa Jakóbczaków, Jadwigę, Józefa Franiaków i Mariannę Firchał

30 czerwca

 • 8.00 w int. parafian
MAJ

1 maja, I piątek miesiąca, św. Józefa Rzemieślnika

 • 18.00 + Stanisława, Zuzannę, Józefa, Jadwigę, Mariana i Pelagię Franiaków

2 maja, I sobota miesiąca, uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski

 • 8.00 + Irenę i Andrzeja Jandzińskich

3 maja, IV niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Stanisława Czajkowskiego i jego rodziców, Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Mariana Dudkiewicza w 3. rocz. śm.

4 maja, wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków

 • 18.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

5 maja

 • 8.00 w int. parafian

6 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba

 • 18.00 
 1. + Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert
 2. + Władysława, Henryka, Józefa, Stanisławę Sułeckich, Eugeniusza, Henryka, Helenę Jaźwieców, Władysława Jagiełło, Barbarę Rzepka i zm. z rodz. Żaczkowskich
 3. + Stanisławę, Antoniego Słowińskich i Jadwigę Dymińską
 4. za duszę w czyśćcu cierpiącą

7 maja

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Koła Żywego Różańca z Pawłowic (bloki) pw. Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski

 • 18.00 + zm. dziadków Żebrowskich i Mieczkowskich, Stanisława, Mariannę, Józefa i Juliana Mieczkowskich oraz Alinę Kowalczyk

9 maja

 • 8.00 + Adriannę Sołdaj

10 maja, V niedziela Wielkanocy

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniewa i Gawartowej Woli
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny w 45 rocz. ur. oraz o opiekę Matki Najświętszej i dary Ducha Świętego dla jej całej rodziny

11 maja

 • 18.00 + Mariusza Juszczala

12 maja

 • 8.00 w int. parafian

13 maja, 7. rocz. wyboru papieża Franciszka, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej; nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich, Halinę Pilarską i Tadeusza Kwiatkowskiego
 2. + Jana, Franciszkę Szkaradowskich, Leona Roszczyka i Kazimierę Masłowską
 3. + Romualda i zm. z rodz. Wojtyrów
 4. o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Macieja, Krzysztofa i Małgorzaty
 5. int. dziękczynna za deszcz z prosbą o dalszą dobrą pogodę i obfite plony

14 maja, święto św. Macieja, apostoła

 • 18.00 + Anielę, Wacława, Zygmunta Goszczów i Helenę Skrzypkowską

15 maja

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zofii Wojcieskiej oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Zofii Jasińskiej

16 maja, uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika     

 • 8.00 + Zofię i Stanisława Walickich

17 maja, VI niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Zofię i Józefa oraz zm. z rodz. Kubisiaków
 • 11.30 + Bolesława w rocz. śm. i Mariannę Rojków, zm. z rodz. Płażewskich i Jadwigę Kutnik

18 maja

 • 18.00 + Feliksę, Stanisława, Mariannę, Władysława i Zygmunta Bernatów, Pelagię i Jana Motyczków

19 maja

 • 8.00 w int. parafian

20 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Józefa Rusieckiego, fundatora kościoła
 2. + Aurelię, Józefa i Piotra Stępniewskich
 3. + Karolinę Kłos, Teklę, Hanię, Tereskę, Franciszka, Tadeusza i Bogdana Goszczyńskich
 4. + Janinę Przygoda w 30. dz. po śm.

21 maja

 • 18.00 + Mariannę, Piotra Firchałów, Henrykę, Hannę, Elżbietę, Józefę i Piotra Jakóbczaków

22 maja

 • 18.00 + Helenę i Klemensa Reników, Helenę Sawicką i Krystynę Stepniewską

23 maja   

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agaty w dniu urodzin

24 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • 9.00 + Karolinę i Stefana Gmurków, Tadeusza Słomkowksiego, Wincentego, Krzysztofa Stelmaszczyków, Gabrielę, Antoniego Wituskich i Urszulę Kowalczyk
 • 11.30 + Zbigniewa Tomczaka w 1. rocz. śm.

25 maja

 • 18.00 + Genowefę, Jana Cimaszewskich oraz zm. z rodz. Kraśniewskich i Dopierałów

26 maja, Dzień Matki

 • 8.00 w int. parafian

27 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Mariannę i Eugeniusza Szewczyków, Edmunda, Helenę Tomaszewskich i Ewę Gawron 
 2. + Edmunda Izaka, Leokadię, Józefa, Marka i Macieja Krzyżanowskich

28 maja

 • 18.00 + Mariannę, Stefana Pietrzaków, Elbietę i Wiesława Kaweckich oraz zm. dziadków Pietrzaków

29 maja

 • 18.00 + Jerzego w 4. rocz. śm., Leokadię, Stefana i Jacka Włodarczyków, Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

30 maja

 • 8.00 + Lesława i zm. z rodz. Wasilewskich

31 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla osób modlących się przy kapliczce w Serokach
 • 11.30 + Edwarda Tomczaka
KWIECIEŃ

1 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00  + Janinę Nurzyńską

2 kwietnia

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 kwietnia, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Wacława, Barbarę, Andrzeja i Zofię Szczypińskich, Józefa i Józefę Soporowskich

4 kwietnia, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Mariana Kacprzaka i Małgorzatę Szumer

5 kwietnia, Niedziela Palmowa Meki Pańskiej

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Bolesława i Leokadię Nitek, Edmunda, Izabellę i Janusza Osówniaków

6 kwietnia

 • 17.00 + Włodzimierza w 6. rocz. śm., Andrzeja, Jerzego, Janinę, Tadeusza i zm. z rodz. Szulców i Mielczarków

7 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

8 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Klemensa, Helenę i zm. z rodz. Reników i Borkowskich oraz Adriannę i Aleksandra Sołdajów

9 kwietnia, WIELKI CZWARTEK

 • 18.00 w int. dzieci rocznicowych; int. dziękczynna za dar kapłaństwa oraz o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów

10 kwietnia, WIELKI PIĄTEK

 • 7.30 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

11 kwietnia, WIELKA SOBOTA

 • 7.30 Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00 WIGILIA PASCHALNA + Zofię Ciura w 30. dz. po śm.

12 kwietnia, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • 7.00 w int. parafian
 • 11.30 + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich, dziadków Szwarczewskich i Domańskich

13 kwietnia

 • 9.00 + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty i Wojciecha w rocznicę ślubu

14 kwietnia, Święto Chrztu Polski

 • 8.00 + Janusza Procha w 16. rocz. śm.

15 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich

16 kwietnia   

 • 8.00 + Sławomira  Stępniewskiego w 30. dz. po śm.

17 kwietnia

 • 17.00 + Krystynę i Edmunda Korolewskich, Irenę Kozera, Józefę, Józefa, Witolda i Helenę Kapuścińskich

18 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

19 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00 + Franciszkę i Wacława Woźniaków oraz Mariusza Juszczala
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

20 kwietnia

 • 17.00 wolna intencja

21 kwietnia

 • 8.00 + ks. Piotra Pawlukiewicza

22 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00
  1) + Jerzego, Tadeusza i Stanisławę Jankowskich, Zofię i Adama Lipińskich oraz Dariusza Drożyńskiego
  2) o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Księdza Proboszcza z okazji imienin.

23 kwietnia, uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski   

 • 8.00 w int. parafian

24 kwietnia

 • 17.00 + Aurelię w 10. rocz. śm., Mariannę, Karola Wojciechowskich, Florentynę i Hieronima Regulskich

25 kwietnia, święto św. Marka, ewangelisty

 • 8.00 w int. Księdza Proboszcza, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z okazji imienin

26 kwietnia, 3 niedziela Wielkanocy

 • 9.00 + Jerzego, Leokadię, Stefana i Jacka Włodarczyków
 • 11.30 + Julię Gospodarczyk, Irenę i Józefa Zientalów, Wandę Kaczmarek, Karolinę Świetlicką i Grzegorza Kucharskiego

27 kwietnia

 • 17.00 + Annę Manowiecką w 30. dz. po śm.

28 kwietnia

 • 8.00 w int. parafian

29 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktor Kościoła, patronki Europy

 • 17.00
  1) + Teodorę Koperską w 30. dz. po śm.
  2) o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i potrzebne łaski dla Zuzi, Gabrysi i Doroty

30 kwietnia

 • 8.00 + Jana i zm. z rodz. Błaszczyków
MARZEC

1 marca, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Przemysława Skoczylasa w 8. rocz. śm.
 • 11.30 + Alfredę, Józefa, Stanisławę, Antoniego i zm. z rodz. Kucharskich oraz Mariannę, Józefa i zm. z rodz. Pobiedzińskich

2 marca

 • 17.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 marca

 • 8.00 w int. parafian

4 marca, święto św. Kazimierza, królewicza, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00   
 1. + s. Kazimierę Wojcieską, Kazimierę i Wacława Józefowiczów
 2. + Henryka Majtykę w 30. dz. po śm. 
 3. + Mariusza Tandeckiego w 6. rocz. śm.
 4. + Wiesławę Przygoda w 1. rocz. śm.

5 marca

 • 8.00 + Adriannę i Aleksandra Sołdajów

6 marca, I piątek miesiąca (po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA)

 • 17.00 + Jerzego Jankowskiego w 30. dz. po śm.

7 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Stanisława Ciurę w 1. rocz. śm.

8 marca, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Rozalię, Andrzeja i zm. z rodz. Kitlińskich
 • 11.30 + Dariusza Drożyńskiego w 1. rocz. śm.

9 marca

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Pawła (Szułczyńskiego)

10 marca

 • 8.00 w int. parafian

11 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00
 1. Michalinę Koszelak w 30. dz. po śm.
 2. Mariannę Grys w 30. dz. po śm.

12 marca

 • 8.00 wolna intencja

13 marca (po Mszy św. Droga Krzyżowa)

 • 17.00 + Juliannę i Tadeusza Wróblewskich, Zuzannę i Wiesława Izydorczaków

14 marca

 • 8.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

15 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Franciszkę i Piotra Stychlerzów
 • 11.30 + Henrykę w 1. rocz. śm. i Józefa w 3. rocz. śm. Chojnowskich

16 marca   

 • 17.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca

 • 8.00 w int. parafian

18 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00 wolna intencja

19 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Józefa Wojcieskiego
 • 18.00 + Stanisława, Włodzimierza, Józefa, Wacławę Wasilewskich, Antoninę i Adama Gapskich

20 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Mariannę i Łukasza Gapskich
 • 18.00 + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowskich

21 marca, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Annę Wlazińską
 • 18.00 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

22 marca, IV niedz. Wielkiego Postu, PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 • 9.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich oraz zm. z rodz. Szcześniaków
 • 11.30 + Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów

23 marca   

 • 17.00 + Józefa, Stanisława i Lucjana

24 marca

 • 8.00 w int. parafian

25 marca, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 • 17.00
  1) + Mieczysława Kietlińskiegoo w rocz. śm.
  2) int. dziekczynna w 45 rocz. ślubu Bogusławy i Kazimierza Kwiatkowskich z prosbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

26 marca

 • 8.00 wolna intencja

27 marca (po Mszy św. Droga Krzyżowa)

 • 17.00 + Zofię Kadłubaj w 30. dz. po śm.

28 marca

 • 8.00 + Stanisława, Zofię Walickch i zm. z rodz. Nidzińskich i Walickich

29 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00 + Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich
 • 11.30 + Patrycję i Krzysztofa Tyska, Krystynę Kowalską i zm. z rodz. Rułków i Miazgów

30 marca

 • 17.00 + Mirosławę w 12. rocz. śm., Walentego i Stanisławę Pietrzaków

31 marca

 • 8.00 w int. parafian

LUTY

1 lutego

 • 8.00 + Zofię i Stanisława Walickich, Sabinę i Edmunda Niedzińskich

2 lutego, 4. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława i Mariannę Zdanowskich, ks. kan. Józefa Maleckiego i ks. prał. Zdzisława Kniołka

3 lutego

 • 8.00 w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

4 lutego

 • 8.00 wolna intencja

5 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

 • 8.00 wolna intencja  

6 lutego

 • 8.00 + Annę Berent w 30. dz. po śm.

7 lutego

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agaty z okazji imienin

8 lutego  

 • 8.00 + o. Jana Górę w dniu urodzin

9 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00 + Edwarda Janiaka w 4. rocz. śm.
 • 11.30 + Helenę, Mariana, Zdzisława Niedzińskich i Renatę Szymańską

10 lutego

 • 8.00 + Waldemara i zm. z rodz. Kuźnickich i Cyganów

11 lutego

 • 8.00  w int. parafian

12 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mateusza

13 lutego

 • 8.00 o Boże bogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzymy Matusz z okazji 40. urodzin i imienin

14 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00 + zm. z rodz. Fudów i Kowalskich
 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiktorii z okazji 18. rocz. urodzin

15 lutego

 • 8.00 + Aleksandra w 4. rocz. śm., Janinę, Genowefę i Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

16 lutego, 6. niedziela zwykła

 • 9.00 + Wacława, Janinę, Bogdana i zm. z rodz. Szymaniaków
 • 11.30 + Danielę w 1. rocz. śm., Stefana, Janinę, Bolesława Obłąkowskich oraz zm. z rodz. Zawadzkich

17 lutego

 • 8.00 wolna intencja

18 lutego

 • 8.00 w int. parafian

19 lutego, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

20 lutego

 • 8.00 wolna intencja

21 lutego

 • 8.00 wolna intencja 

22 lutego

 • 8.00 + Stanisława Pietrzaka w 30. dz. po śmierci

23 lutego, 7. niedziela zwykła

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii z okazji urodzin
 • 11.30 + Waldemara i Artura Pogruszewskich

24 lutego

 • 8.00 wolna intencja

25 lutego

 • 8.00 w int. parafian

26 lutego, Środa Popielcowa

 • 9.00 wolna intencja
 • 18.00 + Mariana Dymińskiego w 30. dz. po śm.

27 lutego 

 • 8.00 wolna intencja

28 lutego

 • 17.00 wolna intencja

29 lutego

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i Mieczysława w 60. rocz. ślubu
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.30 + Aleksandra Modelewskiego

2 stycznia

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodzin Kanabusów i Górskch

3 stycznia, wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus, pierwszy piątek miesiąca

 • 8.00 + Mariannę Kubiak w 19. rocz. śm.

4 stycznia, pierwsza sobota miesiąca

 • 8.00 + Zofię Korolewską i zm. członków Koła Żywego Różańca z Gawartowej Woli

5 stycznia, 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim

 • 9.00 + Genowefę, Jana Zdanowskich, Agnieszkę i Leona Latoszewskich
 • 11.30 + Ireneusza w 1. rocz. śm. i Zofię Korolewskich

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Gawartowej Woli oraz o łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych
 • 11.30 + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm.

7 stycznia

 • 8.00 + w int. zm. poleconych w wypominkach rocznych

8 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00 w int. parafian

10 stycznia

 • 8.00 + Krystynę Wdowiak w 1. rpcz. śm.

11 stycznia

 • 8.00 o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

12 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Piotra
 • 11.30 + Helenę Baczyńską

13 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

14 stycznia

 • 8.00 w in. parafian

15 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

16 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

17 stycznia

 • 8.00 + Aleksandra i Adriannę Sołdajów

18 stycznia

8.00 + Tadeusza i Zofię w 1. rocz. śm. Wojciewskich

19 stycznia, II niedziela zwykła

 • 9.00 + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Stanisławę, Józefa i dziadków Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich i Tadeusza Zdanowskiego

20 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

21 stycznia, Dzień Babci

 • 8.00 w int. parafian

22 stycznia, Dzień Dziadka, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 wolna intencja

23 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

24 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

25 stycznia

 • 8.00 + Adama Króla

26 stycznia, III niedziela zwykła

 • 9.00 + Wandę i Stanisława Słowińskich
 • 11.30 + Józefa, Aurelię i Piotra Stępniewskich oraz Antoniego Puczyńskiego

27 stycznia

 • 8.00 + Anielę, Stanisława, Jana, Zofię i zm. z rodz. Kędzierskich, Michalskich i Grabowskich

28 stycznia

 • 8.00  w int. parafian

29 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00 + Czesława Matusza

30 stycznia

 • 8.00 wolna intencja

31 stycznia

 • 8.00 wolna intencja
 

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.