Start Intencje

Intencje 2018

LISTOPAD

1 listopada, czwartek, uroczystość Wszystkich Świętych

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.00 w int. wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu i za dusze w czyśćcu cierpiące

2 listopada, I piątek miesiąca, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

 • 9.00 + Mieczysława, Jana i zm. z rodz. Jóźwików i Bancerzów
 • 18.00 w int. wszystkich wiernych zmarłych

3 listopada, I sobota miesiąca

 • 8.00 +  Franciszkę Wójcikowską w 15. rocz. śm., Wacława, Piotra, Andrzeja, Kazimierę i Włodzimierza Wójcikowskich

4 listopada, 31. niedziela zwykła

 • 9.00 + Leona Bańkowskiego, Władysławę, Antoniego i Stanisława Zaniewskich
 • 11.30 + Edmunda Niedzińskiego w 4. rocz. śm. i jego rodziców

5 listopada

 • 17.00 + Aleksandra Sołdaja

6 listopada

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

7 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Teresę Dutkiewicz
 2. + Jana w 6. rocz. śm. i Helenę w 10. rocz. śm. Augustyniaków, Leokadię i Antoniego Burzyńskich
 3. + Józefa Wojcieskiego w rocz. śm.
 4. + Marka, Józefa, Leokadię, Macieja Krzyżanowskich i Edmunda Izaka

8 listopada

 • 8.00 w int. parafian

9 listopada

 • 17.00 + Irenę Jandzińską w dniu urodzin

10 listopada

 • 8.00 + Zofię i Stanisława Walickich

11 listopada, 32. niedziela zwykła, Narodowe Święto Niepodległości

 • 9.00 + Franciszkę, Wacława, Teresę i Andrzeja Woźniaków
 • 11.30 + Zygmunta, Eleonorę, Stanisława Sieczkowskich, Henrykę i Stefana Łukasików

12 listopada

 • 17.00 + Antoniego, Mariannę, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

13 listopada

 • 8.00 w int. parafian

16 listopada   

 • 17.00 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Beaty i Ewy w dniu urodzin

18 listopada, 33. niedziela zwykła

 • 9.00 + Andrzeja w 15. rocz. śm., Jadwigę, Antoniego Majtyków i Elizę Tomczak
 • 11.30 + Krzysztofa w 2. rocz. śm., Jana, Antoniego, Stanisławę Wielgomasów, Józefa i Helenę Kalwarczyków

19 listopada

 • 17.00 + Aleksandra Sołdaja

20 listopada

 • 8.00 w int. parafian

21 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Janusza Procha
 2. + Janusza Osówniaka w dniu imienin

22 listopada,

 • 8.00 + Aleksandra Sołdaja

23 listopada   

 • 17.00 + Klemensa Szwarczewskiego w dniu imienin

24 listopada

 • 8.00 + Karolinę Kozłowską w 3. rocz. śm.

25 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 • 9.00 + Edwarda Smolińskiego i Czesława Przygodę
 • 11.30 + Alfredę, Józefa, Stanisławę, Antoniego i zm. z rodz. Kucharskich, Marię, Józefa i zm. z rodz. Pobiedzińskich

26 listopada

 • 17.00 + Aleksandra Sołdaja

27 listopada

 • 8.00 w int. parafian

28 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 int. dziękczynna za otrzymane łaski w życiu śp.  Haliny Dąbrowskiej

29 listopada

 • 8.00 + Aleksandra Sołdaja

30 listopada

 • 17.00 + Aleksandra Sołdaja
PAŹDZIERNIK

1 października

 • 17.00 + Irenę, Ryszarda Kwiatkowskich i Mariannę Matusiak

2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

3 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. w int. parafian
 2. w int. uczestników pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
 3. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot
 4. + zm. z rodz. Granisów, Kurków i Ptaszyńskich

4 października

 • 17.00 + Walentego, Stanisławę, Mirosławę Pietrzaków, Jana i Helenę Ciurzyńskich

5 października, I piątek miesiąca, wspomnienie s. Faustyny Kowalskiej

 • 17.00 + Gabriela i Wiktorię Jandzińskich w dniu urodzin

6 października, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Hannę i Czesława Raczyńskich, Zofię Burakowską, Krystynę i Leokadię Szkaradowskie
 • 17.00 ślub: Aleksandra Bartczak i Krzysztof Fijołek

7 października, 27. niedziela zwykła

 • 9.00 + Wiktora Wituskiego, Franciszkę, Wacława, Konrada, Ryszarda, Stanisława Włodarczyków i Helenę Wróblewską
 • 11.30 + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich

8 października

 • 17.00  o Boże błogosławieństwo dla żyjących i łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych oraz opiekę Matki Najświętszej dla Koła Żywego Różańca pw. św. Walentego z Maszny

9 października

 • 8.00  w int. parafian

10 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Józefa Kubiaka w 17. rocz. śm.
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

11 października

 • 17.00 + Irenę, Henryka i zm. rodziców Kacprzaków i Ogrodzkich

12 października

 • 17.00 + Krzysztofa Gmurka

13 października

 • 8.00 + Mieczysława Kłosa i Mariana Rączkowskiego
 • 17.0  ślub: Renata Wasilewska i Jakub Marczak

14 października, 28. niedziela zwykła, Dzień Papieski

 • 9.00  int. dziękczynna z okazji 20. rocz. ślubu Anety i Dariusza z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
 • 11.30 + Ryszarda w 1. rocz. śm., Sabinę, Mariannę i Henryka Kamińskich, Klementynę i Władysława Tempczyków

15 października

 • 17.00 + Edwarda Janiaka

16 października, 40. rocz. wybory kard. Karola Wojtyły na papieża   

 • 8.00  w int. parafian

17 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. ,o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot
 2. + Halinę Dąbrowską w 30. dzień po śm.
 3. + Halinę i Stanisława Gontarzów oraz Elżbietę, Jana i Helenę Augustyniaków

18 października

 • 17.00 + Mariannę i Eugeniusza Szewczyków, Edmunda i Helenę Tomaszewskich oraz Ewę Gawron

19 października, wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana

 • 17.00  + Wacława, Mariannę, Stanisławę i zm. z rodz. Adamczyków

20 października

 • 8.00  + Marka Wojciewskiego

21 października, 29. niedziela zwykła

 • 9.00 + Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów
 • 11.30 + Stanisława, Zuzannę, Józefa, Jadwigę, Mariana i Pelagię Franiaków

22 października

 • 17.00  + Józefa Kuźmińskiego w 6. rocz. śm.

23 października, wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

 • 8.00  w int. parafian

24 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot
 3. + Piotra Bargła

25 października

 • 17.00 + Sabinę i Wacława Szymańczaków, Kazimierza Koszelaka w 9. rocz. śm., Janinę i Mariana Mikołajczyków

26 października

 • 17.00 + Piotra, Józefę, Feliksa Jakubczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków

27 października

 • 8.00 + Mariannę Rojek i zm. z rodz. Płażewskich

28 października, 30. niedziela zwykła

 • 9.00 + Jana, Wincentego, Krzysztofa, Witolda Odrakiewiczów, Otylię, Mieczysława Antczaków i Włodzimierza Wasilewskiego
 • 11.30 + Stefana, Leokadię i Jerzego Włodarczyków

29 października

 • 17.00  + Magdalenę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę i Teodora Zientarów, Jadwigę w 5 rocz. śm. i Mariana w 3. rocz. śm. Baraniaków, zm.  z rodz. Ciurzyńskich i Baraniaków

30 października

 • 8.00 + Krystynę Wiśniewską

31 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. + Przemysława z okazji imienin i zm. z rodz. Skoczylasów, Proczków, Ciesielskich i Tomczaków
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot
WRZESIEŃ

1 września

 • 8.00 + w int. poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej, a szczególnie za spoczywających na naszym cmentarzu

2 września, 22. niedziela zwykła

 • 9.00 + Tadeusza Kopcia
 • 11.30 + Stefana  i zm.  z rodz. Włodarczyków, Florczaków i Bańkowskich

3 września

 • 18.00 w int. zmarłych polecanych w wypominkach rocznych

4 września

 • 8.00 w int. parafian

5 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 wolna intencja

6 września

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Krzysi i Adriana z okazji rocznicy ślubu

7 września, I piątek miesiąca

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla osób i instytucji, które ofiarowały fanty i ufundowały nagrodę główną na loterię fantową z okazji odpustu św. Bartłomieja

8 września, Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

 • 8.00 + Bolesława i Grzegorza Dentko

9 września, 23. niedziela zwykła

 • 9.00  + Stanisława Czajkowskiego w rocz. śm., jego rodziców, Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30 + Mariannę i Stefana Pietrzaków, Elżbietę i Wiesława Kaweckich, Sewerynę i Stanisława Szewczyków

10 września

 • 18.00 + Aleksandra Jankowskiego w 30. dz. po śm.

11 września

 • 8.00  w int. parafian

12 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Stanisława Walickiego z okazji imienin

13 września

 • 8.00 + ks. Dariusza Leszczyńskiego w rocz. śm.

14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 • 18.00 + Piotra Bargła w 30. dz. po śm.

15 września

 • 8.00 + Henryka w 9. rocz. śm., jego rodziców i Grażynę Dorodzińską

16 września, 24. niedziela zwykła   

 • 9.00  int. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary i Kazimierza Kietlińskich w 40. rocz. ślubu
 • 11.30 + Urszulę, Andrzeja, Jerzego, Stanisławę i Franciszka Bargłów

17 września

 • 18.00 + Stanisława w 16. rocz. śm., Janinę, Zofię i dziadków Ostrowskich, Zofię, Albinę, Jerzego Lipińskich, Jacka i dziadków Księżopolskich

18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski

 • 8.00 w int. parafian

19 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 + Feliksa, Władysławę, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

20 września

 • 8.00 + Marka Wojciewskiego w 30. dz. po śm.

21 września, święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

 • 18.00 + Kazimierza Misiaka

22 września

 • 8.00 + Józefa i zm. z rodz. Wiśniewskich, Natalię i Mieczysława Sieklickich oraz zm.  z rodz. Aleksandrowskich

23 września, 25. niedziela zwykła 

 • 9.00 + Andrzeja Umiastowskiego w 40. rocz. śm., Juliannę i Franciszka Kurków
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich i ks. kan. Józefa Maleckiego

24 września

 • 18.00 + Rozalię Zawadzką w 30. dz. po śm.

25 września

 • 8.00 w int. parafian

26 września, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  + Józefa Kanię w 5. rocz. śm., Aleksandra, Stanisławę, Jana, Mieczysława, Krystynę i Elżbietę Dawidziuków
  + Irenę w 1. rocz. śm. i Zygmunta Stępniewskich, Małgorzatę Blicharską, Wiktora, Mariannę i Jana Wituskich

27 września

 • 8.00 + Andrzeja Skórę w 7. rocz. śm.

28 września

 • 18.00 wolna intencja

29 września, święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

 • 8.00 + Waldemara, Józefa, Janinę i Lucjana Michałowskich

30 września, 26. niedziela zwykła

 • 9.00  + zm. dziadków Żebrowskich i Mieczkowskich, Stanisława, Mariannę, Józefa, Juliana Mieczkowskich i Alinę Kowalczyk
 • 11.30 + Karolinę Świetlicką, Wandę Kaczmarek, Irenę i Józefa Zientalów oraz Julię Gospodarczyk
   
SIERPIEŃ

1 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Zofię Pietruszewską w 30. dz. po śm.
 2.  + Janinę w 7. rocz. śm., Stanisława, Zofię, Małgorzatę i Janinę Ostrowskich, Stefanię, Władysława, Zofię, Albinę, Jerzego Lipińskich i Jacka Księżopolskiego

2 sierpnia, odpust Porcjunkuli

 • 8.00  + Ryszarda Żywickiego

3 sierpnia, I piątek miesiąca

 • 18.00  + Mieczysława Wasilewskiego w 2. rocz. śm.

4 sierpnia, I sobota miesiąca

 • 8.00  + Józefa, Waldemara, Janinę i Lucjana Michałowskich

5 sierpnia, 18. niedziela zwykła

 • 9.00  + Stanisława i Sabinę Woźnickich
 • 11.30 + Janinę i Ignaca Matuszów, Marię i Marcina Szadzików, Adriannę i Aleksandra Sołdajów oraz księży z parafii

6 sierpnia, Święto Przemienienia Pańskiego oraz za Proboszczów z parafii

 • 18.00  + Grzegorza Kucharskiego w 30. dz. po śm.

7 sierpnia

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

8 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00  wolna intencja

9 sierpnia

 • 8.00  w int. parafian

10 sierpnia

 • 18.00  + Bronisława, Stanisławę i Barbarę Antczaków

11 sierpnia

 • 10.00  + Jadwigę i Stefana Brzozowskich

12 sierpnia, 19. niedziela zwykła

 • 9.00  + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich
 • 11.30  + Adama Smolarka

13 sierpnia

 • 18.00  + Janinę w 1. rocz. śm., Włodzimierza, Jerzego, i Tadeusza oraz zm. z rodz. Szulców i Mielczarków

14 sierpnia

 • 8.00   + Mariannę w 2. rocz. śm. i zm. z rodz. Adamczyków

15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 • 9.00  + Wiktorię, Henryka w 29. rocz. śm. i Czesława Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30  + Jana Goszcza

16 sierpnia   

 • 8.00  w int. parafian

17 sierpnia

 • 18.00  + Mariana, Kazimierę i zm. z rodz. Nowickich

18 sierpnia

 • 8.00  + Krystynę Wiśniewską w 30. dz. po śm.

19 sierpnia, 20. niedziela zwykła

 • 9.00  + Stanisława, Helenę i Romana Jarzynów
 • 11.30  + Wiktora Wituskiego w 5. rocz. śm.

20 sierpnia

18.00  + Józefę Błaszczyk i zm. z rodz. Jasińskich

21 sierpnia

 • 8.00  + w int. parafian

22 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00  + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich i ks. kan. Józefa Maleckiego

23 sierpnia   

 • 8.00  wolna intencja

24 sierpnia

 • 18.00  + Adama w 31. rocz. śm. i zm. z rodz. Lipińskich

25 sierpnia

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla osób, które uczestniczyły w pielgrzymce do Medjugorie

26 sierpnia, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

 • 9.00  + Zofię w 7. rocz. śm., Adama i dziadków Lipińskich
 • 11.30  + Franciszka w 40. rocz. śm. i Zofię w 19. rocz. śm. Gontarczyk

27 sierpnia

 • 18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Amy Krauze z okazji urodzin

28 sierpnia

 • 8.00  o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

29 sierpnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
  + Janinę w 30. dz. po śm.
  + Piotra Bargła
   

30 sierpnia

 • 8.00  w int. parafian

31 sierpnia

 • 18.00  + Tymoteusza Wituskiego
   
LIPIEC

1 lipca, niedziela

9.00 + Halinę Kowalską w dniu imienin oraz zm. rodziców Bartosiaków i Kowalskich

11.30 + Franciszka, Mariannę i Wojciecha Florczaków oraz Adama, Emilię i Władysława Bajurskich

2 lipca

 • 11.00  Pogrzeb: śp. Zofia Pietruszewska

3 lipca

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

4 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Stefana w 25. rocz. śm., Mariannę, Genowefę, Ryszarda, Jana, Wiktorię Wasilewskich i Teresę Zarzycką
 2. + Władysława Stanucha w 10. rocz. śm.
 3. + Stanisława w 23. rocz. śm. i zm. z rodz.  Ćwieków

6 lipca, I piątek miesiąca

 • 18.00  int. dziękczynna za otrzymane łaskie z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Jarzynów

7 lipca

 • 8.00 + Zdzisława i Romana Popławskich

8 lipca, niedziela

 • 9.00  + Janinę, Jana, Konstantego i Ryszarda Kołaczyńskich
 • 11.30  + Helenę, Henryka i Włodzimierza Sobocińskich oraz Zofię i Jerzego Gradowskich

9 lipca

 • 18.00  + Piotra, Andrzeja, Franciszkę, Wacława, Kazimierę i Włodzimierza Wójcikowskich

10 lipca

 • 8.00 w int. parafian

11 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Kazimierza Grzesiaka w 30. dz. po śm.
 2. + Krzysztofa Kaweckiego w 30. dz. po śm. 

12 lipca

 • 8.00 wolna intencja

13 lipca

 • 18.00 + Tymoteusza Wituskiego w 30. dz. po  śm.

14 lipca

 • 18.00 + Karolinę Kozłowską i Henryka Niemyjskiego

15 lipca, niedziela

 • 9.00 + Włodzimierza Wasilewskiego
 • 11.30 + Sabinę w 6. rocz. śm., Ryszarda, Mariannę i Henryka Kamińskich, Klementynę i Władysława Tempczyków

16 lipca   

 • 18.00  w int. dziękczynnej za ocalenie życia Marii za pośrednictwem Matki Najświętszej Szkaplerznej

20 lipca

 • 18.00 + Czesława, Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

21 lipca

 • 18.00 + Jana, Krzysztofa, Antoniego i Stanisławę Wielgomasów, Helenę i Józefa Kalwarczyków

22 lipca, niedziela

 • 9.00 + Henryka i Zofię Kawków
 • 11.30 + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława, Mariannę Zdanowskich i ks. kan. Józefa Maleckiego

23 lipca   

 • 18.00 + Stanisława Skrzosa w 25. rocz. śm., rodz. Skrzosów i  Duplickich

25 lipca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Piotra w 10. rocz. śm., Krystynę, Andrzeja, Wandę, Antoniego Kamińskich, Jerzego, Mariusza Bartczaków, Janinę, Lucjana i Henryka Pietruszewskich
 2. + Aleksandrę i Mariannę Gzyra, Krystynę i Ludwika Kropielnickich oraz Mieczysława Wojtyrę w rocz. śm.

26 lipca

 • 8.00 o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

27 lipca

 • 18.00 + Krzysztofa Gmurka

28 lipca

 • 8.00 + Mirosławę Pietrzak

29 lipca, niedziela

 • 9.00 + zm. z rodz. Granisów, Kurków i Ptaszyńskich
 • 11.30 + Mariannę, Stanisława i zm. z rodz. Szewczyków

30 lipca

 • 18.00 + Bolesława, Leokadię Nitków, Rocha, Florentynę, Edmunda, Izabelę i Janusza Osówniaków

31 lipca

 • 8.00 w int. parafia
 
CZERWIEC

1 czerwca, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Roberta Szymańskiego

2 czerwca, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Alfredę w 8 r. śm. i Stanisława w 3. r.ocz śm. Umiastowskich

3 czerwca, I niedziela miesiąca

 • 9.00 + Włodzimierza Wasilewskiego i zm. z rodz. Felczaków
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski dla Agnieszki i Dariusza Latoszewskich w 30. rocz. ślubu

4 czerwca

 • 18.00 + Irenę Jandzińską w 8. rocz. śm. i Władysława Pietraszkiewicza

5 czerwca

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

6 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

7 czerwca

 • 18.00 w int. parafian

8 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 • 18.00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny i Andrzeja w 10. rocz. ślubu oraz w 10. rocz. urodzin Aleksa

9 czerwca

 • 8.00 + Elżbietę i Henryka Kadłubaj, Irenę i Mariana Gontarczyków oraz Antoniego Antczaka

10 czerwca, X niedziela zwykła

 • 9.00 + Antoniego, Jadwigę, Andrzeja Majtyków i Elizę Tomczak
 • 11.30 + Zbigniewa w 35. rocz. śm. i zm. z rodz. Zawadzkich i Obłąkowskich

11 czerwca

 • 18.00 + Walentego i Mariannę Wasilewskich

12 czerwca

 • 8.00  w int. parafian

13 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00
  1) + Aleksandra Sołdaja z okazji urodzin
  2) + zm. z rodz. Sobierajów

14 czerwca

 • 18.00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Długaszków

15 czerwca

 • 18.00 + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowskich oraz Genowefę Siemińską

16 czerwca   

 • 8.00 + Kazimierza Misiaka w 1. rocz. śm.

17 czerwca, XI niedziela zwykła

 • 9.00 + Irenę, Jana, Andrzeja, Stanisława Borków, Leokadię i Franciszka Szymańskich
 • 11.30 + Leokadię, Stefana i Jerzego Włodarczyków

18 czerwca

 • 18.00 + Stanisława w 20. rocz. śm. i Sabinę Antczaków

19 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

20 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. zm. z rodz. Kuźmińskich, Szcześniaków, Heleniaków, Barygów i Adama Tomaszewskiego;
 2. + Genowefę, Jana Cimaszewskich i Danutę Ciba;
 3. + Aleksandra, Janinę, Genowefę, Franciszka Kowalskich, Genowefę i Janusza Miedzińskich

21 czerwca

 • 18.00 + Jana i Jadwigę Dymińskich, zm. z rodz. Dymińskich i Paciorków

22 czerwca

 • 18.00 + Mariana Wójcika w 1. rocz. śm.

23 czerwca   

 • 8.00 + Stanisławę w 18. rocz. śm., Jana, Krzysztofa, Antoniego Wielgomasów, Helenę i Józefa Kalwarczyków
 • 17.30 Ślub: Monika Szymaniak i Radosław Seroczyński

24 czerwca, uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela

 • 9.00 + zm. z rodz. Szczepańskich i Płażewskich
 • 11.30 + Jana i Genowefę Zdanowskich, Agnieszkę i Leona Latoszewskich

25 czerwca

 • 18.00 + Edwarda Janiaka

26 czerwca

 • 8.00 w int. parafian

27 czerwca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego;
 2.  + Piotra Stępniewskiego i jego rodziców

28 czerwca

 • 18.00 + Piotra, Józefę i Feliksa Jakubczaków, Jadwigę i Józefa Franiaków

29 czerwca

 • 18.00 + Klemensa Szwarczewskiego w 4. rocz. śm.

30 czerwca

 • 8.00 + Mariana, Annę, Jana, Kazimierza i Jerzego Bartczaków oraz Piotra Kubisiaka
 
MAJ

1 maja

 • 18.00 + Henryka, Marię, Stanisława Markwatów, Salomeę i Stefana Wieczorków

2 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot;
 2.  za dzieci objęte Duchową Adopcją Dziecka Poczętego i za osoby, które się tej adopcji podjęły;
 3.  + Czesława i Marię Wasilewskich i ich rodziców;
 4.  + Franciszka, Małgorzatę, Stanisława, Mariannę i Walentego Zdanowskich;
 5.  + Janusza Osówniaka w 30. dz. po śm.;
 6.  + Adama Grzegorzaka

3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski

 • 9.00 + Stanisława Walickiego w 30. dz. po śm.
 • 11.30 + Romualda i zm. z rodz. Wojtyrów oraz Janinę, Jana i zm. z rodz. Cichoniów

4 maja, I piątek miesiąca

 • 18.00 + Kazimierę i Stanisława Wąsikowskich

5 maja, I sobota miesiąca

 • 8.00 + Irenę i Andrzeja Jandzińskich

6 maja, WIZYTACJA

 • 9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej i św. Floriana dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniewa i Gawartowej Woli
 • 11.30 + Leszka Bajurskiego, Pawełka i zm. z rodz. Gasińskich, Jadwigę i Iwonę Elert

7 maja

 • 18.00 + Franciszka, Małgorzatę, Stanisława, Mariannę, Walentego i Teresę Zdanowskich

8 maja

 • 8.00 w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

9 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. w int. parafian;
 2. + Mariannę i Piotra Firchał, Henrykę, Hannę i Elżbietę;  
 3. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Koła Żywego Różańca im. Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego z Pawłowic (bloków)

10 maja

 • 18.00 + Stanisława, Zuzannę, Józefa, Jadwigę, Mariana i Pelagię Franików

11 maja

 • 18.00 + Stanisława Czajkowskiego, jego rodziców, Czesława, Henryka, Wiktorię Kurków i ks. kan. Józefa Maleckiego

12 maja

 • 8.00 + Mariana Dutkiewicza w 1. rocz. śm.

13 maja, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 • 9.00 + Zofię, Józefa i zm. z rodz. Kubisiaków
 • 11.30 + Jerzego w 2. rocz. śm., Stefana i Leokadię Włodarczyków, Genowefę, Stanisława i Andrzeja Pierzchałów, Emilię i Jerzego Boczków

14 maja

 • 18.00  + zm. dziadków Żebrowskich i Mieczkowskich, Stanisława, Mariannę, Józefa, Juliana Mieczkowskich i Alinę Kowalczyk

15 maja

 • 8.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zofii Wojcieskiej

16 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 • w int. parafian;
 • + Jana i Franciszkę Szkaradowskich, Leona Roszczyka, Kazimierę Masłowską i Grzesia Rączkowskiego;
 • + Adama i Zofię oraz zm. z rodz. Lipińskich;
 • + Zofię Walicką z okazji urodzin i imienin

17 maja

 • 18.00 o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa w rocz. urodzin

18 maja

 • 18.00 + Mariannę, Stefana Pietrzaków i Elżbietę Kawecką

19 maja

 • 8.00 + Stanisława, Helenę, Romana i Helenę Jarzynów

20 maja, uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 • 9.00 + Stefana, Karolinę Gmurków, Tadeusza Słomkowskiego, Wincentego, Krzysztofa Stelmaszczyków, Gabrielę i Antoniego Wituskich
 • 11.30  + Feliksę, Stanisława, Mariannę i Władysława Bernatów, Pelagię i Jana Motyczków

21 maja

 • 18.00 + Jana i Helenę Ciurzyńskich, Walentego, Stanisławę i Mirosławę Pietrzaków

22 maja

 • 8.00  w int. parafian

23 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 18.00 
 1. + Mariannę, Eugeniusza i zm. dziadków Szewczyków, Helenę i Edmunda Tomaszewskich oraz Ewę Gawron;
 2.  Karolinę Kłos, Teklę, Tereskę, Hanię, Franciszka, Tadeusza i Bogdana Goszczyńskich;
 3.  + Krystynę Korolewską w 30. dz. po śm.

24 maja, święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

 • 18.00 + Jana Goszcza

25 maja

 • 17.00 + Lesława Wasilewskiego, zm. rodziców i dziadków

26 maja

 • 8.00 + Adriannę Sołdaj z okazji 30. rocz. śm.

27 maja, uroczystość Najświętszej Trójcy

 • 9.00 + Mieczysława, Michalinę, Stanisława i zm. z rodz. Słowińskich
 • 11.00  PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

28 maja

 • 18.00 + Annę i Teofila Ciurzyńskich, Mariannę Zientara, Jadwigę Baraniak w 5. rocz. śm., Teodora Zientara i Mariana Baraniaka w 3. rocz. śm. oraz zm. z rodz. Ciurzyńskich i Baraniaków

29 maja

 • 8.00 o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

30 maja

 • 18.00 
 1. Stanisława w rocz. śm. i zm. z rodz. Ćwieków;
 2. + Kazimierza Koszelaka

31 maja, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 • 9.00 w int. parafian
 • 11.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla osób modlących się przy kapliczce w Serokach
 
KWIECIEŃ

1 kwietnia, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • 7.00  w int. parafian
 • 11.30  + Izabelę i Stanisława Kowalskich

2 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny

 • 9.00  + Józefa w 1. rocz. śmierci, Mariannę i Stanisława Chojnowskich
 • 11.30 + Sabinę, Ryszarda, Mariannę i Henryka Kamińskich, Klementynę i Władysława Tempczyków

3 kwietnia

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

4 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
  1) o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot;
  2) + Kazimierza Kurkowskiego w 30 dz. po śmierci

5 kwietnia

 • 8.00  w int. parafian

6 kwietnia, I piątek miesiąca

 • 17.00 + Eugenię i Jarosława Sosnowskich, Feliksę i Piotra Pietrzaków

7 kwietnia, I sobota miesiąca

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodz. Grzejszczaków

8 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

 • 9.00  + Stanisława i Wandę Słowińskich
 • 11.30  + Sławomira Wasilewskiego w 2 rocz. śm.

9 kwietnia

 • 17.00 + Wacława, Zofię, Andrzeja Szczypińskich, Józefa, Józefę, Franciszka i Stanisława Soporowskich

10 kwietnia

 • 8.00 + Klemensa w 60. rocz. śm. I Helenę Reników

11 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
  1) + Janinę Pietruszewską w 30. dz. po śm.
  2) + Barbarę Pietryczko w 30. dz. po śm.

12 kwietnia

 • 8.00  w int. parafian

13 kwietnia

 • 17.00  + Janusza Procha w 14. rocz. śm.

14 kwietnia

 • 8.00   + Janinę, Wacława, Bogdana i zm. z rodz. Szymaniaków

15 kwietnia, III niedziela Wielkanocy

 • 9.00  + Annę, Aleksandra, Mariannę i Adama Zielińskich
 • 11.30  + Karolinę Świetlicką w 10 rocz. śm., Irenę i Józefa Zientalów, Julię Gospodarczyk i Wandę Kaczmarek

16 kwietnia   

 • 17.00  + Sabinę i Wacława Szymańczaków, Janinę i Mariana Mikołajczyków

17 kwietnia

 • 8.00  w int. parafian

18 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00  + Witolda Biurkowskiego w 1. rocz. śm.

19 kwietnia

 • 8.00 wolna intencja

20 kwietnia

 • 17.00  + Aurelię, Mariannę, Karola Wojciechowskich, Florentynę i Hieronima Regulskich

21 kwietnia

 • 8.00 + Mirosławę, Stanisławę i Walentego Pietrzaków

22 kwietnia, IV niedziela Wielkanocy

 • 9.00  + Leonarda i zm. z rodz. Bańkowskich i Zaniewskich
 • 11.30  + Franciszkę, Wacława Woźniaków i Mariusza Juszczala

23 kwietnia   

 • 17.00  + Jerzego, Stefana i Leokadię Włodarczyków

24 kwietnia

 • 8.00  w int. parafian

25 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
  1) + Stanisławę w 6. rocz. śm. i Feliksa Jakubczyków, Sabinę i Jerzego Pietrzaków, ks. Stanisława Drajczyka i ks. Józefa Wojciechowskiego
  2) + Ryszarda, Jana i zm. z rodz. Gałązków oraz Leokadię
  3) + Łucję w 30. dz. po śm. i Mariana Jasińskich oraz zm. z rodz. Odrakiewiczów

26 kwietnia

 • 8.00  o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

27 kwietnia

 • 17.00  + Stefana Długosza, Cecylię i Jana Krzyżanowskich, Halinę, Justynę i Rozalię

28 kwietnia

 • 8.00  + Mariana, Kazimierę i Władysława Kacprzaków

29 kwietnia, V niedziela Wielkanocy

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty i Wojciecha w rocz. ślubu
 • 11.30  + Jana w 21 rocz. śm., Krzysztofa, Antoniego i Stanisławę Wielgomasów oraz rodziców Kalwarczyków

30 kwietnia

 • 17.00  + Jana i zm. z rodz. Błaszczyków
   
 
MARZEC

1 marca

 • 8.00 + Adriannę Sołdaj

2 marca, I piątek miesiąca

 • 17.00  + Łukasza, Mariannę, Kazimierza i Genowefę Gapskich,  Adama i Halinę Filipiaków

3 marca, I sobota miesiąca

 • 8.00  + s. Kazimierę Wojcieską

4 marca, III niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Aleksandrę w 1. rocz. śm. i Andrzeja Sikorskich
 • 11.30  + Annę, Sabinę, Kazimierza i Roberta Szymańskich

5 marca

 • 17.00 + Eugenię, Jana, Huberta Granisów, Mariannę Pliszka, Helenę, Stanisława i Katarzynę Kurków

6 marca

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach

7 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. w int. parafian;
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot;
 3. int. wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi

8 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  int. dziękczynna za szczęśliwy 2017 rok z prośba o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na rok 2018 dla rodzin Kucharskich i Dolotów
 • 18.00  + Helenę, Mariana i Zdzisława Niedzińskich

9 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  + Ludwikę, Edwarda i Anielę Grzejszczaków
 • 18.00  + zm. z rodz. Żebrowskich i Mieczkowskich oraz Genowefę Siemińską

10 marca, REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Renaty z okazji urodzin
 • 18.00  + Czesława w rocz. śm., Wiktorię, Henryka Kurków, Stanisława Czajkowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

11 marca, IV niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Rozalię, Andrzeja i zm. z rodz. Kitlińskich
 • 11.30 + Aleksandrę w 1. rocz. śm.  i Andrzeja Sikorskich

12 marca

 • 17.00  wolna intencja

13 marca

 • 8.00 + Aleksandra Sołdaja

14 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00  wolna intencja

15 marca

 • 8.00  w int. parafia

16 marca   

 • 17.00 + Władysławę, Feliksa, Kazimierza Rachcińskich, Krzysztofa, Mariannę i Antoniego Gmurków

17 marca

 • 8.00 + Józefa, Michała i Juliannę Kuźmińskich, Jana, Helenę i Teresę Szcześniaków

18 marca, V niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Honoratę, Halinę i Stanisława Szwarczewskich
 • 11.30  + Franciszka i Piotra Stychlerzów

19 marca

 • 17.00 + Józefa Wojcieskiego

20 marca

 • 8.00 w int. parafian

21 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 + Józefa Chojnowskiego

22 marca

 • 8.00 + Jacka, Czesława i Czesławę Wawrów oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jolanty Wawer, Hanny i Kazimierza Wikłów

23 marca   

 • 17.00 + Joannę i Adama Waśkiewiczów

24 marca

 • 8.00  Mariannę, Józefa i Mariusza Juszczalów

25 marca, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

 • 9.00  + Wiktora, Mariannę, Jana Wituskich i Irenę Stępniewską
 • 11.30  + Czesława, Mariannę, Rocha i Florentynę Osówniaków

26 marca

 • 17.00 + Władysława Cieślaka

27 marca

 • 8.00  w int. parafian

28 marca, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 17.00 
 1. o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego;
 2. o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Gawartowej Woli i łaskę wiecznego zbawienia dla zmarłych;
 3. + Edmunda Korolewskiego, Irenę Kozera i zm. dziadków Kapuścińsich

29 marca, WIEKI CZWARTEK

 • 18.00  int. dziękczynna za dar kapłaństwa

30 marca, WIEKI PIĄTEK

 • 7.30  Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 18.00  LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, adoracja do godz. 22.00

31 marca, WIELKA SOBOTA

 • 7.30  Ciemna Jutrznia i Godzina Czytań
 • 19.00  WIGILIA PASCHALNA
  + Jana Komara, Czesława, Adama Królów, Jadwigę Miałkos-Kietlińską i Zbigniewa Wojciechowskiego

 
LUTY

1 lutego

 • 8.00  wolna intencja

2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 

 • 9.00  + Jana, Mieczysława i zm. z rodz. Jóźwików i Bancerzów
 • 18.00  + Konstantego, Czesławę, Mariana, Danutę, Czesława i Mariannę Zdanowskich oraz ks. kan. Józefa Maleckiego

3 lutego

8.00  + Tadeusza i Halinę Zychów

4 lutego, 5. niedziela zwykła

 • 9.00  + Jadwigę Dymińską w 3. rocz. śm., Stanisławę i Antoniego Słowińskich
 • 11.30  + Mieczysława Kietlińskiego w 14. rocz. śm.

5 lutego

 • 10.00 pogrzeb
 • 12.00 pogrzeb

6 lutego

 • 8.00  w int. parafian

7 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00
 1. + w int. dzieci objętych Duchową Adopcją Dziecka Poczętego oraz za osoby, które się tej adopcji podjęły;
 2. o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

8 lutego

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo dla Agaty z okazji imienin

9 lutego

 • 8.00  w int. zmarłych poleconych w wypominkach rocznych

10 lutego

 • 8.00  + Krzysztofa Szybkę w 8. rocz. śm.
 • 16.00  ślub: Rafał Wylot i Aleksandra Bloch

11 lutego, ODPUST ŚW. WALENTEGO

 • 9.00  + Stefana i zm. z rodz. Włodarczyków i Florczaków
 • 11.30  + Mariannę, Pawła i Kazimierza Zucharów

12 lutego

 • 8.00  wolna intencja

13 lutego

 • 8.00 + Aleksandra, Janinę, Genowefę i Franciszka Kowalskich oraz Genowefę  i Janusza Miedzińskich

14 lutego, ŚRODA POPIELCOWA

 • 9.00 + Mariannę i Walentego Wasilewskich
 • 18.00 + Edwarda Janiaka

15 lutego

 • 8.00  w int. parafian

16 lutego   

 • 8.00  + Mariannę w 3. rocz. śm. i Eugeniusza Szewczyków

17 lutego

 • 8.00  + Wacława, Janinę i Bogdana oraz zm. z rodz. Szymaniaków

18 lutego, I niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  + Stanisława, Włodzimierza, Józefa i Władysławę Wasilewskich oraz Adama i Antoninę Gapskich
 • 11.30  + Stefana w 10. rocz. śm. i zm. z rodz. Obłąkowskich i Łączów

19 lutego

 • 8.00  wolna intencja

20 lutego

 • 8.00  w int. parafian

21 lutego, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  wolna intencja

22 lutego

 • 8.00  wolna intencja

23 lutego   

 • 8.00  w int. parafian

24 lutego

 • 8.00  wolna intencja

25 lutego, II niedziela Wielkiego Postu

 • 9.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Amelii z okazji urodzin
 • 11.30  + Waldemara Stępniewskiego w 1. rocz. śm.

26 lutego

 • 8.00  wolna intencja

27 lutego

 • 8.00  w int. parafian

28 lutego

 • 8.00  o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
 
STYCZEŃ

1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

9.00      w int. parafian
11.30  + Jadwigę w 2. rocz. śm. i Mieczysława w dniu imienin Kietlińskich

2 stycznia 

 • 8.00  w int. poleconych w wypominkach rocznych

3 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) + Mariannę Kubiak w 17. rocz. śm.

4 stycznia

 • 8.00  int. dziękczynna za przeżyty rok 2017 oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę świętych Pańskich w roku 2018

5 stycznia, I piątek miesiąca

 • 8.00  wolna intencja

6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego

 • 9.00  + Jadwigę Brzozowską w rocz. śm. oraz zm. z rodz. Brzozowskich i Trojanowskich
 • 11.30  + Aleksandra Modelewskiego w 50. rocz. śm.

7 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego

 • 9.00  + Wiktora Wituskiego, Helenę Wróblewską, Wacława, Franciszkę, Konrada i Ryszarda Włodarczyków
 • 11.30  + Antoniego w 17. rocz. śm., Jana, Krzysztofa i Stanisławę Wielgomasów, Józefa i Helenę Kalwarczyków

8 stycznia

 • 8.00  + Mariannę, Antoniego, Krzysztofa Gmurków, Władysławę, Feliksa i Kazimierza Rachcińskich

9 stycznia

 • 8.00  + Józefę i Bolesława Altermanów

10 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot

11 stycznia

 • 8.00  w int. parafian

12 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

13 stycznia

 • 8.00  + Aleksandra Sołdaja w 30. dz. po śm.

14 stycznia

 • 9.00   o Boże błogosławieństwo i piekę Matki Bożej dla Anny i Antosia z okazji ur.
 • 11.30  + Agnieszkę i Leona Latoszewskich, Genowefę i Jana Zdanowskich

15 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

16 stycznia   

 • 8.00  w int. parafian

17 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  1) + Eugenię, Jana, Huberta Granisów, Teresę Kwiecińską, Helenę, Stanisława i Katarzynę Kurków

18 stycznia

 • 8.00  + Jadwigę Olszewską w 30 dz. po śm.

19 stycznia

 • 8.00  + Henryka Rączkowskiego w 30. dz. po śm.

20 stycznia

 • 8.00  o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Jarosława z okazji urodzin

21 stycznia

 • 9.00  + Wandę w 1. rocz. śm. i Stanisława Słowińskich
 • 11.30  + Tadeusza, Henryka i Janinę Gapskich

22 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

23 stycznia   

 • 8.00  w int. parafian

24 stycznia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 • 8.00  wolna intencja

25 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

26 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

27 stycznia

 • 8.00  + Adama Króla w 30. dz. po śm.

28 stycznia

 • 9.00  + Henryka, Czesława, Wiktorię Kurków, Stanisława Czajkowskiego  i ks. kan. Józefa Maleckiego
 • 11.30  + Stanisławę i Józefa oraz zm. z rodz. Sieklickich, Stefanię, Zofię, Władysława Lipińskich, Tadeusza Zdanowskiego i ks. kan. Józefa Maleckiego

29 stycznia

 • 8.00  wolna intencja

30 stycznia

 • 8.00   w int. parafian

31 stycznia

 • 8.00  wolna intencj

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.