Start Aktualności

Nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa wstępna

Boże jedynie dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych, a szczególnie Błogosławionego księdza Jerzego, abym dostąpił łaski, o którą proszę (przedstawić swoje prośby).

Błogosławiony Księże Jerzy, Ciebie proszę o wstawiennictwo u Boga i Ojca naszego, abym został wysłuchany w mojej potrzebie.

Dzień 1

 • 10 października – Duch Święty

Błogosławiony Ksiądz Jerzy nauczał: „W dniu Zesłania Ducha Świętego zostało zawarte nowe przymierze przez Jezusa z Nowym Ludem Bożym, z Kościołem. Zostało ono wysłużone przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa” (Dotknięcie Boga, s. 62). Duch Święty pozostaje naszym Rzecznikiem i Obrońcą. Dlatego razem z błogosławionym księdzem Jerzym modlę się do Ducha Pocieszyciela o siłę do walki z narastającymi przeciwnościami. Księże Jerzy, uproś mi u Ducha Świętego łaskę, o którą proszę ... abym wzrastał w miłości i pozostał wiernym synem Kościoła.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 2

 • 11 października – Kościół

Błogosławiony Ksiądz Jerzy dzielił się swoimi kapłańskimi przeżyciami: „Matką dla nas jest Kościół Chrystusowy. Spotkania z Nim to ciągłe dolewanie oliwy do lampki naszego życia duchowego, to ciągła dbałość o to, byśmy byli wartościową solą życia, które, czy chcemy tego, czy nie chcemy, prowadzi do spotkania w Bogu” (Dotknięcie Boga, s. 69). Boże i Ojcze, przed Kościołem trzeciego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wezwań współczesnego świata. Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Błogosławiony Księże Jerzy, który całym sercem miłowałeś Kościół jako swoją Matkę, uproś mi łaskę ..., o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 3

 • 12 października – Ewangelia

Największą siłą Ewangelii – jak uczył błogosławiony Ksiądz Jerzy – był „zawarty w niej osobisty przykład Chrystusa, który głosił prawdę i za prawdę umarł. Chrześcijanin to człowiek, który postępuje na wzór Jezusa. I niczego nie udaje” (Dotknięcie Boga, s. 74). Właśnie Jezus czyni jakby czułą przestrzeń, w której możemy zdobyć się na przyjęcie Bożego słowa, Bożej zachęty do czynienia dobra i unikania zła. Żyć Ewangelią to przede wszystkim przyjąć tajemnicę Bożej prawdy i nią żyć. Błogosławiony księże Jerzy, męczenniku, który budowałeś prawdziwie ewangeliczną wspólnotę wiernych i tak wiele wycierpiałeś, wyjednaj mi u Pana łaskę …, o którą wytrwale proszę, bym pozostał wierny Chrystusowi.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 4

 • 13 października – Cierpienie

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: „Chrystus umiera na krzyżu za całą ludzkość, pokonuje śmierć i otwiera drogę do zmartwychwstania. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. (…) I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzać do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeśli łączymy je z Chrystusem” (Homilia 26.09.1982 r.).

Boże, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego daj mi siłę ducha, bym cierpliwie znosił doświadczenia życia, które każdego dnia mnie spotykają. Jezus wypala do szczętu nasze słabości, jak wypalił męczeńską łaską życie Księdza Jerzego Popiełuszki, którego Kościół ukazał w chwale ołtarzy. Proszę Cię o wyjednanie mi łaski … i pragnę naśladować twoją wierność Chrystusowi.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 5

 • 14 października – Prawda

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: „Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa [Bogu] na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć”(Kazanie 31.10.1982). Błogosławiony Kapłanie, sługo Chrystusa, ty w nauczaniu wskazywałeś, że On jest Prawdą i wytrwale nawoływałeś ludzi do życia w prawdzie, a ukazywałeś niebezpieczeństwa fałszu i kłamstwa. Módl się za mną, gdy błagam o łaskę …, abym na co dzień żył w prawdzie i by moje codzienne życie było przepojone prawdą.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 6

 • 15 październik – Przebaczenie

Kościół przecież – podkreślał błogosławiony Ksiądz Jerzy – „otrzymał od Chrystusa władzę leczenia chorób grzechu poprzez sakrament pokuty (…), pozwalając za pośrednictwem kapłana nawiązywać na nowo przyjaźń między nami a Bogiem” (Dotknięcie Boga, s. 51). Niech więc ogarnia nas światło Bożej łaski, abyśmy przyjmowali z nadzieją dary Jezusowej miłości. Panie spraw byśmy stale byli nastawieni na przebaczanie bliźnim. Umocniony przykładem twojej kapłańskiej wspaniałomyślności, błogosławiony Księże Jerzy, proszę Cię o wstawiennictwo w mojej intencji …, którą ci przedkładam, abym przez życie szedł drogą przebaczenia.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 7

 • 16 października – Solidarność

Błogosławiony Ksiądz Jerzy uczył: „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zakorzeniona w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To (…) nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei – z Bogiem” (Kazanie 28.08.1983). Boże, spraw, abyśmy byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać w sobie lęk i odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę w Chrystusie. Księże Jerzy, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością przyznawać się do tego, co słuszne i prawdziwe oraz uproś mi łaskę … o którą z ufnością proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 8

 • 17 października – Męczeństwo

„Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła. (…) Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych” – nauczał Błogosławiony Ksiądz Jerzy (Kazanie 27 V 1984 r.). Jego krwawa ofiara to wyznanie wiary w świętość Kościoła i najwyższy znak miłości do Chrystusa. Błogosławiony księże Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły się. wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ci ludzi. Uproś nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca Bożemu prawu miłości, a mnie wyjednaj łaskę …, której tak bardzo pragnę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Dzień 9

 • 18 października – Maryja

Błogosławiony Ksiądz Jerzy modlił się: „Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy pozostają wierni swemu sumieniu, którzy sami walczą ze słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem” (Różaniec w Bydgoszczy). Życie trzeba przeżyć dobrze, bo jest tylko jedno. Błogosławiony Księże Jerzy, uproś nam u Matki Najświętszej, Królowej Męczenników, byśmy mogli zachować godność dzieci Bożych trwając w dobrym i wyjednaj łaskę …, o którą tak bardzo proszę.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

 • Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie nowenny

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej męki w ciele Błogosławionego księdza Jerzego w chwili jego śmierci. Dziękuje Ci za laskę przeżycia tej nowenny dla dobra mej duszy i otrzymane łaski. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Zatwierdzone przez Kurię Warszawską Metropolitalną

Archiwum

Drukuj stronę WsteczOK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.